CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Selasa, 28 April 2009

Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat) ? Bab 3

Al Jama'ah Sebagai Golongan Yang Selamat (Firqah Najiah) Adalah Seluruh Kaum Muslimin

Hadith-hadith yang telah disebutkan di atas merupakan petunjuk yang kuat bahawa perpecahan pada ummat ini memang terjadi, akan tetapi di dalam hadith-hadith tersebut kita tidak mendapatkan keterangan mengenai siapa yang selamat di antara golongan-golongan itu. Keterangan itu baru kita dapatkan pada hadith-hadith yang lain antaranya :

1. Hadith Anas bin Malik radiyaLLahu 'anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadith no 12229 yang bererti :

"Dari Nabi sallaLLahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Bani Isra'il telah berpecah menjadi 72 golongan dan kamu semua akan berpecah sebanyak itu juga, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan"
Hadith ini sebagaimana yang kita lihat menghadkan bahawa hanya ada satu golongan yang selamat (Firqah Najiah)

2. Riwayat yang terdapat dalam Mustadrak al Hakim 1/47 dari Katsir bin AbduLLah bin Amar bin 'Auf bin Zaid dari ayahnya, dari datuknya dia berkata yang bererti :

"Kami duduk di sekitar RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam di Masjid Nabawi lalu beliau berkata : Sesungguhnya kamu semua kelak akan menempuh sunnah-sunnah ummat yang sebelum kamu dengan sama sepertinya dan kamu semua akan mengambil seperti apa yang mereka ambil. Jika sejengkal kamupun ikut sejengkal, jika sehasta kamu juga ikut sehasta dan jika sedepa kamu pun ikut sedepa sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak kamu juga akan ikut masuk ke dalamnya. Akan tetapi Bani Israel telah berpecah pada masa Nabi Musa menjadi 71 golongan, semuanya sesat kecuali satu golongan iaitu Islam dan jema'ahnya. Dan di masa Nabi Isa, Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan, semuanya sesat kecuali satu golongan iaitu Islam dan jemaahnya. Kemudian kamu semua akan berpecah menjadi 72 golongan, semuanya sesat kecuali satu golongan iaitu Islam dan jemaahnya".


Hadith ini jelas menunjukkan bahawa Firqah Najiah itu adalah semua orang yang telah masuk Islam dan menjadi jema'ahnya. Dan orang yang Islam (Muslim) adalah mereka yang telah mengucapkan La ilaha illaLlah Muhammad RasuluLlah. Dialah kalimat yang menyebabkan orang Kafir yang mengucapkannya menjadi seorang Musim. Makna seperti ini dikuatkan oleh hadith yang terdapat dalam Sahih Bukhari di mana Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam bersabda yang bererti :

"Siapa yang mengucapkan La ilaha illaLLah maka dia pasti masuk syurga".


3. Imam Tabrani dalam al Mu'jam al Kabir jilid 17 halaman 13 menyebutkan potongan terakhir hadith Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam sebagai berikut yang bererti :

"Kemudian kamu semua akan berpecah menjadi 72 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu iaitu Islam dan jema'ahnya".


Makna al jama'ah di sini adalah semua umat Islam kecuali mereka yang sengaja dengan ikhtiyarnya sendiri keluar dari Islam atau melakukan sesuatu yang telah disepakati dapat menyebabkan kekafiran. Oleh kerana itu, dalam banyak hadithnya yang lain Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam mengisyaratkan Firqah Najiah itu dengan Al Jama'ah (di ma'rifahkan dengan alif lam) yang bererti Jama'ah Muslimin atau umat Islam. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian penuntut ilmu dengan mengalihkan ma'rifah di situ sebagai nakirah lalu berkata bahawa Firqah Najiah itu adalah Jama'atun minal Muslimin (sekelompok dari kaum Muslimin).

Hadith lain yang menguatkan bahawa al Jama'ah di situ bermakna Jama'ah Muslimin (kerana kata al Jama'ah di ma'rifahkan dengan alif lam) adalah :

1. Hadith yang terdapat dalam sunan Ibnu Majah no 3994 :

Dari Abu Hurairah radiyaLlahu 'anhu dia berkata : RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda :
Orang-orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, satu masuk syurga dan 70 dalam neraka. Orang-orang Nasrani juga berpecah menjadi 72 golongan, 71 dalam neraka dan satu masuk ke syurga. Dan demi jiwa Muhammad yang ada dalam kekuasaanNya sesungguhnya ummatku akan berpecah menjadi 73 golongan , satu masuk syurga dan 72 masuk dalam neraka. RasuluLlah ditanya: Siapakah mereka (yang masuk syurga itu)?, Beliau menjawab : "Al Jama'ah".


2. Hadith dalam Sunan Ibnu Majah no 3995 dari Anas bin Malik radiyaLlahu 'anhu di mana RasuluLlah bersabda yang bererti :
Sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan, dan ummatku akan berpecah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu iaitu al Jama'ah".


3. Hadith dalam Musnad As Syamiyyin no 988 dari Auf bin Malik dia berkata yang bererti :

"RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam bersabda : Orang-orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, satu masuk syurga dan 70 dalam neraka. Orang-orang Nasrani juga berpecah menjadi 72 golongan, satu masuk syurga dan 71 dalam neraka. Demi jiwaku yang ada dalam kekuasaanNya sesungguhnya ummatku akan berpecah menjadi 73 golongan, satu masuk ke syurga dan 72 masuk dalam neraka. RasuluLlah ditanya : Siapakah mereka (yang masuk syurga itu)? Beliau menjawab : Ahlul Jama'ah.


4. Hadith dalam Al Mu'jam al Kabir Imam Thabrani jilid 18 halaman 70 dari 'Auf bin Malik dia berkata yang bererti : "RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam bersabda :
Orang-orang Yahudi juga berpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani juga berpecah menjadi 72 golongan, Demi jiwaku yang ada dalam kekuasaanNya sesungguhnya ummatku akan berpecah menjadi 73 golongan, satu masuk syurga dan 72 dalam neraka. RasuluLlah ditanya : Siapakah golongan (yang masuk syurga itu)? Beliau menjawab : "Al Jama'ah".

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Salam alaik. Berdasarkan pembacaan, maknanya kita boleh simpulkan bahawa Al-Jamaah itu merujuk kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini termasuklah Ahl-Sunnah yang sememangnya mengucap kalimah tauhid, Syiah juga mengucapkan kalimah tauhid. Maka tidak ada perbezaanlah antara umat Islam bukan? Tq.