CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Rabu, 29 April 2009

Solat Sunat Tasbih Bab 1

SEMBAHYANG SUNAT TASBIH
KERJAKANLAH ! WALAUPUN SEKALI SEUMUR HIDUP

(BILANGAN 217 BAHAGIAN PERTAMA)(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Perintah supaya bertasbih disebut di beberapa tempat dalam al-Quran termasuk penentuan waktunya iaitu pagi dan petang.

Amat rugi sekiranya manusia tidak bertasbih kepada Allah sedang langit yang tujuh, bumi dan segala isi di dalamnya bertasbih kepadaNya, tiada ada sesuatu melainkan bertasbih dengan memuji Allah, hanya sanya manusia tidak dapat mengerti dan memahami tasbih mereka itu.

Bertasbih adalah salah satu daripada bentuk zikir dalam rangka mengingati Allah. Bahkan sering juga dipakai perkataan tasbih itu untuk menggantikan perkataan zikir yang banyak macamnya itu.

Salah satu cara mengingati Allah itu ialah melalui sembahyang sunat Tasbih. Dinamakan ia sebagai sembahyang sunat Tasbih kerana mengingat banyaknya lafaz-lafaz tasbih yang diucapkan dalam sembahyang itu. Oleh yang demikian, maka ruangan Irsyad Hukum kali ini akan mengupas dan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan sembahyang sunat Tasbih itu, dan cara melakukannya dan fadhilat-fadhilatnya serta lain-lain hukum yang berkaitan dengannya.

Fadhilat Membaca Tasbih

Bertasbih adalah di antara jalan untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala, ia juga mempunyai fadhilat yang besar sebagaimana diterangkan oleh al-Quran dan hadis;

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala:

Tafsirannya:

Dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar.”

(Surah al-Ahzaab 35)

2. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu:

Maksudnya:

Ada dua kalimah yang ringan disebut dengan lisan tetapi sangat berat timbangannya, dan ia sangat disukai Allah Tuhan yang Rahman. Kedua kalimah itu ialah ucapan: ertinya “Maha Suci Allah dan segala puji hanya bagiNya, Maha Suci Allah yang Maha Agung.”

(Hadis riwayat Imam al-Bukhari)

3. Daripada Abu Malik al-Asy‘ari Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya:

“Bersuci itu sebahagian daripada iman, dan ucapan dapat memenuhi daun timbangan dan ucapan dapat memenuhi kedua daun timbangan itu, atau memenuhi apa yang terdapat di antara langit dan bumi.”

(Hadits riwayat Imam Muslim)

4. Hadis yang lain, daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu telah meriwayatkan:

Maksudnya:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Demi sesungguhnya saya berkata: adalah kerana saya lebih suka daripada matahari naik (yakni dunia dan isinya, kerana dunia akan pergi sementara pahala zikir-zikir ini tetap kekal tiada putus-putus).”

(Hadits riwayat Imam Muslim)

Menghitung Tasbih Dengan Jari

Antara perkara yang berkaitan dengan tasbih itu ialah bagaimana cara menghitungnya. Ada bermacam-macam cara menghitungnya, antaranya menghitung dengan jari sebagaimana yang diterangkan dalam hadis.

Maksudnya:

“Daripada Abdullah bin ‘Amr berkata: “Saya melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyimpulkan (menghitungkan) tasbih pada tangan Baginda.”

(Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Dalam hadis yang lain Yusairah Radhiallahu ‘anha daripada golongan Muhajirin meriwayatkan bahawa Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya:

“Hendaklah kamu tetap membaca tasbih, tahlil dan taqdis, dan simpullah (hitunglah) bacaanmu itu dengan anak-anak jari, kerana sesungguhnya jari-jari itu akan bertanggungjawab tentang perbuatannya dan janganlah kamu abaikan, nanti kamu lupa akan rahmat.”

(Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Berdasarkan hadis-hadis di atas maka membaca tasbih dengan menghitungnya dengan jari itu hukumnya adalah sunat kerana ia adalah sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Walau bagaimanapun harus juga menghitung tasbih dengan sesuatu yang diperbuat daripada batu, kayu atau biji kurma atau tali disimpul sebagaimana yang dibuat oleh sahabat dan ulama yang mana perkara ini disebut oleh Imam as-Suyuthi.

Mudah-mudahan setiap kali melihat buah tasbih itu mengingatkan bahawa tasbih itu adalah alat untuk mengingat Allah Ta‘ala.

Riwayat Hadis Mengenai Sembahyang Sunat Tasbih

Mengikut riwayat hadis di bawah ini sembahyang sunat tasbih boleh dilakukan dalam dua kaifiyat:

- Kaifiyat yang pertama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘anhuma yang mana kaifiyat bacaan tasbih di dalam hadis ini bermula selepas membaca surah al-Fatihah dan surah selepasnya:

Maksudnya:

“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib: “Wahai Abbas, bapa saudaraku, apakah suka ku beri kurnia. Ku beri hadiah istimewa, ku ajari sepuluh macam keistimewaan yang mana jika engkau membuatnya dihapuskan oleh Allah bagi engkau sepuluh macam dosa, baik yang terdahulu mahupun yang sekarang, yang sudah lama mahupun yang baru, yang tidak disengaja mahupun yang sengaja, yang kecil mahupun yang besar, yang tersembunyi mahupun yang terang.

Sepuluh macam keistimewaan itu ialah: Hendaklah engkau sembahyang empat rakaat, pada setiap rakaat membaca al-Fatihah dan satu surah (ayat al-Quran). Setelah selesai daripada membaca pada rakaat pertama dan engkau dalam keadaan berdiri maka bacalah (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah dan Allah Maha Besar) sebanyak 15 kali. Kemudian engkau rukuk, dan dalam rukuk engkau baca kalimah tasbih itu 10 kali. Kemudian engkau angkatlah kepala dari rukuk dan bacalah kalimah tasbih itu 10 kali. Kemudian engkau sujud dan bacalah kalimah tasbih itu 10 kali. Kemudian angkatlah kepala dari sujud (duduk antara dua sujud) dan bacalah kalimah tasbih itu 10 kali. Kemudian engkau sujud kembali selepas itu bacalah tasbih 10 kali. Kemudian angkatlah kepala dari sujud (duduk istirahah sebelum berdiri untuk rakaat selanjutnya) dan bacalah kalimah tasbih 10 kali. Seluruh kalimah tasbih itu dibaca 75 kali pada setiap rakaat, dan kerjakanlah di dalam empat rakaat.”

(Hadis riwayat Abu Daud)

Daripada hadis di atas, jelas bahawa sembahyang sunat Tasbih ialah salah satu sembahyang sunat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada bapa saudaranya Saiyidina Abbas Ibnu Abdul Muthalib, dan dilakukan dengan empat rakaat dan kaifiyat bacaan tasbih itu adalah pada rukun-rukun tertentu bermula selepas membaca surah al-Fatihah dan surah selepasnya dibaca tasbih tersebut sebanyak 15 kali, kemudian selepas membaca tasbih rukuk dibaca 10 kali, begitu juga semasa i‘tidal dibaca 10 kali, kemudian selepas membaca tasbih sujud pertama dibaca 10 kali, kemudian selepas membaca doa duduk antara dua sujud dibaca 10 kali, kemudian selepas membaca tasbih sujud kedua dibaca 10 kali dan semasa duduk istirahah atau selepas tahiyat awal (jika mengerjakan 4 rakaat dengan satu salam) dibaca 10 kali tasbih, semua tasbih itu dibaca sebanyak 75 kali tasbih pada setiap rakaat dan jumlah keseluruhan tasbih dalam empat rakaat sebanyak 300 kali tasbih.

Kaifiyat sembahyang sunat Tasbih yang pertama dan diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘anhuma inilah yang arjah (lebih tepat) sepertimana yang diterangkan dalam kitab Fath al-‘Allam.

- Kaifiyat kedua pula sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak yang mana di dalam hadis ini kaifiyat bacaan tasbih itu bermula selepas mengangkat takbiratul ihram dan sebelum membaca surah al-Fatihah.

Maksudnya:

“Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Abu Wahb memberitahukan kepada kami, ia berkata: “Saya bertanya kepada Abdullah bin al-Mubarak tentang sembahyang yang didalamnya ada bacaan tasbih”. Dia menjawab: “Dia (Orang yang bersembahyang) mengangkat takbir kemudian membaca:

(Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan memujiMu dan Maha Suci NamaMu dan Maha Luhur PangkatMu, Tidak ada Tuhan selain Engkau). Kemudian membaca lima belas kali:

(Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar). Kemudian membaca Ta‘awwudz, membaca Basmalah, membaca surah al-Fatihah dan membaca surah yang lainnya. Kemudian membaca tasbih itu sepuluh kali lagi. Kemudian rukuk dan membaca tasbih itu sepuluh kali, kemudian mengangkat kepala (dari rukuk) dan membaca tasbih itu sepuluh kali, kemudian sujud dan membaca tasbih itu sepuluh kali, kemudian mengangkat kepala (dari sujud) dan membaca tasbih tersebut sepuluh kali, kemudian sujud yang kedua dan membaca tasbih itu sepuluh kali.

Dia bersembahyang empat rakaat dengan bacaan sebanyak tujuh puluh lima kali tasbih pada setiap rakaat. Dimulai pada setiap rakaat dengan lima belas kali bacaan tasbih, kemudian membaca (surah al-Fatihah dan surah tertentu) dan kemudian membaca tasbih lagi sebanyak sepuluh kali lagi, jika dikerjakan pada waktu malam, yang lebih disukai adalah mengucapkan salam pada setiap dua rakaat dua rakaat, dan jika dikerjakan di waktu siang ucaplah salam jika mahu (pada setiap dua rakaat), dan jika tidak mahu, janganlah ucapkan salam (setiap dua rakaat tetapi setelah empat rakaat).”

(Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Hadis ini menjelaskan bahawa bacaan tasbih itu bermula selepas mengangkat takbir dan sebelum membaca surah al-Fatihah dan surah selepas al-Fatihah 15 kali dan membaca 10 kali lagi setelah selesai membaca surah al-Fatihah dan surah selepasnya, kemudian selepas membaca tasbih rukuk 10 kali, begitu juga semasa i‘tidal 10 kali, kemudian selepas membaca tasbih sujud pertama 10 kali, selepas membaca doa duduk antara dua sujud 10 kali dan selepas membaca tasbih sujud kedua 10 kali.

Walaubagaimanapun kaifiyat sembahyang sunat Tasbih yang pertama itu adalah arjah (lebih tepat) akan tetapi kaifiat sembahyang sunat Tasbih yang kedua ini juga boleh dilakukan sepertimana riwayat hadis di atas, dan kedua-dua kaifiyat ini juga diamalkan di sebahagian masjid-masjid di negara kita khususnya pada malam sepuluh terakhir bulan ramadhan untuk menghidupkan malam tersebut dan mengharapkan kehadiran Lailatul Qadar.

Tiada ulasan: