CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Isnin, 17 Oktober 2022

99 Hujjah ASWAJA

 Satu aplikasi menarik di dalam Google Apps telah dibangunkan dalam bentuk e-book yang mudah diakses dan dibaca untuk umat Islam. 

Mengandungi 347 mukasurat yang berisi 99 hujjah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah disusun oleh Kyai Haji Ma'ruf Khozin. 

Ia menjawab persoalan-persoalan yang dianggap bid'ah oleh golongan wahhabi dengan dalil-dalil al Quran, Hadis, Ijmak dan Qiyas. Aplikasi ini boleh dimuat turun di sini : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsaif.kiaimarufkhozin
ANJING INI MENGAMUK MARAH DISEBABKAN PERKATAAN CACIANNYA TERHADAP MUHAMMAD!!

Al-Imam  Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah ada mencatatkan sebuah kisah yang menjaga kesucian Baginda Rasulullah  didalam kitab Ad-Durar al-Kaaminah jilid ke 3 halaman ke 202


Isinya berbunyi


Pernah satu ketika Tentera Mongol ada mengadakan satu  Upacara Majlis besar-besaran kerana ada dari kalangan  pemimpin kerajaan mongol ini akan memeluk agama Nasrani,,,,,


Maka saat itu datanglah ketua-ketua Pendeta agama Nasrani bagi menguruskan Upacara pembaptisan Pemimpin mongol ini,,,


Tetapi,,,

Sebelum Upacara itu dimulakan,,,


Salah seorang Dari Pendeta Nasrani ini Sempat Mencaci Maki dan merendahkan Baginda Rasulullah s a w dihadapan Pemimpin-pemimpin mongol ini,,,,,


Dan dalam masa yang sama juga saat itu,,

Ada seekor Anjing yang  tiba-tiba mendengus resah gelisah tidak keruan  menyalak menggonggong dan  menerkam Pendeta Nasrani ini dengan Rakusnya,,,,


Ramai  orang  yang panik dan akhirnya berjaya dileraikan dan diamankan,,,


Maka penonton yang memerhatikan situasi ini berkata:


KES ANJING INI TERJADI DISEBABKAN PERKATAAN CACIAN KAMU TERHADAP DIRI NABI MUHAMMAD (S A W)!!


Tetapi Pendeta ini menafikan kata-kata mereka dan ia mungkin kesilapan teknikal

ia menjawab :


TIDAK!!

BAHKAN ANJING KESAYANGANKU INI  ADA TERLIHAT AKU MENGANGKAT TANGAN PADA SAAT AKU SEDANG  BERBICARA,,,


DAN IA MENYANGKAKAN YANG AKU INGIN MEMUKULNYA! 

*disebabkan alasan ini kononnya anjing ini marah


kemudian

Pendeta Nasrani ini menyambung ucapannya dengan mencaci maki

Baginda Rasulullah s a w,,


Dan sekali lagi,


Kali ini Anjing ini meronta-ronta dan

mengginggit tali ikatannya sehingga putus dan melompat kearah pendeta ini,,, ia menerkam lehernya lalu  merobek-robekkan tubuhnya,,

Sehingga Akhirnya pendeta Ini Mati ditempat kejadian,,,


Melihatkan situasi yang menggemparkan ini

Lalu seramai 40 ribu orang  bangsa Mongol memeluk islam....


Allahu Akbar


Dan kisah ini juga ada  dicatatkan oleh


Al-imam Az-Dzahabi Rahimahullah

Di  dalam kitab Mu'jam Assyuyukh halaman ke 387 dengan isnadnya yang sohih,,


Beliau berkata,, kisah ini disaksikan sendiri oleh seorang saksi yang dikenali dengan nama Jamaluddin


Beliau menyatakan yang ia melihat dengan mata kepalanya sendiri:


Ia diBaham anjing!! - Demi Allah!!! - Aku sendiri yang menyaksikannya bagaimana ia menggigit Halkum Pendeta Nasrani itu!!

Ia memisahkan halkumnya dan matilah manusia laknat itu ditempat kejadian,,,,,


Maka gemparlah Peristiwa kejadian ini


Wallaahu a3lam


قال الحافظ ابن حجر العسقلانـيّ :


(( ذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى ؛ لحضور حفل مغوليّ كبيـر عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول ، فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وكان هناك كلب صيد مربوط ؛ فلما بدأ هذا الصليـبـيّ الحاقد في سب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم زمجر الكلب وهاج ثم وثب على الصليـبـيّ وخمشه بشدة ، فخلّصوه منه بعد جهد ، فقال بعض الحاضرين : هذا بكلامك في حق محمد عليه الصلاة والسلام ، فقال الصليـبـيّ: كَلاَّ ، بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشيـر بيدي فظن أني أريد ضربه ، ثم عاد لسب النبيّ وأقذع في السب ، عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليـبـيّ ، وقلع زوره في الحال أي: - أعلى صدره - فمات الصليـبـيّ من فوره ، فعندها أسلم نحو أربعين ألفاً من المغول )) .

الدرر الكامنة (٣ / ٢٠٢)

وذكر الذهبيّ هذه القصة في معجم الشيوخ (٣٨٧)بإسناد صحيح .

وقال شاهد القصة وهو جمال الدين : (( وافترسه الكلب - والله العظيم - وأنا أنظر ثم عض على الصليـبـيّ زردمته - أي : حلقه - فاقتلعها فمات الملعون ، ثم اشتهرت الواقعة ..! )) .


Kredit : Ustaz Che' Pai 

PENOLAKAN MUTLAK HADIS DAIF BUKAN MANHAJ MAJORITI AHLI HADISBERAMAL dengan hadis daif adalah harus berdasarkan ijmak ulama terdahulu.  


SUDAH banyak kali dan di pelbagai kesempatan, penulis menjelaskan tentang kedudukan dan peranan hadis daif berdasarkan manhaj yang digunakan oleh jumhur ulama. Sewajarnya tidak timbul lagi persoalan tentang manhaj atau kaedah yang diguna pakai oleh penulis. Secara asasnya menurut jumhur ulama, hadis daif tidak boleh digunakan dalam bab akidah dan hukum. Namun dalam bab fadhail amal, sirah, motivasi, hikayat dan sebagainya, iaitu selain akidah serta hukum ia boleh diguna pakai. Ertinya, hadis daif tidak ditolak secara mutlak di sisi mereka.


Adapun sesetengah pihak yang mendakwa mengikut aliran Ahli Hadis, namun menolak hadis daif secara mutlak, malah 'membakulsampahkannya' bersama hadis palsu, maka perbuatan mereka ini sebenarnya bukanlah manhaj majoriti Ahli Hadis. Ini kerana manhaj majoriti mereka termasuk Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam al-Bukhari menerima serta memuatkan hadis daif dalam sebahagian karangan mereka.


Tidak dinafikan bahawa al-Hafiz al-Sakhawi (wafat 902H) ada menukilkan dalam al-Qawl al-Badi' pendapat yang menyatakan tidak boleh beramal dengan hadis daif secara mutlak. Beliau menisbahkan pendapat ini kepada Imam Ibnu al-Arabi (wafat 453H). Bagaimanapun, terdapat keraguan terhadap pendapat yang dinisbahkan kepada Ibnu al-Arabi ini terutama kerana beliau bermazhab Maliki dan antara usul mazhab berkenaan ialah boleh berhujah dengan hadis mursal, sedangkan ia dinilai sebagai daif oleh Ahli Hadis. Malah, terdapat pelbagai bukti beliau tidak menolak hadis daif secara mutlak.


Antaranya, dalam kitabnya 'Aridhah al-Ahwazi tentang hadis mendoakan orang yang bersin melebihi tiga kali, beliau berkata: "Abu 'Isa (at-Tirmizi) telah meriwayatkan sebuah hadis perawi majhul (tidak diketahui sebagai ahli riwayat) iaitu: 'Jika kamu suka kamu boleh mendoakannya dan jika kamu suka tidak perlu mendoakannya', namun ia sekalipun ada perawi majhul adalah mustahab beramal dengannya kerana ia hanya berbentuk mendoakan kebaikan, menghubungkan silaturahim dengan rakan serta mengeratkan persaudaraan dengannya."


Justeru itu, Syeikh Abd al-Fattah Abu Ghuddah berpendapat bahawa pendirian Ibn al-Arabi terhadap hadis daif sebenarnya adalah sama sepertimana pendirian jumhur ulama (lihat: Thalath Rasa'il fi Istihbab al-Du'a' wa Raf' al-Yadayn, hlm 102 & 143)


Syeikh Muhammad ʻAwwāmah dalam ḤHukm al-'Amal bi al-Hadith al-Da'if (hlm 133-219) telah membincangkan secara terperinci dakwaan yang mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis daif secara mutlak.


Beliau menyenaraikan 15 tokoh ulama dahulu yang didakwa tidak beramal dengan hadis daif iaitu Imam Ibn Ma'in, Imam Ahmad, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Yahya az-Zuhli, Imam Abu Zur'ah, Imam Abu Hatim, anaknya Imam Ibn Abi Hatim; Imam Ibn Hibban, Imam al-Khattabi, Imam Ibn Hazm, Imam Ibn al-Arabi, Imam Abu Syamah, Syeikh Ibn Taimiyah dan Syeikh Jalaluddin ad-Dawwani. Kemudian beliau mengkritik satu persatu dakwaan yang dinisbahkan kepada mereka itu yang ternyata tidak benar berdasarkan bukti ilmiah apabila setiap mereka ditemui turut menerima atau mengguna pakai hadis daif.


Kajian beliau ini mengukuhkan lagi pernyataan sebahagian ulama tentang wujudnya ijmak ulama terhadap keharusan beramal dengan hadis daif dalam bab tertentu. Antaranya, kata Imam an-Nawawi (wafat 676H) dalam kitab al-Majmu' dan pada awal kitab al-Arba'in: "Telah bersepakat ulama atas keharusan beramal dengan hadis daif dalam fadhail amal (kelebihan amalan)." Demikian juga menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami (wafat 974H) dalam al-Fath al-Mubin dan al-Fatawa al-Hadithiyyah, Imam al-Hattab al-Maliki (wafat 954H) dalam Mawahib al-Jalil dan Mulla Ali al-Qari (wafat 1014H) dalam al-Haz al-Aufar dan al-Asrar al-Marfu'ah.


Malah, ramai ulama lain dalam kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan lain-lain yang mendokong pernyataan tersebut. Jika dakwaan ijmak ulama ini sahih, maka apa yang dinukilkan daripada Ibnu al-Arabi bahawa tidak boleh beramal dengan hadis daif secara mutlak perlulah ditakwil. Menurut al-Sayyid Alawi al-Maliki (wafat 1391H) dalam al-Manhal al-Latif (hlm 33), maksud sebenar kata-kata Ibnu al-Arabi ialah hadis yang bersangatan daifnya, yang langsung tidak dapat dijadikan hujah dan iktibar di sisi para ulama. Justeru, ia bukan semata-mata daif biasa kerana Ibnu al-Arabi masih menerima hadis yang berstatus daif dalam sebahagian karya beliau seperti Aridhah al-Ahwazi, Maraqi al-Zalaf dan Siraj al-Muridin, apatah lagi dalam menerima hadis mursal sebagaimana usul mazhabnya.


Kesemua penjelasan ini mengukuhkan lagi pernyataan Imam an-Nawawi dan lainnya yang menyebut beramal dengan hadis daif dalam bab selain akidah dan hukum adalah ijmak ulama terdahulu.


Dr Mohd Khafidz Soroni


Penulis Ketua Unit Hadis di Institut Kajian Hadis & Akidah (Inhad), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (Kuis)


https://www.hmetro.com.my/addin/2022/10/892852/penolakan-mutlak-bukan-manhaj-majoriti-ahli-hadis

Selasa, 19 April 2022

Meluruskan Makna Hadis Najd Tanduk Syaitan


Dr Mohd Khafidz Soroni 

BANYAK fitnah berlaku di Iraq seperti Syiah dan Khawarij, tetapi jangan pula menafikan fitnah yang berlaku di Najd seperti nabi palsu Musailamah al-Kazzab, Qaramitah serta gerakan takfir Wahhabiyyah. 

BANYAK fitnah berlaku di Iraq seperti Syiah dan Khawarij, tetapi jangan pula menafikan fitnah yang berlaku di Najd seperti nabi palsu Musailamah al-Kazzab, Qaramitah serta gerakan takfir Wahhabiyyah. 

Terdapat pelbagai hadis berkaitan Najd (kini Riyadh dan sekitarnya). Antaranya hadis Ibnu Umar RA, Nabi SAW berdoa: "Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Syam kami. Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Yaman kami." Sahabat bertanya: 'Ya Rasulullah dan juga pada Najd kami?' Rasulullah SAW berdoa lagi: "Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Syam kami. Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Yaman kami." Sahabat bertanya lagi: 'Ya Rasulullah dan juga pada Najd kami?' Maka seingatku, baginda bersabda pada kali ketiga: "Di sanalah munculnya kegoncangan dan fitnah serta di situlah munculnya tanduk syaitan." Riwayat al-Bukhari, at-Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Hibban Hadis ini jelas menyebut akan munculnya kegoncangan, fitnah dan tanduk syaitan di Najd.

 Terdapat versi lain bagi hadis Ibnu Umar RA ini menggantikan nama 'Najd' dengan nama 'Iraq'. Namun, kebanyakan jalan riwayat versi berkenaan bermasalah dan tidak dapat mengatasi jalan riwayat yang lebih sahih serta lebih muktabar sumbernya. Kaedah pentarjihan (pemilihan riwayat terbaik) ini adalah lebih utama kerana perbezaan kualiti yang ketara. Jika diandaikan versi yang menyebut 'Iraq' juga sahih, maka akan berlaku kecelaruan (idhtirab) terhadap hadis ini. 

Justeru, Imam al-Bukhari yang cukup pakar tentang masalah ini memilih versi yang menyebut 'Najd' adalah lebih kuat. Ada pihak yang cuba menggunakan kaedah penyelarasan antara kedua-dua riwayat. Mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan 'Najd' itu sebenarnya ialah Iraq. Pendapat ini agak aneh kerana Iraq tidak pernah disebut sebagai Najd. Apatah lagi pertanyaan para sahabat RA jelas menyebut: 'Najd kami' yang menunjukkan ia adalah Najd yang dimaklumi berada di Semenanjung Tanah Arab. 

Tidak mungkin mereka menggunakan lafaz samar kerana nama Najd dan Iraq pada zaman itu memang sudah ada dan sedia dimaklumi secara jelas kedudukan masing-masing termasuk hal penentuan miqat haji serta umrahnya. Pencerahan ini bukan bertujuan menggunakan hadis berkenaan untuk menyalahkan sesuatu kumpulan kerana kesesatan sesuatu kumpulan bukan semata-mata isyarat hadis, tetapi adalah berdasarkan ciri-ciri menyalahi syariat yang ada padanya. 

 Hadis hanya sebagai pengukuh kepada ciri-ciri yang disebutkan serta tidak menjadi kesalahan untuk berbuat demikian sekiranya jelas ciri-ciri berkenaan. Benar, banyak fitnah yang berlaku di Iraq seperti Syiah dan Khawarij, tetapi jangan pula menafikan fitnah yang berlaku di Najd seperti nabi palsu Musailamah al-Kazzab, Qaramitah serta gerakan takfir Wahhabiyyah. Kita tidak menafikan bahawa Najd dan Iraq berada di belahan timur Madinah. 

Namun, yang lebih sejajar dengan arah timur Madinah ialah Najd manakala Iraq berada di antara arah timur laut dan utaranya. Antara hadis yang menyebut arah timur secara umum ialah hadis Ibnu Umar RA yang mendengar Rasulullah SAW dalam keadaan menghadap ke arah timur bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu di sini, di mana munculnya tanduk syaitan". Riwayat al-Bukhari dan Muslim Al-Bukhari meletakkan hadis ini dan hadis Najd tadi di bawah judul: 'Bab sabdaan Nabi SAW: Fitnah itu dari arah sebelah timur'. 

Ini jelas menunjukkan bahawa Najd berada di arah timur menurut al-Bukhari. Agak mustahil untuk dikatakan al-Bukhari tidak mengetahui maksud Najd itu sehingga terpaksa ditakwilkan beliau tidak meletakkan Najd khusus untuk Semenanjung Tanah Arab atau tidak mengkhususkan Najd itu di mana, yang kemungkinan bermula dari Madinah ke Iraq, Iran dan kawasan seterusnya. 

Walhal hadis Najd itu mengkhususkan judul bab yang umum, bukannya judul bab yang mengumumkan hadis Najd yang khusus itu. Pihak yang taasub mempertahankan Najd Semenanjung Arab ini cuba membawa naratif bahawa maksud hadis Najd adalah merujuk kepada Iraq dan hadis umum arah timur itu juga merujuk kepada Iraq. Justeru, Najd terkeluar daripada maksud kedua-duanya serta boleh cuci tangan dengan ideologi takfir yang muncul di sana! 

Kita bukan menafikan fitnah yang berlaku di Iraq, hinggakan Salim bin Abdullah bin Umar RA mentafsirkan maksud arah timur itu sebagai Iraq sepertimana dalam riwayat Imam Muslim. Namun, harus saja fitnah te rsebut berlaku di kedua-dua tempat berdasarkan ciri-ciri menyalahi syariat yang wujud. 

 Bagaimanapun, hadis yang menyebut Nabi SAW menghadap ke arah timur, mengisyaratkan ke tempat tinggal Aisyah RA, berserta kedudukan koordinat, geografi dan topografi, juga kedudukan kabilah Rabi'ah dan Mudhar, adalah lebih jelas semuanya ditujukan kepada Najd Semenanjung Arab. 

Ketua Unit Hadis di Institut Kajian Hadis & Akidah (Inhad Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (Kuis)

Ahad, 17 April 2022

KAJIAN ORIENTALIS BARAT TERHADAP DISIPLIN ILMU ISLAM

KAJIAN ORIENTALIS BARAT TERHADAP DISIPLIN ILMU ISLAM

 Orientalis menurut Kamus Dewan Edisi Keempat bermaksud pakar dalam bahasa, kebudayaan dan lain-lain bangsa Timur. Namun, orientalis secara terminologi biasanya merujuk kepada golongan bukan Islam yang mengkaji mengenai agama dan umat Islam secara khusus, sama ada bagi tujuan ilmu semata-mata atau lazimnya dengan agenda tertentu. Sejak kebangkitan ilmu di Barat, golongan orientalis cukup gigih membuat kajian tentang khazanah ilmu Islam. 

Tugas mereka bertambah mudah dengan kerjasama daripada penjajah Barat yang menjajah negara Islam dan membawa pulang sejumlah besar manuskrip ilmuwan Islam ke tanah air mereka. Menurut Abdullah Muhammad an-Na'imi dalam bukunya al-Istisyraq fi as-Sirah an-Nabawiyyah (1997), jumlah keseluruhan buku dan kajian yang dihasilkan oleh orientalis Barat berkaitan Islam dan kesusasteraan Arab sejak 1811 sehingga 1950 sahaja iaitu sekitar 140 tahun adalah berjumlah kira-kira 60,000 judul. Jumlah yang amat besar ini meliputi pelbagai bidang ilmu pengajian Islam seperti akidah, tafsir, hadis, fiqah, usul, tasawuf, kalam, sirah nabawiyah, bahasa Arab, sejarah Islam, perbandingan mazhab dan sebagainya. 

Hingga muncul dalam kalangan mereka ahli yang dianggap pakar rujuk bagi setiap bidang ilmu berkenaan. Misalnya dalam bidang sirah nabawiyyah terkenal dengan W Montgomery Watt, Carl Brockelmann dan Julius Wellhausen. Mereka giat mencetak dan menerbitkan manuskrip ulama Islam yang dibawa pulang ke negara mereka. Contohnya, kitab Sahih al-Bukhari pertama kali dicetak di Leiden, Holland antara 1862 hingga 1868 yang diselenggarakan oleh M Ludolf Krehl dan Theodor Juynboll. Kitab Tabaqat Ibn Sa'd yang diselenggarakan oleh Edward Sachau juga dicetak di Leiden antara 1904 hingga 1908 dalam lapan jilid. Kitab Sirah Ibn Hisyam yang diselenggarakan oleh Ferdinand Wüstenfeld pula dicetak di Göttingen, Jerman antara 1858 hingga 1860. 

Selain itu, mereka turut giat menterjemahkan pelbagai kitab seperti terjemahan Maghazi al-Waqidi ke bahasa Inggeris oleh Wellhausen yang dicetak di Berlin, Jerman pada 1882 dan terjemahan Sirah Ibn Ishaq ke bahasa Inggeris oleh Alfred Guillaume pada 1955. Dalam bidang hadis, seorang orientalis terkenal Holland bernama Arent Jan Wensinck (1882-1939). Beliau mengkaji dan meneliti 14 kitab hadis sehingga berjaya menyusun sebuah indeks mengenai tema dan topik yang terdapat dalam hadis Nabi SAW seperti isu hukum, nama individu, nama peristiwa dan nama tempat. 

Wensinck mengambil masa sekitar 10 tahun untuk menyiapkannya sehinggalah ia berjaya diterbitkan pada 1927 dengan judul: "a Handbook of Early Muhammadan Tradition." Oleh kerana buku ini amat penting sebagai direktori hadis, ia telah diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi (1882-1968) dengan judul: Miftah Kunuz al-Sunnah serta diterbitkan pada 1934. Wensinck juga perintis kepada penyusunan kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi. Kitab ini indeks bagi semua kalimah hadis yang terdapat dalam sembilan kitab hadis iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimi, Muwatta' Malik dan Musnad Ahmad. Idea awal penyusunannya muncul pada 1916, namun gerak kerjanya hanya bermula pada 1922 dan beliau turut mendapat bantuan Muhammad Fuad Abdul Baqi. 

Bagaimanapun, Wensinck hanya sempat menerbitkan jilid pertamanya sahaja pada 1936 dan beliau kemudian meninggal dunia pada 1939. Setelah kematian Wensinck, penyusunan kitab ini diteruskan oleh sekumpulan orientalis lain antaranya Johannes Petrus Mensing, Willem Pieter de Haas, Johannes van Loon, H C Ruyter, C C Berg, Jan Brugman dan G H A Juynboll. Ia disusun dan diterbitkan oleh mereka sedikit demi sedikit sehinggalah keseluruhan kalimah hadis di dalam sembilan kitab hadis itu berjaya diindekskan mengikut susunan abjad. 

Kitab ini diselesaikan pada 1969 dan terdiri daripada tujuh jilid. Untuk menggunakannya pembaca perlu mengenal pasti terlebih dahulu huruf asal atau kata akar bagi sesuatu perkataan kerana kaedah susunannya adalah sama seperti sistem kamus Arab. 

Penyusunannya yang memakan masa begitu lama iaitu 47 tahun sudah cukup membuktikan kepada kita betapa tingginya azam dan kesungguhan golongan orientalis dalam mengkaji disiplin ilmu Islam. Jika kita renungi kesanggupan mereka dalam menghabiskan umur dan tenaga demi mempelajari ilmu agama lain, sewajarnya umat Islam adalah lebih berhak untuk berbuat demikian agar mereka tidak jahil dengan ilmu agama sendiri. 

Penulis: Dr. Mohd Khafidz Soroni (Ketua Unit Hadis Institut Kajian Hadis Aqidah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor)

Disiarkan pada: 23 Januari 2022, 11:38am

Rujukan: https://www.hmetro.com.my/addin/2022/01/803033/kajian-orientalis-barat-terhadap-disiplin-ilmu-islam

Pencerahan Mengenai Hadis Perpecahan Umat

Dr Mohd Khafidz Soroni
Sejarah membuktikan perpecahan dalam kalangan umat Islam satu realiti yang benar-benar berlaku. Perpecahan yang dikeji oleh syarak ini berpunca daripada masalah usul dan pokok agama, bukannya yang berpunca daripada masalah furuk serta cabangnya. Daripada aspek berkenaan munculnya pelbagai fahaman bidaah yang bertentangan dengan fahaman Ahli Sunah Waljamaah (ASWJ) seperti Syiah, Khawarij, Muktazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Jahmiyyah, Mujassimah, Musyabbihah, Batiniyyah, Wahhabiyyah, Liberalisme, Anti-Hadis dan sebagainya. Bagaimanapun, semua ahli bidaah itu masih dianggap golongan minoriti sahaja kerana majoriti umat Islam dari dahulu sehingga kini masih berpegang teguh dengan fahaman ASWJ berkat usaha gigih yang digemblengkan oleh ulama muktabar.
Terdapat hadis yang mengungkapkan tentang bahaya perpecahan umat ini iaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan RA katanya: "Rasulullah SAW pernah berdiri menghadap kami lalu bersabda: 'Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan sebelum kamu daripada kalangan ahli kitab telah berpecah kepada 72 kumpulan dan sesungguhnya umat ini pula akan berpecah kepada 73 kumpulan iaitu 72 di dalam neraka dan hanya satu di dalam syurga iaitu al-jamaah.'" Riwayat Ahmad, al-Darimi dan Abu Dawud dengan sanad hasan
Hadis yang semakna juga diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat RA. Antara yang serupa dengan hadis Muawiyah RA yang menyebutkan hanya satu kumpulan di dalam syurga iaitu al-jamaah ialah hadis Anas bin Malik RA (Riwayat Ahmad, Ibn Majah dan Abu Ya'la) dan hadis Awf bin Malik RA (Riwayat Ibn Majah).
Dalam hadis Abdullah bin Amr bin al-As RA, kumpulan yang di dalam syurga itu disebut sebagai kumpulan yang mengikut jalan Nabi SAW dan sahabatnya RA iaitu sabdanya: "Jalan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya." Riwayat at-Tirmizi, katanya: Hasan gharib
Lafaz ini turut disokong oleh hadis Anas RA (Riwayat at-Tabarani dalam al-Mu'jam as-Saghir dengan sanad baik). Terdapat sebuah lagi hadis yang menjelaskan tentang kumpulan yang selamat itu iaitu hadis Abu Umamah al-Bahili RA yang diriwayatkan dengan lafaz 'as-sawad al-a'zam' yang bermaksud: "Kumpulan yang terbesar." Riwayat at-Tabarani dalam al-Mu'jam al-Awsat dan al-Kabir dengan sanad hasan
Dengan mengumpulkan semua jalan riwayat, dapat dirumuskan bahawa maksud al-jamaah ialah kumpulan umat Islam terbesar yang mengikut jalan Nabi SAW dan sahabatnya RA. Merekalah yang dikenali sebagai Ahli Sunah Waljamaah. Ini berdasarkan pandangan ramai ulama seperti al-Khattabi, Abdul Qahir al-Baghdadi, as-Syahrastani, Ibn Hazm dan Ibn al-Jawzi yang menujukan maksud perpecahan umat yang dinyatakan dalam hadis itu ialah perpecahan umat al-ijabah iaitu seluruh umat Islam yang menyahut seruan dakwah Nabi SAW.
Dikukuhkan lagi dengan beberapa hadis Nabi SAW yang antaranya menyebut: "Qadariyyah adalah majusi umat ini. Sekiranya mereka sakit, janganlah ziarahi mereka dan sekiranya mereka mati pula, janganlah saksikan jenazah mereka." Riwayat Abu Dawud dan al-Hakim, katanya: sahih
Begitu juga hadis: "Khawarij adalah anjing-anjing api neraka." Riwayat Ahmad dan Ibn Majah dengan sanad hasan
Bagaimanapun, terdapat banyak hadis yang menyatakan orang yang mempunyai iman walaupun seberat zarah tidak akan kekal di dalam neraka dan mereka akan keluar juga daripadanya berkat kalimah tauhid yang diimani.
Terdapat satu pandangan menarik yang mentafsirkan perpecahan umat yang dinyatakan dalam hadis tersebut ialah perpecahan umat ad-da'wah iaitu seluruh manusia yang ditujukan kepada mereka seruan dakwah Nabi SAW sehingga hari kiamat sama ada Muslim atau kafir. Pandangan ini dikemukakan oleh Syeikh as-Sayyid Muhammad bin Ibrahim al-Kittani dalam kitabnya Ibra' al-Zimmah bi Tahqiq al-Qawl Hawla Iftiraq al-Ummah (1997).
Berdasarkan pelbagai dalil, Syeikh Muhammad bin Ibrahim al-Kittani berpendapat bahawa perpecahan yang berlaku sebenarnya adalah pada umat ad-da'wah, bukannya pada umat al-ijabah (khusus umat Islam). Pendapatnya ini mungkin mengambil iktibar nasib golongan yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kesimpulannya turut diperkuatkan dengan pelbagai hadis tentang kelebihan menjadi umat Nabi SAW, seperti sabda baginda: "Sesungguhnya kamu sekalian menyempurnakan 70 umat. Kamu sekalian adalah yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah." Riwayat Ahmad, al-Tirmizi dan Ibn Majah. Hadis hasan
Meskipun demikian, terdapat banyak dalil lain yang menunjukkan bahawa tidak semua umat Islam selamat daripada api neraka dan masuk ke syurga tanpa melalui proses 'penyucian' disebabkan pelbagai perbuatan maksiat, jenayah serta ideologi bidaah yang bertentangan dengan fahaman ASWJ.
Penulis Ketua Unit Hadis di Institut Kajian Hadis & Akidah (Inhad), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (Kuis)
Disiarkan pada: Mac 6, 2022 @ 6:00am

Sabtu, 16 April 2022

Ulasan Mengenai Syarahan Perdana Prof. Dr. Jawiah Dakir: “Keberadaan al-Mawdu' dalam Masyarakat Melayu” (2014)

 
Ulasan Mengenai Syarahan Perdana Prof. Dr. Jawiah Dakir: “Keberadaan al-Mawdu' dalam Masyarakat Melayu” (2014)


Oleh : Dr Khafidz Soroni (KUIS)


1- Pertama sekali, kerana banyak permintaan, perlu saya nyatakan ulasan ini hanya merujuk kepada laporan berita yang tersebar mengenai Syarahan Perdana Prof Dr Jawiah Dakir sahaja. dan bukannya ulasan untuk menolak kajian atau syarahan Prof Dr Jawiah Dakir tersebut. Tujuannya supaya laporan yang mengandungi ungkapan berlebih-lebihan, bercampur aduk, tidak tepat dan berulang kali tersebar itu tidak terus diviralkan, Kandungan laporan itu tidak mencerminkan syarahan sebenar dan menimbulkan kegusaran ramai masyarakat hingga dikhuatiri mungkin terus menimbulkan perspesi negatif terhadap sifat amanah para alim ulama serta rasa curiga apakah kini masih ramai ilmuwan yang bersandarkan kepada hadis palsu?  


2- Saya telah mendengar Syarahan Perdana Prof Dr Jawiah Dakir bertajuk: “Keberadaan Al-Mawdu' dalam Masyarakat Melayu” (2014). Antara lain, beliau menjelaskan tentang kajian-kajian yang dijalankan pada tahun 90an, definisi hadis palsu, sejarah dan faktor kemunculan hadis palsu, contoh-contoh hadis palsu yang direka oleh golongan pemalsu hadis dan seterusnya dihuraikan tentang keberadaan hadis palsu dalam masyarakat Melayu. 


https://youtu.be/dx3N2epbZY8


3- Bagaimanapun, laporan berita dimulakan dengan mengatakan 34.42% daripada hadith yang sering dipetik dan digunakan di kalangan masyarakat Melayu adalah mawdu atau palsu. Sedangkan, ia sebenarnya hanya merujuk kepada nisbah peratus bagi 285 hadis sahaja berbanding jumlah keseluruhan 828 hadith yg dikaji, bukannya jumlah keseluruhan hadis yang wujud dan diamalkan dalam masyarakat Melayu. 


4- Oleh kerana laporan dimulakan dengan menyebut masyarakat Melayu, maka penjelasan seterusnya seolah berkaitan dengan masyarakat Melayu sahaja, sedangkan sebenarnya bukan begitu. Antaranya;   


• hadis palsu membawa kepada perpecahan umat pelbagai puak serta percanggahan dalam aqidah sehingga merangkumi soal ibadat dan penghayatan. [-Pada hal ini merujuk kepada sejarah kemunculan hadis palsu dan ia memang disebut dalam kebanyakan rujukan ‘ulum al-hadith]


• hadith palsu itu bukan saja diperkatakan oleh orang yang tidak mempunyai kelayakan agama, tetapi oleh orang yang bertauliah (seperti para asatidz ASWJ Nusantara, juga habib-habib yang mengaku dari zuriat Nabi salallaahu alaihi wassalam) dalam bidang keagamaan. [- Ybhg Prof tidak menyebut apa yang ditulis dalam kurungan di atas yang seakan sengaja membawa unsur fitnah dan ‘pembunuhan’ karakter para ulama dan ahlul bait ASWJ].


• hadis palsu diungkapkan dalam khutbah Jumaat di seluruh negara [-Walhal kajian hanya dibuat di dua buah negeri sahaja. pada tahun 2004], dalam kitab agama bahasa Arab, buku motivasi dan buku mengenai hari-hari penting dalam Islam seperti Israk-Mi’raj. [- Ini pula merujuk kepada sumber-sumber dapatan kajian tahun 2009] 


• kedengaran di kaca TV dalam rancangan seperti "Forum Perdana" yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Agama Islam (JAKIM) sendiri. [-Walhal kajian hanya merujuk kepada individu tertentu sahaja. bukan semua individu yang terbabit pada sepanjang masa]


• tokoh-tokoh agama termasuk imam, habib habib dan para asatidz mengambil jalan mudah dengan mengulangi hadith hadith yang disampaikan oleh ‘ulama’ terdahulu. [Ungkapan berbau generalisasi ini tidak sepertimana yang diungkapkan oleh Yang Berbahagia Prof]


• ia diulangi berkali-kali hingga merentasi zaman dan benua. Itulah sebabnya hadith mawdu/palsu demikian terus digunakan sehingga ke hari ini. [Ungkapan berbentuk bombastik ini juga tidak sepertimana yang diungkapkan oleh Yang Berbahagia Prof]


5- Saya yakin gambaran ‘kronik’ yang digembar-gemburkan seperti laporan di atas tidaklah sekronik pada realiti sebenar masa kini (2021). Terutama apabila masyarakat sudah semakin celik mengenai hadis. Saya yakin Yang Berbahagia. Prof sendiri telah memberi sumbangan kepada kesedaran masyarakat ini. Jika masih ada pun, maka ia disebabkan mereka yang tidak mahu merujukkan hadis kepada ahli pakarnya, dan peratusnya telah sedikit berbanding hadis sabit yang diguna pakai. 


6- Laporan itu menyebut lagi, daripada 828 hadith yang popular dalam masyarakat Melayu 285 adalah mawdu‘/palsu. Walhal disebut dalam syarahan, ia merujuk kepada hadis yang tidak boleh dijadikan hujah sebagai hadis kerana ia sama ada mawdu/palsu, la asla lah (tiada asal baginya), tidak ditemui lafaznya, kata-kata sahabat, tabiin atau ulama. Prof masih menyebut jika ia kata-kata sahabat, tabiin atau ulama, maka sandarkanlah kepada mereka, bukannya kepada Nabi SAW. Jumlah 285 itu pula adalah yang dikutip daripada pelbagai sumber seperti kitab jawi, majalah agama, kitab bacaan awam seperti Israk Mikraj, buku fadilat, buku motivasi dan ceramah umum tv. Itu pun brdasarkan kajian tahun 2009, iaitu hampir 12 tahun yang lalu. Walaupun masih timbul persoalan, jumlah 285 hadis yang dinilai demikian itu apakah semuanya disepakati palsu atau ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang statusnya? Dari aspek ini menurut pendapat saya, masih terbuka untuk kajian lanjutan.   


7- Laporan turut menyebut, kitab "Ihya’Ulum al-Din" oleh Imam al-Ghazali mengandungi sehingga 265 buah hadith yang dikenal pasti sebagai mawdu‘/palsu dalam pelbagai bab, termasuk mengenai AQIDAH. Walhal jumlah 265 hadis itu bukan hadis mawdu‘ sahaja, tetapi termasuk hadis-hadis yang dikritik. Bilangan itu pun hanya merujuk kepada takhrij dan penilaian al-Hafiz al-'Iraqi sahaja. Prof kemudian menyatakan, namun masih beribu-ribu lagi hadis Ihya’ yang boleh diamalkan dan menyarankan kitab Ihya’ dibaca dgn takhrij al-‘Iraqi, tanpa menafikan kewibawaan Imam al-Ghazali.   


Di samping, saya percaya jika kajian merujuk kepada Ithaf al-Sadah al-Muttaqin oleh al-Hafiz Murtada al-Zabidi yg menemui sumber hadis yang tidak ditemui sebelumnya dan meneliti apakah semuanya disepakati palsu atau ada perselisihan pendapat tentang statusnya, nescaya angka tersebut akan menurun lagi. Kita yakin, Imam al-Ghazali bukan sengaja memuatkan hadis palsu itu -jika disepakati- di dalam kitab Ihya’nya. Ya, kitab Ihya’ perlu dibaca bersama takhrij al-Hafiz al-‘Iraqi dan juga al-Hafiz Murtadha al-Zabidi. Malah, kini ada kajian terbaru yang lebih halus dan teliti dibuat oleh sesetengah sarjana Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Lihat juga artikel saya; https://sawanih.blogspot.com/2011/12/status-imam-al-ghazali-450-505h-dalam.html


8- Selain kitab "Ihya’ Ulum al-Din", turut disebutkan beberapa kitab masyhur ulama terdahulu, secara tidak sengaja telah menggunakan hadith-hadith demikian dalam kitab-kitab mereka seperti "Durrah al Nasihin", "Irshad al-‘Ibad Ila Sabil al-Rashad", "Matla‘ al-Badrayn”, dan “al Jawhar al Mawhub wa Munabbihat al-Qulub". Namun, ada yang dinyatakan peratusannya masih dikira rendah. Perlu diketahui, kewujudan hadis palsu dalam sesebuah kitab ulama, bukan alasan untuk mencela kitab tersebut dan merendah-rendahkan pengarangnya. Kewujudan hadis palsu dalam karya ulama, khususnya yang bukan ahli hadis hakikatnya bukanlah satu perkara yang pelik. Perkara ini pernah saya sentuh dalam artikel: Tak Pelik Ulama ‘Terguna’ Hadis Palsu: http://sawanih.blogspot.my/2013/12/tak-pelik-ulama-terguna-hadis-palsu.html


Secara ringkas, Ybhg Prof tidak menafikan sumbangan, ketokohan dan jasa para ulama tersebut yang wajar disanjung. Menurutnya, karya berkaitan tidak perlu ditolak, malah gagasan ilmunya masih releven untuk dirujuk. Hanya aspek hadis saja yang perlu diberi penekanan dari segi statusnya. 

 

9- Laporan juga menyatakan sebab-sebab hadith dipalsukan hingga telah menyelinap masuk ke kitab yang ditulis oleh ulama’ yang disegani. Antaranya kerana konflik yang tercetus di antara Sunni dan Syiah menyebabkan wujudnya hadith-hadith mawdu/palsu kerana masing-masing ingin menguatkan tuntutan mereka dan telah memalsukan hadith untuk mencapai maksud mereka.


Saya katakan, laporan ini mengelirukan dan seolah membayangkan ia merupakan sebab kepada hadith palsu menyelinap masuk ke kitab yang ditulis oleh ulama’ yang disegani sepertimana kitab-kitab yang telah disebutkan di atas! Walhal tiada kaitan sama sekali di antara konflik Sunni dan Syiah dgn objektif kitab-kitab tersebut. Hakikatnya Prof sedang menjelaskan tentang pengaruh politik dalam sejarah dan faktor awal kemunculan hadis palsu di kalangan umat Islam. 


10- Para ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah jelas bersepakat haram meriwayatkan hadis palsu. Namun, jika ada hadis yg diperselisihkan sama ada palsu atau tidak, maka tidak wajar kita menuduh salah ijtihad ulama yang memilih penilaian atau status tidak palsu. Tidak sewajarnya juga ilmuwan yang cuai dan tidak tahu kepalsuan hadis digelar sebagai pemalsu atau penyebar hadis palsu dan diaibkan kerana menyebutkan hadis palsu dalam kitab atau ceramah mereka, walhal mereka hanya tidak mahir ilmu hadis. Kita pasti, jika mereka yakin hadis itu benar-benar palsu dan dusta ke atas Nabi SAW, nescaya merekalah orang pertama yang paling menjauhinya.  


Wallahu a'lam.

Jumaat, 15 April 2022

SENARAI 70 ARTIKEL BERMANFAAT HARIAN METRO

 Senarai 70 Artikel Bermanfaat (Harian Metro)


(2020)


1. Pemahaman Konsep Bidaah: Kemuktabaran Ulama Syafie 

(atau: Kemuktabaran Konsep Bidaah Menurut Perspektif Ulama Syafie)

 https://www.hmetro.com.my/addin/2020/06/587172/kemuktabaran-ulama-syafie

Ahad, 7 Jun 2020


2. Ulama Pewaris Nabi: Kekang Cubaan Calar Imej 

(atau: Hadis Sahih Memerlukan Kefahaman yang Sahih)

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/06/593665/ulama-pewaris-nabi

Jumaat, 26 Jun 2020

 

3. Ancaman Islam Di Nusantara: Pertahan akidah bukan taasub

  https://www.hmetro.com.my/addin/2020/07/596076/pertahan-akidah-bukan-taasub

Jumaat, 3 Julai 2020


Siri Lentera Hadis 


4. Ahli Hadis Perintis Konsep Berita Sahih

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/07/599005/ahli-hadis-perintis-konsep-berita-sahih

Ahad, 12 Julai 2020


5. Cabaran intelektual terhadap Hadis Sahih

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/07/601442/cabaran-intelektual-terhadap-hadis-sahih

Ahad, 19 Julai 2020


6. Sistem sanad pelihara ketulenan ilmu

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/07/603957/sistem-sanad-pelihara-ketulenan-ilmu

Ahad, 26 Julai 2020


7. Pengajian bersanad tradisi ilmuwan silam

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/08/606628/pengajian-bersanad-tradisi-ilmuwan-silam

Isnin, 3 Ogos 2020


8. Hadis Daif: Harus Digunakan Untuk Fadilat Amal

https://www.pressreader.com/malaysia/harian-metro/20200809/281767041573169

Ahad, 9 Ogos 2020


9. Hadis Daif: Kiasan cinta Majnun terhadap Laila

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/08/610815/kiasan-cinta-majnun-terhadap-laila 

Ahad, 16 Ogos 2020 


10.  Hadis palsu: Masyarakat perlu sentiasa cakna

https://www.pressreader.com/malaysia/harian-metro/20200823/281754156696859

Ahad, 23 Ogos 2020 


11. Memahami 5 kaedah penyusunan hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/08/615349/memahami-5-kaedah-penyusunan-hadis

Ahad, 30 Ogos 2020


12. Sahabat RA: Keunggulan generasi perawi pertama

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/09/617821/keunggulan-generasi-perawi-pertama

Ahad, 6 September 2020


13. Ilmu Rijal al-Hadith: Biografi perawi, rujukan penting

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/09/619987/biografi-perawi-rujukan-penting

Ahad, 13 September 2020


14. Ilmu al-Jarh wa al-Ta‘dil: Proses kenal pasti kredibiliti perawi hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/09/622442/proses-kenal-pasti-kredibiliti-perawi-hadis

Ahad, 20 September 2020


15. Kedudukan tinggi hadis mutawatir

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/09/624709/kedudukan-tinggi-hadis-mutawatir

Ahad, 27 September 2020


16. Kedudukan hadis ahad dalam syarak

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/10/627085/kedudukan-hadis-ahad-dalam-syarak

Ahad, 4 Oktober 2020


17. Kaedah rungkai percanggahan antara hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/10/629491/kaedah-rungkai-percanggahan-antara-hadis

Ahad, 11 Oktober 2020


18. Memilih pandangan terbaik antara hadis bercanggah

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/10/631925/memilih-pandangan-terbaik-antara-hadis-bercanggah

Ahad, 18 Oktober 2020


19. Mengenal nasikh, mansukh dalam hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/10/634499/mengenal-nasikh-mansukh-dalam-hadis

Ahad, 25 Oktober 2020


20. Kecermatan ulama hadis dalam isu takfir 

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/11/636752/kecermatan-ulama-hadis-dalam-isu-takfir

Ahad, 1 November 2020


21. Takzim perawi hadis terhadap Nabi Muhammad ﷺ

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/11/639382/takzim-perawi-hadis-terhadap-nabi-muhammad

Ahad, 8 November 2020


22. Mengenal hadis riwayah dan dirayah

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/11/641863/mengenal-hadis-riwayah-dan-dirayah

Ahad, 15 November 2020


23. Kembara ilmiah kumpul hadis Nabi SAW

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/11/644491/kembara-ilmiah-kumpul-hadis-nabi-saw

Ahad, 22 November 2020


24. Tradisi, kaedah pembacaan kitab hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/11/647234/tradisi-kaedah-pembacaan-kitab-hadis

Ahad, 29 November 2020


25. Adab menuntut ilmu menurut disiplin hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/12/650268/adab-menuntut-ilmu-menurut-disiplin-hadis

Ahad, 6 Disember 2020


26. Mengenal ulama hadis mutaqaddimin, mutaakhirin

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/12/652621/mengenal-ulama-hadis-mutaqaddimin-mutaakhirin

Ahad, 13 Disember 2020


27. Perbezaan metode penilaian hadis (mutaqaddimin & mutaakhirin)

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/12/655037/perbezaan-metode-penilaian-hadis

Ahad, 20 Disember 2020


28. Dar Al-Hadith Al-Asyrafiyyah institusi hadis tertua

https://www.hmetro.com.my/addin/2020/12/657402/dar-al-hadith-al-asyrafiyyah-institusi-hadis-tertua

Ahad, 27 Disember 2020


(2021)


29. Semua hadis sahih dikira mazhab Imam Syafie?

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/01/659609/semua-hadis-sahih-dikira-mazhab-imam-syafie?

Ahad, 3 January 2021


30. Pendekatan ulama Syafie terhadap hadis sahih

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/01/662219/pendekatan-ulama-syafie-terhadap-hadis-sahih

Ahad, 10 January 2021


31. Kepentingan pelaksanaan proses takhrij hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/01/664957/kepentingan-pelaksanaan-proses-takhrij-hadis

Ahad, 17 January 2021


32. Sumbangan Imam Syafie dalam bidang hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/01/667434/sumbangan-imam-syafie-dalam-bidang-hadis

Ahad, 24 January 2021


33. Al-Baihaqi pengumpul ilmu Imam Syafie

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/01/669686/al-baihaqi-pengumpul-ilmu-imam-syafie

Ahad, 31 January 2021


34. Kewibawaan Imam Malik dalam bidang hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/02/672127/kewibawaan-imam-malik-dalam-bidang-hadis

Ahad, 7 Februari 2021 


35. Abu Hanifah imam ilmu fiqah & hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/02/674283/abu-hanifah-imam-ilmu-fiqah-hadis

Ahad, 14 Februari 2021  


36. Imam Ahmad hafaz satu juta hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/02/676579/imam-ahmad-hafaz-satu-juta-hadis

Ahad, 21 Februari 2021


37. al-Bukhari: Berguru lebih 1,080 Syeikh

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/02/678980/berguru-lebih-1080-syeikh

Ahad, 28 Februari 2021


38. Kitab Al-Bukhari paling sahih selepas al-Quran

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/03/681379/kitab-al-bukhari-paling-sahih-selepas-al-quran

Ahad, 7 Mac 2021


39. Sahih Muslim kitab hadis kedua paling sahih

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/03/684004/sahih-muslim-kitab-hadis-kedua-paling-sahih

Ahad, 14 Mac 2021


40. At-Tirmizi imam hadis tersohor dari kota Tirmiz

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/03/686394/tirmizi-imam-hadis-tersohor-dari-kota-tirmiz

Ahad, Mac 21, 2021


41. Imam Abu Dawud tulis setengah juta hadis

https://www.hmetro.com.my/amp/addin/2021/03/688835/imam-abu-dawud-tulis-setengah-juta-hadis

Ahad, March 28, 2021


42. Imam an-Nasaie dimusuhi kerana cinta Ahli Bait

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/04/691087/imam-nasaie-dimusuhi-kerana-cinta-ahli-bait

Disiarkan pada: April 4, 2021


43. Kitab terakhir kelompok al-Kutub as-Sittah (Sunan Ibn Majah)

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/04/693485/kitab-terakhir-kelompok-al-kutub-sittah

Disiarkan pada: April 11, 2021


44. Peranan hadis daif bahas kelebihan ramadan

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/04/696148/peranan-hadis-daif-bahas-kelebihan-ramadan

Disiarkan pada: April 18, 2021 


45. Waspada hadis palsu mengenai Ramadan

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/04/698741/waspada-hadis-palsu-mengenai-ramadan

Disiarkan pada: April 25, 2021


46. Lailatul Qadar: Malam teragung dalam setahun

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/05/701256/malam-teragung-dalam-setahun

Disiarkan pada: Mei 2, 2021


47. Hidupkan malam Aidilfitri dengan amal ibadat

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/05/704002/hidupkan-malam-aidilfitri-dengan-amal-ibadat

Disiarkan pada: Mei 9, 2021


48. SOP kawal wabak selari tuntutan syariat

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/05/706400/sop-kawal-wabak-selari-tuntutan-syariat

Disiarkan pada: Mei 16, 2021


49. Seruan Baitulmaqdis terhadap umat Islam

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/05/709085/seruan-baitulmaqdis-terhadap-umat-islam

Disiarkan pada: Mei 23, 2021


50. Perlunya taubat dalam setiap keadaan

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/05/711716/perlunya-taubat-dalam-setiap-keadaan

Disiarkan pada: Mei 30, 2021


51. Isi masa 'lockdown' dengan perkara bermanfaat

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/06/714353/isi-masa-lockdown-dengan-perkara-bermanfaat

Disiarkan pada: Jun 6, 2021


52. Menghormati ulama suatu kewajipan

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/06/717143/menghormati-ulama-suatu-kewajipan

Disiarkan pada: Jun 13, 2021 


53. Bunuh diri dosa besar, khianati amanah

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/07/726218/bunuh-diri-dosa-besar-khianati-amanah

Disiarkan pada: Julai 4, 2021


54. (Ahli musibah) Hayati motivasi Rasulullah SAW

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/07/729145/hayati-motivasi-rasulullah

Disiarkan pada: Julai 11, 2021


55. Menghayati ibadat haji dari kejauhan

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/07/731934/menghayati-ibadat-haji-dari-kejauhan

Disiarkan pada: Julai 18, 2021


56. Amalan tidak palsu dalam hadis palsu

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/07/734418/amalan-tidak-palsu-dalam-hadis-palsu

Disiarkan pada: Julai 25, 2021


57. Dosa salah guna teknologi komunikasi

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/08/737373/dosa-salah-guna-teknologi-komunikasi

Disiarkan pada: Ogos 1, 2021


58. Bahaya mengumpat dalam media sosial

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/08/739921/bahaya-mengumpat-dalam-media-sosial

Disiarkan pada: Ogos 8, 2021


59. Berhati-hati dengan nikmat lidah

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/08/742657/berhati-hati-dengan-nikmat-lidah

Disiarkan pada: Ogos 15, 2021


60. Harus guna hadis daif dalam sirah Nabi SAW

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/08/745441/harus-guna-hadis-daif-dalam-sirah-nabi-saw

Disiarkan pada: Ogos 22, 2021


61. Kredibiliti tokoh hadis Ibn Ishaq, al-Waqidi

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/08/748154/kredibiliti-tokoh-hadis-ibn-ishaq-al-waqidi

Disiarkan pada: Ogos 29, 2021 

 

62. Mimpi bukan hujah dalam syarak

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/09/751102/mimpi-bukan-hujah-dalam-syarak

Disiarkan pada: September 5, 2021


63. Nilai mimpi menurut perspektif syarak

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/09/753742/nilai-mimpi-menurut-perspektif-syarak

Disiarkan pada: September 12, 2021


64. Mimpi bertemu Nabi SAW & isu yaqazah

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/09/756563/mimpi-bertemu-nabi-saw-isu-yaqazah

Disiarkan pada: September 19, 2021


65.  Cabaran umat hadapi teori konspirasi

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/09/759224/cabaran-umat-hadapi-teori-konspirasi

Disiarkan pada: September 26, 2021


66. Bolehkah dedah keburukan orang lain?

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/10/761893/bolehkah-dedah-keburukan-orang-lain

Disiarkan pada: Oktober 3, 2021 


67. Tahap keyakinan terhadap hadis

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/10/764452/tahap-keyakinan-terhadap-hadis

Disiarkan pada: Oktober 10, 2021


68. Usah buka aib, beri teguran secara tertutup

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/10/767047/usah-buka-aib-beri-teguran-secara-tertutup

Disiarkan pada: Oktober 17, 2021


69. Mendalami peribadi agung Rasulullah SAW

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/10/772239/mendalami-peribadi-agung-rasulullah-saw

Disiarkan pada: Oktober 31, 2021


70. Keagungan maqam Rasulullah SAW dalam selawat

https://www.hmetro.com.my/addin/2021/11/774580/keagungan-maqam-rasulullah-dalam-selawat

Disiarkan pada: November 7, 2021