CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Khamis, 28 Julai 2011

KITAB-KITAB FIQH MAZHAB SYAFI’I Rhl.

Dari : Sabilurrosyad

Kitab Fiqih dalam Mazhab Syafi’i Rhl. Yang dikarang oleh Ulama’-ulama’ Syafi’i dari abad keabad adalah mewarisi pusaka ilmu, kitab-kitab tersebut dikarang oleh sahabat-sahabat Imam Syafi’i Rhl. (Ulama’-ulama’ pengikut Syafi’i) sudah demikian banyaknya. Hampir setiap ulama’ itu mengarang kitab Fikih syafi’i untuk dijadikan pusaka bagi murid-muridnya dan bagi pencinta-pencintanya sampai akhir zaman. Tidak terhintung lagi banyaknya kerana di antaranya ada yang tidak sampai ke tangan kita, tidak pernah kita melihat dan bahkan kadang-kadang ada yang tidak pernah didengari mengenai kitab-kitab dari segi nama kitabnya, pengarangnya, bahkan tidak mengetahui langsung tentang hal kitab dan para ulama’ bagi penuntut ilmu islam. Fenomena ini perlu kita sedari bahwa, hal demikian perlu diambil tahu dan peka bagi setiap penuntut ilmu dari siapa kitab menuntut ilmu, dan dari mana kitab mengambil rujukan hukumnya. Kerana dikhuatiri tiada panduan di dalam menetapkan hukum islam. Menjadi tanggungjawab kita mengetahui hal demikian moga-moga jelas hukumnya, dan benar pengambilannya.

Untuk diketahui lebih mendalam di bawah ini kami sediakan sebuah gambar rajah yang dapat mengambarkan situasi yang telah berlangsung dalam memperjelas, memperinci dan meringkaskan kitab-kitab Syafi’iyyah dari dulu sampai sekarang.

Keterangan :

1. Kitab-kitab Imam Syafi’i. “Al-Imla” dan “al-Hujjah” adalah kitab-kitab Qaul qadim yang digunakan lagi, kerana semua isinya sudah termasuk dalam kitab-kitab Qaul Jadid.

2. Kitab-kitab Imam Syafi’i yang diguna sebagai kitab induk adalah kitab Umm, Mukhtasar, Buwaiti dll.

3. Imam haramain mengikhtisarkan (memendekkan) kitab-kitab Imam syafi’i dengan kitabnya yang bernama “An-Nihayah.

4. Imam Ghazali memendekkan juga kitab-kitab Imam Syafi’i dengan kitab-kitabnya yang bernama Al-Basith, Al-wasith, Al-Wajiz.

5. Imam Ghazali juga mengikhtisarkan lagi dengan kitabnya yang bernama Al-Khulasoh.

6. Imam Rafi’i mensyarahkan kitab Imam Ghazali Al-Wajiz dengan kitabnya yang bernama Al-‘Aziz.

7. Dan Imam Rafi’i juga memendekkan kitab Imam Ghazali Al-Khulasoh dengan kitabnya yang bernama Al-Muharrar.

8. Imam Nawawi memendekkan dan menambah di sana sini kitab Al-Muharrar itu dengan kitabnya yang bernama MINHAJUT THALIBIN (Minhaj).

9. Kitab Imam Nawawi, Minhaj disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dengan kitabnya Tuhfa, oleh Imam Ramli dengan kitabnya An Nihayah, oleh Imam Zakaria al-Anshori dengan kitabnya yang bernama Minhaj jug, oleh Imam Khatib Syarbaini dengan Mughni al-Muntaj.(Kitab-kitab tersebut dalam nombor 8 dan 9 ini banyak beredar di pasentren).

10. Dan Imam Rafi’i pernah mensyarah kitab karangan Imam Ghazali Al-Wajiz dengan kitabnya yang bernama Al-‘Ajiz.

11. Imam Nawawi pernah memendekkan kitab Imam Rafi’i denagn kitabnya yang bernama Ar-Raudhah.

12. Imam Quzwaini pernah memendekkan kitab Al-‘Ajiz dengan kitabnya yang bernama Al-Hawi.

13. Kitab Al-Hawi pernah diikhtisarkan oleh Ibnul Muqri dengan kitabnya yang bernama Al-Irsyad dan kitab al-Irsyad ini disyarah oleh Ibnu Hajar al-Haitami dengan kitabnya yang bernama Fathul Jawad dan juga dengan kitabnya yang bernama Al-Imdad.

14. Kitab Imam Nawawi bernama Ar-Raudhah pernah diiktisarkan oleh Imam Ibnu Muqri dengan nama Ar-Roudh dan oleh Imam mazjad dengan Al-Ubab.

15. Kitab Ibnul Muqri Al-Irsyad pernah disayarah oleh Imam Ibnu Hajar dengan kitabnya yang bernama Al-Imdad, dan dengan kitabnya bernama Fathul Jawad.

16. Kitab Ar-Roudh dari Ibnul Muqri pernah disyarah oleh Imam Zakaria Al-Anshori dengan nama Asnal Mathalib.

17. Imam Zakaria al-Anshori pernah mensyarah kitabnya yang bernama Al-Minhaj dengan kitabnya yang bernama Fathul Wahab.

Demikianlah keterangan ringkas dari jalur kitab-kitab dalam Mazhab Syafi’i yang sangat teratur rapi, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (ibaratnya daripada penulis, ia bagaikan sebuah keluarga dari jalur keturunan).

Kemudian banyak lagi kitab-kitab fikih Syafi’i yang dikarang oleh Ulama’ mutaakhirin yang tidak tersebut dalam jalur ini kerana terlalu banyak, seperti kitab-kitab Al-Mahalli karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli, Kitab Fathul Mu’in karangan al-Malibari, Kitab I’anahtut Thalibin karangan Said Abu Bakar Syatha dan lain-lain yang banyak sekali.

Dengan perantaraan kitab-kitab ini kita sudah dapat memahami dan mengamalkan fatwa fiqih dalam Mazhab Syafi’i secara teratur dan secara rapid an terperinci, yang kesimpulannya sudah dapat mengamalkan syari’at dan ibadah Islam dengan sebaik-baiknya.


Sumber Rujukan:

- Kiai.Haji. (K.H.) Siradjuddin Abbas, Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi’i, Pustaka Tarbiyah baru, Jakarta,2007.

Sabtu, 23 Julai 2011

Fadhilat-fadhilat Sahih Bagi Solat Tarawih

Oleh : Ustaz Mohd Khafidz bin Soroni (Jabatan Hadith KUIS)

Suatu masa dahulu hadith tentang kelebihan solat tarawih yang diriwayatkan dari Sayyidina ’Ali RA cukup popular. Barangkali kerana tersebarnya kitab Durrah al-Nasihin dan terjemahan Melayunya yang memuatkan hadith tersebut di dalamnya.

Antara teksnya; daripada Sayyidina Ali RA beliau telah menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang fadhilat Solat Tarawih pada bulan Ramadhan. Jawab Rasulullah SAW tentang fadhilat tarawih sebagai berikut, mulai dari malam pertama sampai malam 30 Ramadhan:

1. Malam Pertama: Diberi balasan seperti bayi baru dilahirkan.
2. Malam Kedua: Diampuni Allah dosanya dan bagi ibu-bapanya jika keduanya mukmin.
3. Malam Ketiga: Diseru oleh malaikat di bawah Arasy dan dengan solat tersebut diampuni Allah dosanya yang telah lalu.
4. Malam Keempat: Dibalas Allah seperti membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Quran.
5. Malam Kelima: Kemudian dikurniai Allah seolah-olah sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa.
6. Malam Keenam: Dikurnia Allah seolah-olah dia tawaf di Baitul Makmur dan dipintakan ampun oleh segala batu dan pasir.
7. Malam Ketujuh: Dikurniai Allah seolah-olah ia berjumpa dengan Nabi Musa AS dan membantu Musa melawan Fir’aun dan Haman...
8. ... demikian seterusnya hingga akhir malam ke-30.

Pengarang Durrah al-Nasihin hanya menyebut sumber petikannya daripada kitab Majalis. Bagaimanapun, hadith ini adalah hadith palsu, malah tiada sumber asal yang muktamad bagi hadith ini sebagaimana yang disebutkan oleh pakar-pakar hadith. Antaranya seperti yang disebut oleh Dr. Ahmad Lutfi Fathullah dalam tesisnya (Ph.D.), Takhrij Hadith-hadith Durrah al-Nasihin. Dalam Fatwa Mufti Kerajaan Brunei (1999) juga menyatakan ianya tiada di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, namun ada diriwayatkan seumpamanya di dalam kitab-kitab Syiah seperti kitab Bihar al-Anwar oleh al-Majlisi dan Wasa’il al-Syi’ah oleh al-Hurr al-’Amili. Dan rujukan mereka tidak dapat dipegang oleh kita.

Maka bagi menggantikan hadith palsu tersebut saya telah menemukan empat buah hadith yang sabit mengenai kelebihan solat tarawih ini. Iaitu sepertimana berikut;

1. Diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu.


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
Terjemahan;
Daripada Abu Hurairah RA katanya: Rasulullah SAW pernah menggalakkan sahabatnya berqiam Ramadhan tanpa menyuruh mereka dengan kesungguhan (yang menunjukkan wajib), kemudian sabdanya: “Barangsiapa yang berqiam Ramadhan dengan penuh keimanan dan ihtisab (mengharapkan redha dan ganjaran Allah) akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu”.
(HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi dan al-Nasa’i)

2. Kembali sepertimana hari ibunya melahirkannya.

حديث عبد الرحمن بن عوف: من صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه النسائي في الكبرى (11،295) والصغرى (2199)، وأحمد (1618، 1645) وابن خزيمة (2015) وابن ماجه (1331) والبيهقي في الشعب (3462).

Terjemahan;
Daripada ‘Abdur Rahman bin ‘Awf, sabda Nabi SAW: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dan berqiam Ramadhan dengan penuh keimanan dan ihtisab, ia akan keluar daripada dosa-dosanya sepertimana hari ibunya melahirkannya”.
(HR al-Nasa’i, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Majah dan al-Bayhaqi)

3. Ditulis dari kalangan para siddiqin dan syuhada’.


عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا ؟ قال : من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما واللفظ لابن حبان.

Terjemahan;
Daripada ‘Amru bin Murrah al-Juhani RA katanya: Datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu katanya: Wahai Rasulullah, apakah pendapat tuan sekiranya saya bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya tuan adalah utusan Allah, dan saya bersolat lima waktu, menunaikan zakat serta berpuasa bulan Ramadhan dan berqiam Ramadhan, maka dari golongan siapakah saya ini? Jawab baginda: ”Dari kalangan para siddiqin dan syuhada’”.
(HR al-Bazzar, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban)

4. Ditulis baginya pahala seumpama berqiamullail.حديث أبي ذر : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح -791.

Terjemahan;

Hadith Abu Zar RA, sabda Nabi SAW: “Barangsiapa berqiam (Ramadhan) bersama-sama imam sehingga ia selesai, akan ditulis baginya (ganjaran) seumpama berqiamullail”.
(HR al-Tirmizi)

Demikianlah fadhilat-fadhilat yang besar bagi orang yang mengerjakan solat tarawih ini. Kelebihan-kelebihan tersebut tidak tertentu pada malam tertentu sahaja, bahkan ianya adalah umum bagi solat tarawih sepanjang bulan Ramadhan. Semuanya dapat diperolehi dengan kemurahan rahmat Allah Taala bagi mereka yang bersungguh-sungguh mengerjakannya. Mudah-mudahan fadhilat-fadhilat solat tarawih ini dapat tersebar secara lebih luas menggantikan hadith palsu mengenainya.

Sumber : http://sawanih.blogspot.com/2010/09/fadhilat-fadhilat-sahih-bagi-solat.html

Khamis, 21 Julai 2011

Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti : Ilmuwan ASWJ Malaysia Di Universiti Oxford !
Biodata beliau :

Dato' Dr Muhammad Afifi al-Akiti BA (Queen's), MA (Oxon), MSt (Oxon), DPhil (Oxon), MSIEPM - also known as Shaykh Afifi[1][2] - is KFAS Fellow in Islamic Studies at theOxford Centre for Islamic Studies,[3] and Islamic Centre Lecturer in Islamic Studies at theFaculty of Theology, University of Oxford,[4] and is a Fellow of Worcester College, Oxford. He is the first ever Malay to be appointed to such a position in this world famous University.[5]He has received widespread media recognition across the globe.[6]

Dr al-Akiti completed his DPhil in Medieval Arabic Philosophy from Oxford University as a Clarendon Scholar in 2008. His thesis identifies and systematically considers for the first time a group of philosophical writings, called the Madnun corpus, attributed to Islam's greatest theologian, al-Ghazali (d. 505/1111) - his discoveries are based on a painstaking survey of nearly 50 medieval Arabic manuscripts. Besides acquainting scholars with this remarkable new body of source material, his three-volume study presents a critical edition of the most advanced and technical work of this corpus, the manual on metaphysics and natural philosophy called the Major Madnun.[7][8]

Dr al-Akiti, who comes from Malaysia, is trained as a theologian and philologist in both the Islamic and Western traditions: educated originally at the feet of the ulema of the Muslim world, he subsequently received a First Class degree in Scholastic Philosophy and History of Science from the Queen's University Belfast, where he was awarded various scholarships to read for his Masters and Doctoral degrees at Oxford. His areas of expertise are Islamic theology, philosophy and science.[9]

In 2010, Dr al-Akiti was appointed Privy Councillor to the State of Perak, Malaysia, by the Crown Prince of Perak, Raja Dr Nazrin Shah.[10][11]

Dr al-Akiti is listed in The 500 Most Influential Muslims for 2010.[12][13][14] In 2009, along with Professor Muhammad Abdel Haleem and theIIIT, Dr al-Akiti was shortlisted for the Annual UK Muslim Awards, in one of its 15 coveted Awards for Excellence, the Allama Iqbal Award for Creativity in Islamic Thought.[15] In 2011, Dato' Dr Afifi Al-Akiti was conferred the title Darjah Paduka Mahkota Perak which carries the title "Dato'".[16]


On 23 July 2005, just days after the 7 July London bombings, Shaykh Afifi wrote Defending the Transgressed by Censuring the Reckless against the Killing of Civilians (Arabic: Mudafi' al-Mazlum bi-Radd al-Muhamil 'ala Qital Man La Yuqatil), in the forward of which, was described by Shaykh Gibril Haddad as a "fatwa or 'response by a qualified Muslim scholar against the killing of civilians".[17] Furthermore:

Upon reading Shaykh Afifi's fatwa do not be surprised to find that you have probably never before seen such clarity of thought and expression together with breadth of knowledge of Islamic Law applied (by a non-native speaker) to define key Islamic concepts pertaining to the conduct of war and its jurisprudence, its arena and boundaries, suicide bombing, the reckless targetting of civilians, and more.[17]

This work was first published and became freely available on the Internet.[18][19][20] It was written in response to a statement issued by the radical group al-Muhajiroun, which refers to the 9/11 hijackers as the "Magnificent 19", and claims that while Muslims who live in the West are not allowed to wage war against the government, Muslims who live elsewhere do not face the same prohibition.[21] In fact, the leader of al-Muhajiroun, Omar Bakri Muhammad, even argues that the British government had broken a supposed "covenant of security" with its Muslim citizens when it embarked on its anti-terror crackdown by introducing anti-terror legislation and indefinite detention of terror suspects. British Muslims therefore had every right to consider themselves at war with the government, he claims.[22] Countering this argument, Shaykh Afifi says that Omar Bakri has no authority to issue such a war directive as only a Muslim government could issue one. If a Muslim were to carry out such an attack, he would be a murderer and not a martyr or hero.[23]

As a result of its huge online popularity,[24] Defending the Transgressed was subsequently published as a book by Aqsa Press (Birmingham) and Warda Publications (Hellenthal, Germany) in September 2005. A year later the Defending the Transgressed appeared (as second edition) in The State We Are In [25] - a collection containing contributions on the same topic by other notable Muslim scholars, including the likes of Shaykh Hamza Yusuf and Shaykh Abdullah bin Bayyah. Its third edition is published in 2009 as part of the Oxford Amnesty Lectures(OAL) 2006 series, War Against Terror.[26]

So far, Defending the Transgressed has been translated into a number of languages including German,[27][28] Spanish,[29] Albanian[30] and Swedish.[31]

The Defending the Transgressed has to date received critical acclamations by Muslim as well as non-Muslim sources; some of those reviews are reproduced here:

 • Shaykh al-Akiti’s scholarly refutation of the religious “basis” of terrorism.[32]
 • The Fatwa for the protection of civilians.[33]
 • An excellent piece to provide a clear and credible answer to the tragedy of terrorism.[34]
 • The author of the article (who is himself a Muslim scholar) tackles the arguments of those who condone the killing of non-combatants head-on, refuting their arguments with proof and evidence from the Shariah. This is very important to do so. The fatwa issued by CAIR, though correct, fails to address the arguments of the other side. It is important to address any such arguments so that the masses (Muslim or otherwise) learn what exactly is Islam's position on this subject.[35]
 • Suicide bombing is an innovated practice that has no basis in Islamic law. Particularly when targeted against innocent non-combatants it is a fundamental violation of Islam’s understanding of justice. ‘No soul is guilty of the sins of another’ (Holy Qur'an, chapter 6 verse 163). ‘Do not kill yourselves’ (Holy Qur'an, chapter 4 verse 29). For more, see my essay ‘Bombing without Moonlight’ and the more technical Sharia discussion by Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti).[36]
 • This is the most comprehensive legal articulation of the traditionalist Islamic rules of war that I have seen in some time.[37]
 • Why is life so cheap these days? I agree wholeheartedly with this fatwa against the targeting of innocent civilians, put forward by Shaykh Muhammad Afifi Al-Akiti, and I think if you spend some time reading it, you too would realize how true it is.[38]
 • The Scholarly Answer to Why Suicide Bombing is Forbidden in Islamic Law![39]
 • A very timely, relevant and detailed anti-terrorism fatwa[40]
 • Ma sha Allah, is about all I could say whilst reading it: a work of scholarship and insight. It's uplifting to know that our Sacred Law (Shariah) is still alive and that its scholars are still hard at work (may Allah support them in their labours).[41]
 • The best scholarly argument against suicide attacks both generally and specifically regarding Israelis is the fatwa written by Shaikh Muhammad Afifi al-Akiti.[42]
 • One can have no truck with terrorist methods in any circumstance. Islamic law is clear on this point: the lives of civilians, non-combatant and off-duty soldiers and reservists are held to be inviolable, as is reiterated in a detailed refutation of suicide bombing by Sheikh Muhammad Afifi al-Akiti. Once the political rationale is made that this is permitted because an oppressed people are weak and have no military alternatives, then the tactic gets taken up elsewhere on the same rationale. Therefore, in accordance with a primary purpse of Islamic law, which is to protect human life, there are no exceptions anywhere.[43]
 • Bin Laden’s religious language supporting homicide bombings and “jihad” are also easily deconstructed by these two publications (among others), Defending the Transgressed and The Hijacked Caravan. In short, OBL displays absolute religious hypocrisy by cloaking himself in the mantle of champion of Islam, yet failing to abide by some of its most basic principles. He is a disgrace and should be properly condemned by all true Muslims. For solid deconstructions of the “religious” justifications for suicide bombings and jihad, see these two detailed publications[44]
 • This fatwa undeniably is well researched, thought of, explained and articulated. Its more authoritative, consistent and credible a source than what many contemporary equals tends to be. A must have and a must read for all politicians, journalists, everyone else who want to publicly quote or evaluate principles on warfare in Islam.[45]
 • In rebuttal of the so-called "Jihadi" understanding of jihad it addresses most, if not all, of the questions and issues that are commonly brought up by Muslims and non-Muslims alike. It is also one of the best proofs of the relevancy and authority that traditional Islamic jurisprudence still has in the modern world in the hands of those who actually understand it and have the ability to use it with proficiency.[46]
 • I think it is clear [that] Akiti's refutation that the Muslim extremists have absolutely no theological ground to stand on and are instead misinterpreting and cherry picking the Qur'an and Islamic tradition to support an indefensible extremism...Furthermore, I think Akiti's position makes it clear beyond doubt that Islam does not justify the murder of innocents, nor unprovoked attacks on non-Muslims, nor terrorism, nor any of the other slanders that many in the Western media have attributed to Islam.[47]
 • Subhan Allah, this is what we need: really! Our ulema need to be focusing their energy on the task at hand, and so release fatwas of such clarity that there is no room for ambiguity, no room for discussion...I pray to God Almighty that he bestows on our Ummah many more alim such as Shaykh al-Akiti who are brave enough to pick up the gauntlet thrown by the traitors of our religion, and, to use a term from our land, “send them packing”[48]
 • This wonderful piece of work spells out in very clear language why suicide bombing and the killing of civilians is completely prohibited in Islam and anyone who suggests otherwise(like the morons of Al Mahajaroon-who I think should be banned alongside the vile BNP) are misguided and /or heretics....would recommend everyone read this as to understand the real doctrine of Islamic etiquette vis a vis war.[49]
 • [This] is a brilliant fatwa by Muhammad Afifi al-Akiti denouncing terrorism and its abhorrent participants. His legal reasoning and clarity is simply amazing, a clear indication of the rigorous nature of traditional Islamic jurisprudence.[50]
 • Defending the Transgressed, published in the wake of the July 2005 London bombings, is the most comprehensive critique of Islamist violence and, in particular, the innovation of suicide bombings...Al-Akiti is a scholar who denounces Islamist terrorism, with unrivalled eloquence, passion and intellectual acumen. He has no political or sectarian agenda...His fatwa is a bold and necessary step in the right direction. When it comes to suicide bombing, there is no room for ifs, buts or maybes.[51]


Antara penulisan beliau yang boleh dicapai di internet :

1. Shaykh Afifi Al-Akiti Ash-Shafi’i's Talk on Ikhtilaf : http://www.shafiifiqh.com/?p=96P/s : Semoga lebih ramai lagi ilmuwan agama dari kalangan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah lahir dari kalangan Umat Islam di Malaysia !

Rabu, 13 Julai 2011

Hukum Korek Telinga Atau Hidung Ketika Sedang Berpuasa

Oleh : Faqeh

Hukum Korek Telinga Atau Hidung Ketika Sedang Berpuasa.

Perbuatan mengorek telinga atau hidung dalam keadaan berpuasa perlu ditinjau sama ada sampai atau tidak perbuatan itu pada rongga dalam. Jika sampai ke rongga dalam, maka batal puasanya. Dan jika perbuatan mengorek itu tidak sampai ke rongga dalam, maka tidak batal puasanya. Disyaratkan juga perbuatan mengorek telinga itu bukan dalam keadaan sedar atau sengaja. Jika dalam keadaan sedar atau sengaja, maka batal puasanya. Ini sepertimana yang telah dijelaskan oleh para ulama’ yang muktabar.


Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary berkata di dalam kitabnya, Fath al-Mu’in:

(و) يفطر (بدخول عين) وإن قلت إلى ما يسمى (جوفا): أي جوف من مر

Ertinya:
Batal puasa disebabkan masuknya benda ‘ain (yang jelas, dapat dilihat) sekalipun hanya sedikit ke dalam (bahagian) yang disebut Jauf; rongga dalam.


Syeikh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini juga berkata perkara yang sama di dalam kitabnya, Kifayatul Akhyar (Hlm. 286, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut):


واعلم أنه لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات وهو أنواع : منها الأكل والشرب وإن قل عند العمد وكذا ما في معنى الأكل والضابط أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم وشرط الباطن أن يكون جوفا وإن كان لا يحيل وهذا هو الصحيح

Ertinya:
Ketahuilah, orang yang berpuasa itu berkewajipan menahan dirinya dari segala sesuatu yang boleh membatalkan puasanya. Antara perkara yang dapat membatalkan puasanya ada bermacam-macam. Di antaranya ialah makan dan minum dengan segaja walaupun sedikit. Seperti itu juga dengan makan. Jadi, ketentuannya ialah batal puasa dengan masuknya suatu benda, dari luar badan ke dalam badan, melalui lubang yang terbuka, dengan sengaja, dan ingat (sedar) akan puasanya. Syarat “dalam badan” ialah masuk ke dalam Jauf (rongga dalam). Walapun benda yang masuk tak berubah warna dan demikianlah yang sahih.


Dalil Bagi Hukum Tersebut

Dalam hal ini para ulama’ mazhab Syafi’e menggunakan dalil atau sumber hukum yang keempat iaitu Qiyas sebagai hujah bahawa hukum memasukkan sesuatu ‘ain (yang jelas boleh dilihat) ke rongga dalam akan menyebabkan puasanya batal.

Firman Allah SWT:


فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Ertinya:
Maka sekarang pergaulilah mereka (perempuan-perempuan) itu dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Makan dan minumlah sampai terang bagimu benang putih dari benang yang hitam iaitu fajar.
(Surah Al-Baqarah: 187)

Syeikh Ibn Rusyd menjelaskan di dalam kitabnya, Bidayat al-Mujtahid:

واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها أما المسكوت عنها : إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة . وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي وتحصيل

Ertinya:

Terjadi perselisihan pendapat mengenai imsak (menahan diri ketika berpuasa) ini dalam beberapa masalah, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Tersirat di antaranya ialah tentang masuknya sesuatu benda ke rongga dalam (jauf) selain makanan, tetapi tidak melalui saluran pencernaan makanan dan minuman seperti suntikan. Demikian juga tentang sesuatu benda selain makanan yang masuk ke dalam tubuh lainnya, dan tidak masuk ke rongga dalam (jauf), seperti masuk ke rongga otak, tetapi tidak masuk ke dalam perut. Sebab perbezaan pendapat tersebut ialah analogi (qiyas) makanan kepada yang bukan makanan. Padahal yang dituturkan oleh ayat tersebut hanyalah makanan. Oleh itu, ulama yang memandang ibadah puasa secara logik, tidak menyamakan di antara masuknya makanan dengan bukan makanan. Akan tetapi, ulama yang memandang ibadah puasa tidak secara logik, berpendapat bahawa maksud dari ayat tersebut adalah menahan masuknya sesuatu ke dalam rongga dalam (jauf) , sama ada berupa makanan ataupun bukan makanan.


Syeikh Abu Ishaq Al-Syirazi berkata di dalam kitabnya, Al-Muhadzdzab (Hlm. 586-587, Dar al-Ma’rifat, Beirut):ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل أو ما لا يؤكل فان استف ترابا وابتلع حصاة أو درهما أو دينارا بطل صومه لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف وهذا ما أمسك ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر ولأنه إذا بطل الصوم بما يصل إلى الجوف مما ليس يؤكل كالسعوط والحقنة وجب أيضا أن يبطل بما يصل مما ليس بمأكول

Ertinya:
Tiada perbezaan di antara makan sesuatu yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan. Jika seseorang makan debu atau menelan batu kerikil, dirham atau dinar, maka puasanya batal, kerana sesungguhnya puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang masuk ke rongga dalam (Jauf). Dan ini termasuk sesuatu yang mesti ditahan. Oleh sebab itu dikatakan bahawa si fulan telah memakan lumpur atau memakan batu, juga apabila puasa seseorang itu batal disebabkan ada sesuatu yang masuk ke rongga dalamnya (Jauf), berupa sesuatu yang tidak dimakan seperti tembakau hidung dan suntikan, maka begitu juga disebabkan oleh sesuatu yang tidak boleh dimakan.


Kesimpulannya, apabila masuk sesuatu ‘ain (benda yang dapat dilihat) ke rongga dalam, menerusi rongga yang terbuka seperti perbuatan mengorek telinga atau hidung, dengan sengaja dan sedar sedang berpuasa, maka batal puasanya di sisi mazhab Syafi’e.

Wallahu a’lam bis shawab.