CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Isnin, 22 April 2013

Ciri-ciri Peniaga Muslim Bab AkhirGambar hiasan


Oleh : Mufti Brunei

Ciri-Ciri Peniaga Muslim

(Bahagian Akhir)

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Dalam sebuah hadits yang lain daripada Abu Qatadah al-Anshariy Baginda bersabda:

Maksudnya: “Awas, jangan banyak bersumpah dalam berjual beli, sesungguhnya ia memang melariskan tetapi kemudian menghilangkan berkat”. (Hadits riwayat Muslim)

Secara umum, antara maksud berlaku jujur dalam urusan jual-beli itu merangkumi:

1. Peniaga yang tidak menyembunyikan apa-apa kekurangan atau kerosakan pada barang jualannya.

Jika disembunyikan, maka perbuatan sedemikian boleh dianggap sebagai suatu penipuan kepada pembeli.

Balasan atau akibat daripada perbuatan menyembunyikan ‘aib barangan antaranya disebutkan dalam hadits
yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu bahawa RasulullahShallallahu ‘alaihi wasallam lalu di hadapan satu longgokan makanan yang dikumpulkan, lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam longgokan tersebut dan Baginda mendapati jari-jari Baginda basah. Baginda lalu bertanya: Maksudnya:

“Apakah ini wahai pemilik makanan?”

Dia menjawab: “Telah (basah) terkena air hujan wahai Rasulullah!”

Baginda bersabda: “Kenapa tidak kamu letakkan saja yang basah itu di atas longgokan makanan supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu (memperdaya), maka dia bukan daripada (golongan) ku.” (Hadits riwayat Muslim)

Dalam sebuah hadits yang lain pula, daripada Watsilah bin al-Asqa‘ dia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Maksudnya:

“Barangsiapa menjual (suatu) yang ‘aib tanpa memaklumkannya, tidak lepas (sentiasa) dia dalam kebencian Allah dan tidak lepas (sentiasa) malaikat melaknatnya.” (Hadits riwayat Ibnu Majah)

2. Peniaga yang tidak curang pada sukatan dan timbangan, iaitu mengurangkan timbangan atau sukatan ketika menjual tetapi meminta dilebihkan ketika dia membeli. Perbuatan ini juga adalah suatu bentuk penipuan dalam jual-beli. Ini kerana perbuatan mengurangi timbangan itu bermakna mengurangi hak manusia
dan perkara ini adalah dilarang. Firman Allah Ta‘ala:

Tafsirnya: “Dan wahai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka  bumi.” (Surah Hud: 85)

Pada awal Surah al-Muthaffifin menceritakan bahawa Nabi Syu‘aib ‘Alaihissalam apabila diutus kepada kaumnya penduduk negeri Madyan, Nabi Syu‘aib ‘Alaihissalam bukan sahaja diperintahkan untuk menyeru mereka kepada tauhid; bahkan juga menyeru mereka agar menyempurnakan sukatan dan timbangan.
Firman Allah Ta‘ala:

Tafsirnya: “Dan kepada penduduk Madyan (Kami utuskan) saudara mereka Nabi Syu‘aib. Dia berkata: “Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu, sempurnakanlah sukatan dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan benda-benda dan perkara-perkara yang menjadi haknya; dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya (ma‘mur teratur) dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu
jika betul kamu orang-orang yang beriman.” (Surah al-A‘raf: 85)

Selain itu, diriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘anhuma, Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam mendapati penduduk Madinah tergolong antara orang yang berkelakuan buruk dalam sukatan. Apabila mereka membeli daripada peniaga lain, mereka meminta supaya disukat dan ditimbang dengan betul dan
sahih, tetapi bila mereka menjual pula, mereka akan mengurangkan timbangan dan sukatan daripada yang sepatutnya. Lalu Allah menurunkan ayat di atas dan setelah itu mereka pun memperbaiki cara mereka melakukan sukatan.

Antara balasan bagi mereka yang cuai (dengan sengaja) dalam sukatan dan timbangan ialah mendapat kecelakaan, iaitu azab yang amat pedih di akhirat kelak, menjadi punca turunnya bala sepertimana Allah Ta‘ala telah membinasakan dan melenyapkan kaum Nabi Syu‘aib ‘Alaihissalam kerana perbuatan mereka menipu orang ramai dalam perkara timbangan dan sukatan, terkeluar daripada golongan umat Nabi Muhammad dan dihapuskan keberkatan.

Berhati-Hati Dalam Jual Beli 

Dalam perbualan seharian, kita seringkali mendengar seseorang mengeluh apabila mendapati dirinya diperdaya dalam urusan jual-beli yang pada kebiasaannya hanya disedari setelah berlalu urusan tersebut beberapa ketika. Situasi ini juga sering berlaku pada barangan yang cepat berubah, umpamanya barangan dapur seperti sayur-sayuran,udang dan ikan yang basah atau segar berubah menjadi busuk dan seumpamanya.

Dalam perkara ini, apakah perkara yang perlu diambil perhatian oleh kedua-dua pihak, iaitu penjual dan pembeli agar tidak berlaku tuduh-menuduh?

Dalam perkara jual-beli sesuatu benda, khususnya yang cepat berubah-ubah seumpama udang segar atau basah, maka dalam keadaannya yang sedemikian itu dinasihatkan agar pembeli hendaklah memeriksa betul-betul akan kesegaran udang tersebut supaya dia tidak menyesal. Bagi pihak penjual pula, dia hendaklah melihatkan keadaan udang yang dijualnya itu kepada pembeli, sama ada segar atau sebaliknya. Perbuatan sedemikian sangat bertepatan dengan hukum syara‘ kerana antara syarat sah jual-beli benda yang dibeli itu dilihat pada waktu berlaku jual-beli.

Selain itu, perlu juga diberi perhatian bahawa cara dan tempat menyimpan barangan tersebut hendaklah bersesuaian. Ini kerana dari mula membeli udang tersebut sehingga sampai ke rumah jika ia diletak atau disimpan di bahagian belakang kenderaan yang tidak bersesuaian umpamanya, maka perkara ini mungkin boleh menyebabkan udang tersebut cepat berubah.

Oleh itu, berhati-hati pada membeli barang adalah dituntut dalam Islam,terutama sekali pada barang yang mudah berubah, supaya tidak menyesal dan membuat sebarang tuduhan terhadap penjual dan sebagainya.

Menghindari Tipu Daya Dalam Jual-Beli

Sebagai pengguna atau pembeli, mengambil langkah berhati-hati di samping mengetahui perkara-perkara penting dalam urusan jual-beli adalah suatu amalan yang bijak. Namun jika seseorang itu masih merasa takut diperdaya dan seumpamanya, maka berikut dibawakan beberapa amalan yang boleh diamalkan agar terhindar dari perkara yang tidak diingini.

Antaranya seperti yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah ajarkan apabila seorang sahabat mengadu kepada Baginda bahawa dia kena tipu dalam jual-beli, lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berpesan kepadanya:

“Apabila kamu membeli, maka kamu kata: ertinya ‘tiada tipu-daya (iaitu dengan kata-kata yang manis).”

Selain itu bagi menjauhkan diri dari tipu-daya dalam urusan jual-beli, perjanjian, kontrak dan sebagainya, ulama menyarankan kepada kita untuk selalu membaca ayat ke 44 daripada Surah Ghafir, firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala:

Tafsirnya: “…dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah (untuk memeliharaku); sesungguhnya Allah Maha Melihat akan keadaan hamba-hambaNya.” (Surah Ghafir: 44)

Kenapa kita disuruh untuk menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala? 

Ini kerana Allah Yang Maha Mulia melihat perkara hambaNya. Allah Ta‘ala akan menolong orang yang selalu berdamping dan menyerahkan perkara kepada Allah Ta‘ala sebagaimana firmanNya dalam surah Ghafir ayat 45:

Tafsirnya: “(Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah), maka dia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu-daya mereka…” (Surah Ghafir: 45)

Dalam ayat ini, Allah Ta‘ala berjanji kepada orang yang berserah kepadaNya dan selalu membaca ayat ke 44 daripada surah Ghafir itu, maka dia akan dilindungi oleh Allah Ta‘ala dari segala kejahatan, sama ada dalam jual-beli, perjanjian, kontrek dan lain-lain hal ehwalnya dari kejahatan tipu daya manusia.

Sebagai kesimpulan, dalam mencari keuntungan atau laba dari mana-mana mata pencarian, kejujuran yang antaranya menjadi punca mendapat keberkatan itu sangat penting dan diutamakan.

Keberkatan sesuatu rezeki itu akan memberi kesan langsung pada diri, ahli keluarga dan kepada sesiapa saja hasil itu bakal dibelanjakan. Menurut hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam antara punca pendapatan yang terbaik itu ialah dengan cara berniaga.

Bagaimanapun, untuk mencapai kedudukan sepertimana yang dimaksudkan dalam hadits tersebut, perlu ada pada diri peniaga ciri-ciri dan akhlak sebagaimana yang telah diperincikan. Selain itu, sebelum melangkah jauh lagi dalam bidang perniagaan, terlebih dahulu adalah menjadi fardhu ‘ain ke atasnya untuk  mengetahui ilmu fiqh, agar menjadi landasan baginya dalam urusan jual-beli dan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti yang disebutkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Sumber : http://www.mufti.gov.bn/irsyad/pelita/2012/bil32_bhg2.pdf

Khamis, 11 April 2013

ADAKAH DISUNATKAN AZAN DAN IQAMAH BAGI SEMBAHYANG QADHA’ DAN SEMBAHYANG JAMA‘?

Oleh : Mufti Brunei

ADAKAH DISUNATKAN AZAN DAN IQAMAH BAGI SEMBAHYANG QADHA’ DAN
SEMBAHYANG JAMA‘?

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Azan kerana sembahyang disyariatkan hanya untuk sembahyang fardhu Jumaat dan sembahyang-sembahyang fardhu lima waktu sahaja. Azan tidak disyariatkan pada sembahyang-sembahyang sunat sama ada yang disunatkan berjemaah seperti sembahyang ‘Idilfithri, ‘Idiladhha, sembahyang gerhana matahari atau bulan, sembahyang meminta hujan dan sembahyang tarawih, ataupun yang tidak disunatkan pada sembahyang itu berjemaah seperti sembahyang dhuha dan sebagainya. Selain daripada itu azan juga tidak disunatkan bagi sembahyang nazar dan jenazah.

Hukum azan kerana hendak sembahyang fardhu adalah sunat, sunat ‘ain bagi sembahyang bersendirian dan sunat kifayah bagi sembahyang jemaah.

Pada dasarnya azan merupakan pemberitahuan masuk waktu sembahyang fardhu. Oleh kerana itu azan hanya akan dilaungkan setelah masuknya waktu sembahyang. Namun berlaku juga azan sembahyang yang dilaungkan di luar daripada waktu asal sembahyang yang diwajibkan seperti azan bagi sembahyang qadha’ dan sembahyang jama‘, walaupun pada dasarnya disyariatkan azan itu sebaik sahaja masuknya waktu sembahyang kecuali bagi azan subuh.

Imam asy-Syafi‘e Rahimahullah Ta‘ala di dalam kitab alBuwaithi ada menyebutkan bahawa pensyariatan azan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sembahyang itu gugur dengan adanya perbuatan sembahyang. Ini bererti pensyariatan azan itu adalah kerana sembahyang, bukan kerana waktu dan pendapat ini adalah yang muktamad.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka azan bagi sembahyang qadha’ itu adalah kerana sembahyang yang hendak didirikan dan ianya tidak terhalang disebabkan waktunya yang telah luput.

Azan Bagi Sembahyang Qadha’

Disunatkan azan bagi sembahyang qadha’ adalah pendapat yang ashah di sisi para ulama. Sunat azan dan iqamah bagi sembahyang qadha’ kerana kefardhuan sembahyang itu dengan beberapa ketetapan seperti berikut :-

i. Qadha’ tidak lebih dari satu sembahyang fardhu

Menurut pendapat ashah, disunatkan azan sebagaimana juga  disunatkan iqamah bagi sembahyang qadha’.

ii. Qadha’ lebih dari satu sembahyang fardhu

 Bagi qadha’ sembahyang fardhu yang luput beberapa waktu yang dilakukan secara berturut-turut, adalah
disunatkan azan pada sembahyang yang pertama sahaja sebagaimana pendapat ashah jumhur sahabat dan tidak perlu azan pada sembahyang-sembahyang seterusnya tanpa khilaf (percanggahan pendapat).Namun disunatkan iqamah bagi setiap sembahyang qadha’ yang dilakukan secara berturut-turut tanpa khilaf.

 Disunatkan azan dan iqamah pada setiap sembahyang bagi sembahyang-sembahyang qadha’ yang dilakukan secara berasingan iaitu tidak berturut-turut atau terdapat jarak waktu sekurang-kurangnya dua rakaat sembahyang di antara sembahyang-sembahyang yang hendak dilakukan itu.

 Disunatkan azan hanya pada permulaan sembahyang dan iqamah bagi setiap sembahyang qadha’ dan tunai yang dilakukan secara berturut-turut tidak kira sama ada dimulakan dengan sembahyang qadha’ atau sebaliknya asalkan azan itu dilaungkan setelah masuknya waktu sembahyang tunai tersebut.

Akan tetapi jika dimulakan dengan sembahyang qadha’ dan azan itu dilaungkan sebelum lagi masuk waktu sembahyang tunai, maka sunat baginya azan sekali lagi untuk sembahyang tunai tersebut kerana kefardhuan waktunya tanpa khilaf.

Dalil bagi disyariatkan azan pada sembahyang yang luput dan iqamah pada setiap sembahyang yang didirikan ialah hadits daripada ‘Abdullah bin Mas‘ud Radhiallahu ‘anhuma katanya:Maksudnya: “Sesungguhnya orang-orang Musyrik telah melalailalaikan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam daripada mendirikan empat sembahyang fardhu di hari peperangan khandaq. Maka Baginda memerintahkan Bilal untuk azan, lalu dia pun azan.

Kemudian iqamah lalu mendirikan sembahyang Zuhur,
kemudian iqamah lagi lalu mendirikan sembahyang Asar,
kemudian iqamah lagi lalu mendirikan sembahyang Maghrib,
kemudian iqamah lagi lalu mendirikan sembahyang ‘Isya’ .”
(Hadits riwayat at-Tirmidzi)

Selain bagi sembahyang qadha’, azan juga disunatkan bagi sembahyang jama‘, sama ada jama‘ taqdim mahupun jama‘ ta’khir.

Azan Bagi Sembahyang Jama‘

Bagi sembahyang jama‘ (dua sembahyang fardhu yang dihimpunkan), jika dihimpunkan secara taqdim (sembahyang Asar yang dilakukan di dalam waktu sembahyang Zuhur atau sembahyang ‘Isya’ yang dilakukan di dalam waktu sembahyang Maghrib) maka disunatkan azan tanpa khilaf bagi sembahyang yang pertama dan iqamah bagi setiap keduanya.

Jika dua sembahyang fardhu itu pula dihimpunkan secara ta’khir (sembahyang Zuhur dilakukan dalam waktu
sembahyang Asar atau sembahyang Maghrib dilakukan dalam waktu sembahyang ‘Isya’) maka hukumnya adalah seperti sembahyang-sembahyang yang luput disebabkan luputnya waktu sembahyang yang pertama yang diikuti dengan waktu sembahyang yang kedua, iaitu disunatkan azan dan iqamah pada sembahyang yang pertama sama ada yang empunya waktu ataupun bukan, kemudian disunatkan iqamah sahaja
pada sembahyang yang kedua.

Perbuatan ini adalah bersandarkan kepada hadits daripada Jabir bin ‘Abdullah katanya: Maksudnya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah bertolak (dari ‘Arafah) sehingga sampai ke Muzdalifah. Lalu di
tempat itu, Baginda menjama‘ sembahyang Maghrib dan ‘Isya’ dengan sekali azan dan dua kali iqamah, dan tidak didirikan sembahyang apapun antara keduanya.” (Hadits riwayat an-Nasa’ie)

Demikian beberapa penjelasan mengenai azan bagi sembahyang qadha’ dan jama‘. Sebagai kesimpulan, azan tetap disunatkan bagi sembahyang qadha’ dan jama‘ dengan ketetapan tertentu iaitu:-

1) Sunat azan dan iqamah bagi sembahyang yang luput satu waktu.

2) Sunat azan pada sembahyang pertama dan sunat iqamah pada setiap sembahyang bagi sembahyang jama‘ taqdim dan ta’khir serta sembahyang yang luput beberapa waktu yang dilakukan secara berturut-turut.

3) Sunat azan dan iqamah pada setiap sembahyang bagi sembahyang-sembahyang qadha’ yang dilakukan secara berasingan (tidak berturut-turut).4) Memadai azan pada sembahyang pertama dan iqamah pada setiap sembahyang bagi sembahyang qadha’ berserta sembahyang tunai yang dilakukan secara berturut-turut.

Akan tetapi disunatkan azan sekali lagi jika azan pada sembahyang qadha’ yang dilakukan sebelum masuk
waktu sembahyang tunai walaupun dilakukan secara berturut-turut.

Jelasnya di sini tuntutan azan itu tidak gugur disebabkan luputnya waktu wajib sembahyang atau disebabkan terkeluar dari waktu asal. Ini menunjukkan bahawa azan itu mempunyai kelebihan dan kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Oleh yang demikian, peliharalah kehormatannya dan  kautlah ganjaran pahala yang lebih dengan tidak meninggalkannya.

Sumber : http://www.mufti.gov.bn/irsyad/pelita/2013/20Feb2013.pdf