CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Jumaat, 27 Ogos 2010

Kepentingan Memahami Bahasa Dan Istilahnya
Bahasa dan kekeliruan fahaman

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN
Utusan Malaysia, 24 Ogos 2010

PADA minggu ini perbahasan disambung tentang membetulkan kefahaman dalam persoalan agama dengan merujuk kepada kekeliruan yang timbul akibat tabiat bahasa dan istilah.

Dalam memahami agama, kita tidak dapat mengelak daripada berurusan dengan bahasa sebagai perantaraan menyampaikan makna.

Kadang-kadang suatu istilah atau ungkapan boleh membawa lebih daripada satu makna. Memilih makna yang salah akan membawa salah faham dalam agama.

Inilah tabiat semula jadi bahasa-bahasa dunia termasuklah Bahasa Arab sebagai bahasa utama Islam.

Menyedari hal ini, Al-Allamah Dr. Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi al-Maliki turut membahaskan aspek ini dalam kitab Mafahim yang menjadi sumber siri tulisan ini.

Antara ciri Bahasa Arab yang penting difahami adalah ciri Majaz iaitu pemindahan makna lafaz atau kata daripada maknanya yang asli, kepada makna yang lain. Tidak diragui lagi, bahawa majaz 'aqli sering digunakan, baik dalam al-Quran mahupun hadis.

Contohnya, firman Allah SWT:
Dan Yaghuth dan Ya'uuq serta Nasr (nama-nama berhala). Dan sesungguhnya mereka itu telah menyesatkan kebanyakan (daripada umat manusia).
(Nuh: 23-24).

Menyandarkan kesesatan kepada berhala-berhala itu adalah majaz 'aqli dalam ayat ini kerana berhala-berhala hanyalah menjadi sebab bagi sesatnya manusia. Sementara, yang memberikan hidayah atau menyesatkan sebenarnya hanyalah Allah SWT.

Dalam hadis Nabi SAW juga banyak ungkapan yang mengandungi majaz 'aqli, yang hanya dapat diketahui oleh orang yang ahli dalam ilmu Balaghah. Bagi orang yang mengerti ungkapan haqiqi (asli) dan majazi (kiasan), tentu tidak memerlukan penjelasan yang panjang lebar berkenaan dengan masalah ini.

Sebaliknya, mereka yang tidak berkemahiran atau dikelabui oleh kecenderungan yang sesat akan hanya berpegang dengan makna zahir atau makna yang sesuai dengan kecenderungan mereka.

Sebagai contoh, ada yang beranggapan bahawa al-Quran itu makhluk (diciptakan) dengan berpegang kepada zahir ayat:
Sesungguhnya Kami jadikan kitab itu sebagai al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab.
(al-Zukhruf:3)

Ada pula yang menyatakan bahawa manusia itu mempunyai kekuasaan (qudrat) sendiri dalam menentukan nasibnya, dengan bersandarkan ayat:
Maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan (dari perbuatan-perbuatan yang salah dan dosa).
(al-Syura: 30)

Begitu juga, ada yang berkeyakinan bahawa manusia itu dipaksa (majbur) oleh Allah SWT melakukan perbuatannya, dengan dalil:
Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu!
(al-Saaffaat: 96)

Inilah antara salah faham aliran-aliran menyeleweng Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabbariyyah.

Aliran yang benar, Ahlus Sunnah wal Jama'ah memahami nas-nas ini dengan mengambil kira sifat majazi bahasa.

Berbeza dengan golongan Qadariyah yang beranggapan bahawa perbuatan manusia itu adalah hasil perbuatannya sendiri - Ahlus Sunnah meyakini bahawa perbuatan manusia itu dicipta oleh Allah SWT berdasarkan firman-Nya dalam surah (al-Saaffaat: 96) di atas. Meskipun demikian, manusia juga boleh disifatkan dengan kekuasaan atau kemampuan untuk berbuat; yang disebut sebagai iktisab (berusaha menentukan pilihan), sebagaimana firman Allah: Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (al-Baqarah: 286)

Serta ayat-ayat lain yang jelas menunjukkan penyandaran kasab (usaha) kepada hamba Allah, iaitu ayat yang menegaskan bahawa manusia pun mempunyai bahagian dalam perbuatannya. Ini berbeza dengan fahaman golongan Jabbariyyah.

Kesimpulan yang boleh diambil ialah orang yang menyekutukan Allah SWT dengan yang lain dalam mencipta dan memberikan kesan kepada sesuatu, maka dia adalah musyrik, sama ada yang disekutukannya itu benda mati atau pun hidup, seorang nabi atau selainnya.

Tetapi, sesiapa mempercayai bahawa makhluk itu hanya sebagai sebab, Allah sahajalah yang menciptakan penyebab itu untuk terciptanya akibat, dan hanya Allah Pembuatnya yang sebenar tanpa ada sekutu bagi-Nya, maka dia adalah Mukmin, sekalipun dia tersalah pada sangkaannya bahawa suatu yang bukan sebab (perantara) diakuinya sebagai sebab kerana kekeliruannya hanya pada sebab, bukan pada penyebab; Yang Mencipta dan Mengatur, hanyalah Allah SWT.

Memahami isu ini, marilah kita bersikap lebih sensitif terhadap pelbagai makna dan maksud di sebalik kata-kata dan ungkapan yang boleh menatijahkan hukum yang berbeza. Menentukan persoalan ini pula memerlukan kepakaran dan pengkhususan yang bukan sedikit. Biarkanlah urusan ini di tangan para ahlinya dari kalangan ulama muktabar kerana mereka yang tidak berkeahlian tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan melebihi tahap kemampuan mereka.

Sumber : Yayasan Sofa

Khamis, 26 Ogos 2010

Buku Pilihan JomFaham : Hadiah Cinta Untuk ILahi

Penulis : Ustaz Muhammad Rashidi bin Abdul Wahab

Alhamdulillah. Bersyukur saya ke hadrat Allah Taala kerana dengan limpah dan kurniaNya maka saya dapat menyiapkan buku Hadiah Cinta Untuk Ilahi sebelum tiba bulan Ramadhan tahun 1431 Hijrah / 2010 Masihi ini. Sesungguhnya buku Hadiah Cinta Untuk Ilahi ini merupakan sebahagian daripada usaha dakwah saya khususnya kepada umat Islam di Malaysia.

Harga: RM 18.00

Halaman: 239 muka surat

Penulis: Muhammad Rashidi bin Haji Wahab

ISBN: 978-967-5711-10-7

Penerbit: Oasis Buku Sdn. Bhd.

Sinopsis buku: Buku Hadiah Cinta Untuk Ilahi ini menerangkan penjelasan hukum-hakam berkenaan puasa Ramadhan, puasa-puasa sunat, amalan menghidupkan bulan Ramadhan, solat sunat Hari Raya dan zakat fitrah. Turut dimuatkan juga hikmah ibadat, kelebihan dan keistimewaan amalan tersebut. Kebanyakan hukum-hakam puasa yang terkandung di dalam buku ini dijelaskan mengikut pendapat mazhab Shafie sesuai dengan pegangan mazhab majoriti masyarakat Islam di Malaysia. Walaubagaimanapun, turut dinyatakan juga beberapa pandangan mazhab lain yang difikirkan perlu untuk pengetahuan dan maklumat para pembaca.

“Sehubungan itu, masjid (Masjid Usamah bin Zaid, Wangsa Maju) ini menyokong dan mengesahkan bahawa isi kandungan buku ini tidak menyalahi akidah serta benar isi kandungannya”. – Ustaz Haji Murshidi bin Abdul Halim. Ketua Imam, Masjid Usamah bin Zaid, Wangsa Maju.

“Secara telusnya, saya mendapati tiada perkara yang samar dan meragukan terdapat di dalam buku ilmiah ini. Sebagai rujukan untuk masyarakat awam, saya memikirkan buku ini amat sesuai untuk diterbitkan memandangkan penulisan buku ini melalui beberapa disiplin dan etika ilmiah di dalam pengkajian permasalahan fiqh yang semakin hari semakin berkembang dan pihak tuan (penulis) juga telah menyusun buku ini dengan panduan kitab-kitab fiqh muktabar mazhab Shafie dan beberapa kitab fiqh yang lain”. – Ustaz Haji Shahrizan bin Haji Daud. Ketua Imam, Masjid Muadz bin Jabal, Setiawangsa.

“Buku ini sangat menarik dan sesuai untuk bacaan semua peringkat umur. Bahasa yang digunakan pula mudah untuk difahami. Bahkan buku ini juga telah disemak dan disahkan isi kandungannya oleh pihak Cawangan Kawalan Media JAKIM. Semoga ibadat puasa kita akan bertambah kualiti dengan panduan daripada buku bermanfaat ini. InsyaAllah”. – YM Dr. Syed Hadzrulathfi bin Syed Omar. Pensyarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Pesanan buku ini boleh dibuat melalui cara-cara di bawah:

Melalui eksekutif pengedaran berikut:

Kawasan Utara & Tengah: Hanapi.

H/P: 019-2297371. Email: hanapi.abdullah@localnet.mynet
Kawasan Selatan & Tengah: Ibrahim.

H/P: 013-3330591. Email: anizam.sohor@localnet.mynet
Kawasan Timur & Tengah: Nizam.

H/P: 019-2297267. Email: ibrahim.johari@localnet.mynet
Kawasan Sabah, Sarawak dan luar Malaysia: Liza.

Tel: 03-55118820. Email: nor.azliza@localnet.mynet

Atau hubungi terus pengedar ALAF 21:

Tel: 03-55118820

Faks: 03-55113817
Email: alaf@alaf21.com.my

Isi kandungan buku Hadiah Cinta Untuk Ilahi ini ialah:

BAB 1: BULAN PUASA

- Pengertian Puasa

- Keistimewaan Bulan Puasa

- Peristiwa Di Bulan Ramadhan

- Persiapan Menyambut Ramadhan

BAB 2: PENETAPAN BULAN PUASA

- Melihat Anak Bulan Pada Malam 30 Syaaban

- Cukup Bilangan Bulan Syaaban 30 Hari

- Ketentuan Hisab Falak

BAB 3: PUASA RAMADHAN

- Pengertian Puasa

- Sejarah Pensyariatan Puasa

- Dalil Pensyariatan Puasa Pada Bulan Ramadhan

- Jenis-Jenis Puasa

- Hukum Meninggalkan Puasa Ramadhan Tanpa Keuzuran

- Hikmah Disyariatkan Puasa

- Kelebihan Puasa Ramadhan

- Tahap Puasa

- Syarat Wajib Puasa Ramadhan

- Keuzuran Yang Diharuskan Berbuka

- Syarat Sah Puasa

- Rukun Puasa

- Rawatan dan Ubatan Bagi Pesakit

- Adab-Adab Puasa

- Makruh Puasa

- Golongan Yang Diberikan Kelonggaran Untuk Berbuka Puasa

- Kaffarah Puasa Ramadhan Yang Dibatalkan

BAB 4: PUASA SUNAT

- Tujuan Puasa Sunat

- Hikmah Pensyariatan

- Jenis-Jenis Puasa Sunat

- Membatalkan Puasa Sunat

BAB 5: PUASA SUNAT ENAM HARI DI BULAN SYAWAL

- Puasa Selama Enam Hari Pada Bulan Syawal

- Puasa Qadha dan Sunat Serentak

BAB 6: PUASA MAKRUH DAN HARAM

Puasa-Puasa Makruh

Puasa-Puasa Haram

BAB 7: SOLAT SUNAT TARAWIH

- Pengertian Solat Sunat Tarawih

- Dalil Pensyariatan Solat Tarawih

- Hukum Solat Sunat Tarawih

- Waktu Solat Sunat Tarawih

- Rakaat Solat Sunat Tarawih

- Rukun Solat Sunat Tarawih

- Cara-Cara Menunaikan Solat Sunat Tarawih

- Solat Sunat Witir

BAB 8: QIYAM RAMADHAN

- Dalil Pensyariatan Qiyam Ramadhan

- Hukum Menghidupkan Malam Ramadhan

- Keutamaan Qiyamullail

- Kelebihan Lailatul Qadar

- Tanda Malam Lailatul Qadar

- Cara-Cara Menghidupkan Malam Ramadhan

BAB 9: I’TIKAF DI MASJID

- Pengertian I’tikaf

- Dalil Pensyariatan

- Hikmah Pensyariatan I’tikaf

- Hukum I’tikaf

- Syarat Sah I’tikaf

- I’tikaf Nazar

- Adab-Adab I’tikaf

- Makruh I’tikaf

- Perkara Yang Merosakkan I’tikaf

BAB 10: SOLAT SUNAT HARI RAYA

- Pengertian Hari Raya

- Dalil Pensyariatan Solat Sunat Hari Raya

- Hukum Solat Sunat Hari Raya

- Waktu Solat Sunat Hari Raya

- Cara Solat Sunat Hari Raya

- Khutbah Hari Raya

- Tempat Solat Sunat Hari Raya

- Takbir Pada Hari Raya

- Adab-Adab Berhari Raya

BAB 11: ZAKAT FITRAH

- Pengertian Zakat Fitrah

- Dalil Pensyariatan

- Syarat Wajib Zakat Fitrah

- Golongan Yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat Fitrah

- Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

- Jenis Zakat Fitrah dan Kadarnya

- Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

buluh.iluvislam.com

Wallahualam.

Khamis, 19 Ogos 2010

Ibadah RasuluLlah Di Bulan Ramadhan

Oleh: Ustaz Husni Ginting

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, sebab itulah banyak dari kalangan umat islam mengambil kesempatan untuk beribadah dan beramal pada bulan ini, didalam menghidupkan bulan Ramadhan perlu kita ketahui bagaimana Rasulullah menghidupakan bulan Ramadhan yang penuh berkat ini.

Saya mencoba untuk mengumpulkan berbagai mavam hadis yang bersangkut paut dengan kehidupan Rasulullah s.a.w di dalam bulan Ramadhan, tetapi tidak secara menyeluruh.

Adapun kegiatan dan ibadah Rasulullah di bulan Ramadhan adalah sebagai berikut :

1 - Puasa

Diantara ibadah yang Rasulullah laksanakan adalah puasa bulan Ramadhan

Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : " لآتصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه .......الحديث . رواه البخاري رقم 1906 .

Artinya : Dari Abdullah bin Umar r.a. beliau berkata : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. menyebutkan bulan Ramadhan dan bersabda : " Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat anak bulan, dan janganlah kamu berbuka ( Raya Idul Fitri ) sehingga kamu melihat anak bulan .
( Hadis diriwayatkan oleh Bukhari no :1906 ).

Berkata Sayyidah `Aisyah :

أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصومه

Artinya :Aku bersaksi keatas Rasulullah s.a.w. jikalau beliau ketika waktu subuh dalam keadaan junub bukan disebabkan mimpi ( tetapi disebabkan jima` ), kemudian beliau berpuasa
. ( H.R Bukhari no 1931 ).

2 - Bersahur

Sahur adalah memakan sesuatu untuk menguatkan ibadah puasa, bersahur merupakan amalan sunnah yang di galakkan Rasululah s.a.w., bagi seorang yang ingin melaksanakan ibadah puasa hendaklah semestinya bersahur sebelum sebelum fajar datang, sebab dapat membantu mengkuatkan tubuh dalam berpuasa.

Rasulullah bersabda :

إن فصل ما بينصيامنا وصيام أهل التاب أكلة السحر رواه أبو داود رقم : 2343

Artinya : Dari Amr bin`Ash beliau berkata : Rasulullah bersabda : " Sesungguhnya perbedaan puasanya kita ( umat islam ) dan ahli kitab ( Yahudi dan Nasrani ) adalah makan ketika waktu Suhur
(H.R Abu Daud no 2343 ).

Dari pada Anas bin Malik Rasulullah bersabda :

تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري رقم : 1923 .

Artinnya : Hendaklah kamu bersahur sesungguhnya sahur itu terdapat keberkatan.
( H.R Bukhari no 1923 ).

Adab-adab sahur

a - Bersahur dengan tamar

Disunnahkan agar bersahur dengan tamar, walaupun kemudian memakan makanan yang lainnya, memakan makanan yang terdiri dari nasi, roti tidak mengapa tetapi sebaiknya ditambah lagi dengan tamar sebagaimana Rasulullah bersabda :

نعم السحور المؤمن التمر

artinya : Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah memakan tamar
( H.R Abu Daud no :2345 ).

b - Melambatkan masa bersahur

Sunnah hukumnya melambatkan makan sahur, sebab maksud sahur itu adalah membantu memperkuat tubuh guna melaksanakan ibadah puasa.

Dari Zaid bin Tsabit r.a. berkata :

تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة ، قيل كم كان بينهما ؟ قال : خمسون آية رواه البخاري ومسلم

artinya : Kami bersahur beserta Rasulullah s.a.w. kemudian kami melaksanakan Shalat ( subuh), beliau di tanya , berapakah jarak diantara sahur dan shalat subuh ?, beliau ( Zaid )berkata : sekedar membaca lima puluh ayat.
( H.R Bukhari no 1921 dan Muslim no : 1097 ).

3 - Berbuka puasa

Rasulullah s.a.w akan berbuka puasa jika matahari terbenam, dan menyuruh para shabatnya berbuka puasa secepatnya, mereka berbuka puasa dengan apa adanya

a - Sunah-sunah dalam berbuka puasa

Disunnahkan bagi seorang yang berpuasa mempercepat buka puasa jika matahari telah terbenam dengan sempurna, dengan tanpa melambat-lambatkan, sebab Rasulullah bersabda :

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

artinya : Senantiasa manusia ( umat islam yang berpuasa ) dalam keadaan baik bila mempercepat berbuka puasa.
( H.R Bukhari no : 1957 dan Muslim no : 1098 ).

b - Berdo`a ketika berbuka puasa

Disunnahkan berdo`a ketika berbuka puasadengan do`a yang telah di ajarkan Rasulullah s.a.w.

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

Artinya : Bahwasnya Nabi s.a.w. apabila berbuka puasa maka dia berdo`a : Ya Allah bagimulah puasaku, dan aku telah berbuka dengan rezki yang engkau berikan.
( H.R Abu Daud no 2358 ).


4 - Memberi makanan untuk berbuka

Diantara amalan yang selalu Rasululah laksanakan adalah memberi bukaan puasa bagi orang berpuasa, hal ini sangat meringankan orang-orang miskin dan orang yang memerlukan, amalan ini sangat subur sekali di Mesir, biasanya amalan ini disebut juga Ma`idaturrahman, pahala memberi bukaan terhadap orang yang berpuasa sangat besar sekali sebagaimana Rasulullah bersabda :

من فطّر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا

artinya : Barangsiapa yang memberi makan ( untuk buka puasa ) orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tetapi tidak mengurangkan sedikitpun pahala puasa orang yang berpuasa itu.
( H.R Tirmizi no : 807 ).

5 - Mendo`akan orang yang memberi bukaan puasa

Disunnahkan bagi orang yang diberi bukaan puasa mendo`akan orang yang memberi bukaan puasa, sebab Rasulullah senantiasa mendo`akan orang yang memberikannya bukaan puasa sebagai mana yang telah di sebutkan Imam Abu Daud didalam sunannya :

عن أنس رضي الله عنه قال : أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود

Artinya : Telah berbuka puasa orang -orang di tempatmu, dan orang-orang baik telah memakan makanan kamu, dan para malaikat telah mendo`akan kamu.
( H.R Abu Daud no : 3854 ).

6 - Shalat Taraweh

Didalam bulan Ramadhan Rasulullah selalu melaksanakan shalat sunnah taraweh, dan menganjurkan agar kita senantiasa melaksanakan shalat malam sebagaimana sabda beliau :

عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

artinya : Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lewat.
( H.R Bukhari no : 2009 ).

7 - Menjaga Lailatu al-Qadar

Di sunnahkan bagi seorang muslim untuk tetap berjaga-jaga dengan malam Lailatu al-Qadar yang penuh dengan rahmat dan berkat, malam yang lebih baik dari seribu bulan sebab itulah Rasulullah menggalakkan umatnya mencari malam lailatu al-qadar ketika malam-malam ganjil sebagai mana sabda beliau :

عن عائشة رضي الله عنه قالت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان

artinya : Hendaklah kamu mencari malam qadar itupada malam yang ganjil ketika sepuluh malam terakhir ramadhan.
( H.R Bukhari no : 2017 ).

8 - Ber`itikaf

Diantara amalan yang selalu Rasul jaga adalah beri`tikaf pada sepuluh malam terakhir ramadhan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar beliau berkata :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان

artinya : Adalah Rasulullah selalu beri`tikaf pada pada sepuluh malam terakhir bulan ramadhan.
( H.R Bukhari , no : 2025 ).


Rujukan :

1 - Sohih Bukhari , karangan Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, terbitan Dar Salam Lin-Nasyri Wa Tauzi`, Riyadh, terbitan kedua 1419-1999.

2 - Sohih Muslim , karangan Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, terbitan Alfa Cairo, cetakkan pertama 1429-2008.

3 - Sunan Abu Daud, karangan Imam Abu Daud Sulaiman bin al-Asy-`ats as-Sijistani, terbitan Dar Fikr, cetakan pertama 1426-2005.

Khamis, 12 Ogos 2010

Kesimpulan Penjelasan Tentang As-Sawad Al-A'zhom Bab 6

Setelah kita menyebut keagungan golongan As-Sawad Al-A’zhom ini, maka hendaklah kita faham bahawasanya, tidak dapat dinafikan berlakunya perselisihan pendapat dalam kalangan para ulama’ dalam kelompok as-Sawad Al-A’zhom ini, namun, perselisihan pendapat yang berlaku dalam kalangan para ulama’ As-Sawad Al-A’zhom atau Ahlus-Sunnah ini tidak membawa kepada perbezaan ketara antara mereka.

Perselisihan dan perbezaan pendapat yang berlaku dalam kalangan ulama’ Ahlus-Sunnah wal Jamaah atau As-Sawad Al-A’zhom hanyalah melibatkan perkara-perkara furu’ (cabang), bukan perkara-perkara usul (asas/pokok). Apa yang dimaksudkan dengan masalah-masalah Furu’ adalah masalah-masalah yang cabang dalam syariat Islam yang mana ianya berdasarkan dalil-dalil yang zhonni (tidak putus/tidak jelas) samada zhonni At-Thubut atau zhonni Ad-Dilalah, samada dalam masalah aqidah mahupun dalam masalah fiqh.

Adapun yang dimaksudkan dengan perkara-perkara Usul adalah perkara-perkara yang usul/pokok dalam syariat Islam yang mana ianya berdasarkan dalil-dalil yang qat’ie samada qat’ie at-thubut dan qat’ie ad-dilalah, samada ianya dalam masalah aqidah mahupun fiqh. [rujuk Dirasat fi Al-Ikhtilafat Al-‘Ilmiyyah oleh Dr. Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayyanuni: 32]

Perselisihan-perselisihan dalam masalah cabang samada dalam fiqh ataupun aqidah sesama para ulama’ tidak mengeluarkan mana-mana ulama’ daripada golongan As-Sawad Al-A’zhom dalam institusi ulama’ Islam. Mereka (para ulama’) saling beradab dan menghormati sesama mereka walaupun berbeza pendapat dalam masalah furu’ kerana mengetahui kedudukan nas-nas Islam yang sememangnya mempunyai ruang perbezaan pendapat di dalam uslubnya. Maka, adab ikhtilaf inilah yang dipegang oleh para ulama’ lalu memastikan mereka tidak saling menolak ijtihad ulama’ lain, tidak saling menuduh bid’ah sesama mereka dalam masalah-masalah tersebut, kerana menyedari hakikat bahawasanya setiap daripada mereka masih di bawah satu bumbung Ahlus-Sunnah wal Jamaah.

Hal ini dijelaskan oleh ramai para ulama’ termasuklah Imam As-Suyuti dengan berkata dalam Al-Asybah wa An-Nazha’ir:

لا ينكر المختلف فيه، وإنـما ينكر المجمع عليه


Maksudnya: “Tidak boleh ingkar pada perkara yang diperselisihkan mengenainya. Adapun pengingkaran hanya pada yang telah disepakati (larangannya)”.


Adapun bagi seseorang ahli ilmu itu berselisih dengan pegangan As-Sawad Al-A’zhom dalam masalah-masalah Usul samada dalam bidang aqidah mahupun dalam bidang fiqh, maka dia telah terkeluar daripada kelompok As-Sawad Al-A’zhom atau Ahlus-Sunnah wal Jamaah.

Antara Para Ulama’ Bermazhab Asya’irah dalam Aqidah (Contoh As-Sawad Al-A’zhom)Imam As-Subki khususnya dalam menggambarkan tentang mazhab Al-Asy’ari dalam bidang aqidah dengan berkata:

واعلم أن أبا الحسن الأشعري لم يبدع رأيا ولم يُنشِ مذهبا وإنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به، وأقام الحجج والبراهين عليه فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريا

Maksudnya:

“Ketahuilah bahawasanya Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari tidaklah mengadakan suatu pendapat yang baru dan tidak juga mengada-adakan mazhab yang baru. Beliau sebenarnya ialah orang yang membenarkan dan menguatkan mazhab-mazhab As-Salaf (dalam aqidah) dan membela apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah - shollaLlahu ‘alaihi wasallam-. Adapun menisbahkan (mazhab) kepada beliau adalah dari sudut bahawasanya beliaulah yang memperkemaskan manhaj (aqidah) As-Salaf dengan kukuh lalu berpegang dengannya. Maka, beliau juga yang mendirikan hujah-hujah dan dalil-dalil terhadap aqidah As-Salaf tersebut lalu orang yang mengikut manhaj dan penghujahan tersebut dan melalui jalan pendalil aqidah beliau dinamakan sebagai Asy’ari”
[Tabaqat As-Syafi’iyyah 2/254]

Antara Para Ulama’ Aqidah yang Bermazhab Al-Asy’ari:

1) Abu Al-Hasan Al-Bahili Al-Bashri

2) Abu Al-Hasan Bundar bin Al-Husein Al-Syirazi As-Sufi (w: 353 H)

3) Imam Abu Abdillah bin Mujahid Al-Bashri Al-Baghdadi (w: 368 H) Antara buku-buku beliau adalah: Nihayah Al-Mutabassir wa Ma’una Al-Muntasir

4) Imam Abu Bakr Muhammad bin Ali Al-Qaffal Al-Syasyi As-Syafi’e (w: 365 H)

5) Imam Abu Sahl As-Sho’luqi An-Naisaburi (276-369 H)

6) Imam Abu Al-Husein bin Sam’un Al-Baghdadi (300-387 H)

7) Imam Abu Abdul Rahman As-Shuruthi Al-Jurjani (w: 389 H)

8) Imam Abu Muhammad Al-Qursyi Al-Zuhri

9) Imam Abu Ja’far As-Sulami Al-Baghdadi (294-379 H)

10) Imam Abu Al-Hasan Abdul ‘Aziz At-Thobari

11) Imam Abu Abdillah bin Khafif As-Syirazi (w: 371 H)

12) Imam Abu Al-Hasan bin Daud Al-Muqri Ad-Darani (w: 402 H)

13) Imam Saif As-Sunnah Al-Qadhi Abu Bakr bin At-Thayyib bin Al-Baqillani (328-402/403 H). Antara buku karangan beliau adalah: Al-Inshof Fima Yajibu I’tiqaduhu wa La Yajuzu Al-Jahl Bihi (Ini merupakan kitab rujukan utama mewakili Mazhab Al-Asya’irah) dan Tamhid Al-Awa’il fi Talkhis Ad-Dala’il (Ia merupakan lanjutan atau syarahan terhadap kitab Al-Inshof beserta beberapa penambahan dalam menolak fahaman-fahaman sesat di luar Islam)

14) Imam Abu Ali Ad-Daqqaq An-Naisaburi As-Sufi (w: 405H)

15) Imam Al-Ustaz Abu Bakr Ibn Furak Al-Asfahani (w: 406 H)

16) Imam Abu Ma’mar bin Abi Sa’ad bin Abi Bakr Al-Jurjani

17) Imam Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini (w: 418)

18) Imam Abu Manshur Al-Ayyubi An-Naisaburi (w: 421 H)

19) Imam Al-Hafiz Abu Zar Al-Harawi (355/356-434H)

20) Imam Abu Muhammad Al-Juwaini (w: 438 H)

21) Imam Al-Hafiz Abu Ja’far As-Sam’ani (361-444H)

22) Imam Abu Muhammad Al-Ashbahani (Ibn Laban) (W: 446H)

23) Imam Abu Al-Qasim Al-Isfarayini (W: 452 H)

24) Imam Al-Ustaz Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi (w: 458 H) Antara buku-buku tulisan beliau adalah:Al-Asma’ wa As-Sifat sebesar dua jilid (buku rujukan dalam bidang aqidah).

25) Imam Al-Khatib Al-Baghdadi (292-463 H)

26) Imam Abu Al-Qasim Al-Qusyairi As-Sufi (376-465 H)

27) Imam Abu Al-Muzhoffar Al-Isfarayini (w: 471 H) Antara kitab karangan beliau adalah: Al-Ausath Fi Al-Milal wa An-Nihal dan At-Tabshir f Ad-Din ( juga dikenali dengan Al-Milal wa An-Nihal)

28) Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi (393 - 476 H). Antara kitab beliau adalah Al-Isyarah ila Mazhab Ahl Al-Haq (kitab rujukan bagi manhaj Al-Asya’irah dalam aqidah).

29) Imamul Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini (419-478 H). Antara kitab beliau adalah: Al-Irsyad ila Qawathi; Al-Adillah fi Usul Al-‘I’tiqad, Ar-Risalah An-Nizhamiyyah (Al-Aqidah An-Nizhamiyyah), As-Syamil fi Usul Ad-Din dan Lam’atul Adillah fi Qawa’id ‘Aqa’id Ahl As-Sunnah wa Al-Jama’ah.

30) Imam Al-Faqih Al-Mu’ammar Abu Al-Fath Nashr bin Ibrahim Al-Maqdisi

31) Imam Abu Al-Muzhaffar Al-Khawafi (w: 500H)

32) Imam Abu Al-Hasan At-Tabari (Ilkiya)

33) Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali (450-505 H) Antara kitab-kitab beliau yang lain adalah: Ihya’ ‘Ulum al-din, Al-Iqtishad fi Al-I’tiqad dan Iljam Al-‘Awam ‘An Ilm Al-Kalam

34) Imam Abu Bakr As-Syasyi (507 H)

35) Imam Abu Al-Qasim An-Naisaburi (w: 510/512)

36) Imam Abu Nashr Ibn Al-Qusyairi (w: 514)

37) Imam Abu ‘Ali Al-Hasan bin Sulaiman Al-Asbahani 525 H

38) Imam As’ad Al-Mihani (461-527 H)

39) Imam Abu Abdillah Al-Farawi An-Naisaburi (w: 530 H)

40) Imam Abu Al-Hasan Al-Sulami (w: 533 Hijrah)

41) Imam Abu Al-Fath Nashrullah Al-Mashishi Al-Asy’ari

42) Imam Abu Al-Fath Muhammad As-Syahrastani (w: 548 H) Antara kitab-kitab beliau adalah Nihayah Al-Iqdam fi Ilm Al-Kalam dan Al-Milal wa An-Nihal

43) Imam Al-Hafiz Abu Sa’ad Ibn As-Sam’ani (506-562 H)

44) Imam Al-Hafiz Fakhruddin Ibn Asakir (499-571 H) Antara kitab-kitab karangan beliau adalah:Tabyiin Kazb Al-Muftari

45) Khatib Ar-Riy Imam Dhiyauddin Abu Al-Qasim Umar Al-Razi

46) Imam Abu Thahir Ahmad bin Muhammad As-Silafi (w: 576 H)

47) Imam Al-Mufassir Fakhruddin Al-Razi (543-606H) Antara kitab-kitab beliau: Asas At-Taqdis dan Al-Masa’il Al-Khamshun fi Usul Al-Kalam

48) Imam Saifullah Al-Amidi (550-631 H) Antara kitab-kitab beliau adalah: Ibkar Al-Afkar dan Ghayah Al-Maram fi Ilm Al-Kalam

49) Sultan Al-‘Ulama’ Imam Izzuddin bin Abdil Salam (577/578-660 H)

50) Imam ‘Adhuddin Abdul Rahman Al-Iji (680-765 H) Antara buku beliau adalah: Al-Mawaqif fi Ilm Al-Kalam, Jawahir Al-Kalam dan Al-‘Aqa’id Al-Adhiyyah

51) Imam Qutubuddin Ar-Razi (w: 766 H) Antara kitab karangan beliau adalah:Syarh As-Syamsiyyah dan Syarh Al-Matholi’e (kitab ilmu mantik)

52) Imam Al-Allamah As-Sayyid As-Syarif Al-Jurjani (w: 816 H)

53) Al-Allamah Imam As-Sanusi (w: 895 H). Antara kitab karangan beliau adalah Al-Aqidah Al-Kubra (Aqidah Ahl At-Tauhid) dan syarahnya, Al-Aqidah Al-Wusta dan syarahnya, Al-Aqidah As-Shughra (Umm Al-Barahin) dan syarahnya dan Syarh Jawahir Al-Ulum Li Idhh fi Ilm Al-Kalam

54) Imam Ahmad Ad-Dardir (w: 1209 H). Antara kitab-kitab beliau adalah Al-Kharidah Al-Bahiyyah Al-Aqidah At-Tauhidiyyah dan Syarah Manzhumah Al-Bakri

55) Imam Ahmad As-Showi (w: 1241 H). Antara kitab-kitab karangan beliau adalah: Hasyiyah ‘Ala Syarh Al-Kharidah Al-Bahiyyah oleh Ahmad Ad-Dardir dan Syarh ‘ala Jauharah At-Tauhid

56) Imam Ibrahim Al-Bajuri (w: 1281 H)

Dan sebagainya…- Antara Mufassir-mufassir Bermazhab Al-Asy’ari

1) Imam Al-Mufassir Al-Allamah Al-Qurtubi r.a.

2) Imam Al-Mufassir Ibn Kathir (rujuk buku tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra 10/200 karangan Imam As-Subki, Ad-Durar Al-Kamin 1/85 karangan Ibn Hajar dan sebagainya)

3) Imam Al-Mufassir Ibn ‘Athiyyah Al-Andalusi r.a., pengarang kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz

4) Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi r.a., pengarang kitab tafsir Al-Bahr Al-Muhith.

5) Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Al-Buhgowi, pengarang kitab tafsir Al-Bughowi dan kitab Syarh As-Sunnah.

6) Imam Al-Mufassir Abu Al-Laith As-Samarqandi r.a., pengarang kitab tafsir Bahr Al-Ulum, kitab bustanul Arifin dan tanbih Al-Ghafilin.

7) Imam Al-Mufassir Abu Al-Hasan Ali An-Naisaburi pengarang kitab asbab An-Nuzul.

8) Imam Al-Mufassir Abu At-Thana’ Syihabuddin Al-Alusi Al-Husaini Al-Hasani r.a.

9) Imam Al-Mufassir At-Thamin Al-Halabi r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Mashun.

10) Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Manthur.

11) Al-Imam Al-Khotib As-Syirbini r.a., pengarang kitab tafsir As-Siraj Al-Munir.

12) Imam Al-Allamah At-Thohir bin Asyur, pengarang kitab At-Tahrir wa At-Tanwir

13) Imam Al-Mufassir Az-Zarkasyi

14) Imam Al-Mufassir Al-Alusi

15) Sheikh Nawawi Al-Bantani

16) Imam Mutawalli As-Sya’rawiUlama’-ulama’ Muhaddithin (hadith) yang bermazhab Al-Asya’irah


1) Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ad-Darqutni r.a.

2) Imam Al-Hafiz Abu Nu’aim Al-Ashbahani r.a., pengarang kitab hilyatul Auliya’

3) Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Mustadrak

4) Imam Al-Hafiz Ibn Hibban, pengarang kitab At-Thiqat

5) Imam Al-Hafiz Abu Sa’id Ibn As-Sam’ani r.a., pengarang kitab Al-Inshof (sudah disebutkan)

6) Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi r.a., pengarang kitab-kitab hadith dan kitab Al-Asma’ wa As-Sifat (sudah disebutkan)

7) Imam Al-Khatib Al-Baghdadi

8) Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi r.a., pengarang kitab syarh sahih muslim dan banyak lagi.

9) Sheikhul Islam Imam Al-Hafiz Abu Amr bin As-Solah

10) Imam Al-Hafiz Ibn Daqiq Al-‘Aid

11) Imam Al-Hafiz Ibn Abi Jamrah Al-Andalusi, musnid Ahlul Maghrib

12) Imam Al-Hafiz Al-Karmani, pengarang syarah sahih Al-Bukhari

13) Imam Al-Hafiz Al-Munziri, pengarang At-Targhib wa At-Taqrib

14) Imam Al-Hafiz Al-Ubbi, pensyarah sahih Muslim

15) Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani, pengarang fahtul Bari dan sebagainya.

16) Imam Al-Hafiz As-Sakhowi r.a.

17) Imam Al-Qostollani r.a. pengarang Irsyad As-Sariy

18) Imam Al-Hafiz Taqiyyuddin As-Subki r.a.

19) Imam Al-Hafiz Tajuddin As-Subki r.a.

20) Imam Al-Hafiz Al-Munawi r.a..

21) Imam Al-Hafiz Ad-Dimyathi r.a.

22) Sheikh Al-Hafiz Waliyullah Al-Dahlawi r.a.

23) Al-Muhaddith Sheikh Abu Al-Mahasin Al-Qouqji

24) Al-Muhaddith Al-Hafiz Sheikh Badruddin Al-Hasani

25) Al-Musnid Al-Muhaddith Sheikh Abdul Hay Al-Kattani

26) Sheikh Al-Hafiz Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari r.a..

27) Al-Muhaddith Sheikh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari

28) Al-Muhaddith Sheikh Abdul Aziz As-Siddiq Al-Ghumari

29) Al-Musnid Al-Muhaddith Sheikh Muhammad Al-Hafiz At-Tijani

30) Al-Muhaddith Al-Faqih Sheikh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani

31) Musnid Ad-Dunya Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani.

32) Al-Musnid Sheikh Abbas Al-Maliki Al-Hasani

Antara Ulama’-ulama’ Sirah yang Bermazhab Al-Asy’ari

1) Imam Qadhi ‘Iyad, pengarang kitab As-Syifa fi syama’il wa ahwal Al-Mustofa

2) Imam As-Suhaili r.a., pengarang kitab Ar-Raudh Al-Unf

3) Sheikh Ibn Khaldun

4) Imam Ibn Athir r.a.

5) Imam As-Solihi Ad-Dimasqi, pengarang kitab Subulul Huda wa Ar-Rosyad

6) Sheikh Yusuf An-Nabhani

7) Sheikhul Islam Muhammad Zahid Al-Kauthari

8) Al-Mu’arrikh Sheikh Muhammad Arabi At-Tabbani


Antara Ulama’-ulama’ Qiraat yang Bermazhab Al-Asy’ari


1) Imam Al-Qari’ Ibn Jazari

2) Imam As-Syatibi r.a.Antara Pemimpin-pemimpin Islam yang Masyhur yang Bermazhab Al-Asy’ari

1) Al-Wazir Malik Shah atau Nizham Al-Mulk (pembuka Madrasah Nizhamiyyah)

2) Sultan Salehuddin Al-AyubiImam Tajuddin As-Subki menyimpulkan hal ini dengan berkata:


هؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله الحمد في العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال، ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم...Maksudnya: “Para ulama’ Hanafiyyah, Syafi’iyyah, Malikiyyah dan sebahagian ulama’ Hanabilah yang mulia, alhamdulillah, dalam masalah aqidah, bersatu dalam pegangan Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang beragama (beraqidah) kepada Allah s.w.t. dengan manhaj Sheikhus Sunnah Abu Al-Hasan Al-Asy’ari r.a., yang mana tiada siapa yang terpesong darinya melainkan segelintir pengikut Hanafiyyah dan Syafi’iyyah yang terbabit dengan ahli Muktazilah dan sebahagian Hanabilah yang terbabit dengan ahli Tajsim.
[Mu’id An-Ni’am: 62]Begitu juga dengan kebanyakan para ulama’, tuan guru dan para kiyai di Nusantara dalam segenap bidang ilmu, yang mana mereka berpegang teguh dengan manhaj Al-Asy’ari dalam bidang aqidah.


Malanglah bagi golongan syaz (pinggiran) yang sering mencela golongan As-Sawad Al-A’zhom dan manhaj mereka (aliran arus perdana). Golongan ini lebih senang mencela As-Sawad Al-A’zhom lalu menyembunyikan kesyazan (keterpinggiran) mereka di sebalik lafaz Ghuraba’ dengan mafhum yang salah, sehingga berani mengkritik Al-Asya’irah dan Al-Maturidiyyah bahkan turut mengkritik para ulama’ sufi dan ilmu tasawwuf. Gejala ini tidak lahir melainkan disebabkan kepincangan keilmuan dalam diri mereka sendiri bahkan ianya sekadar mengulangi sejarah golongan-golongan terpinggir yang wujud sebelum mereka pada zaman salaf juga.

Isnin, 9 Ogos 2010

Menziarahi Kubur Orang Soleh Oleh Sheikh Mutawalli Sya'rawiSyaikh Mutawalli Sya'rawi rahimahUllah, seorang ulama kontemporer Mesir yang wafat tahun 1998 dan sangat produktif menghasilkan karya - karya terkemuka, pernah ditanya:- " Bagaimana tentang ziarah ahlul bayt dan para wali, yang merupakan kebiasaan orang - orang Mesir, khususnya orang - orang dari dusun yang mengambil berkah dari mereka ? "

Seraya meletakkan tangannya di dada seolah - olah berbicara tentang dirinya, ia menjawab,: "
Kami juga besar sebagai orang dusun. Selama hidup, kami tinggal di lingkungan ahlul bayt dan para wali. Orangtua - orangtua kami, datuk-datuk kami, ibu-ibu kami, dan saudara-saudara kami, semuanya tinggal di serambi para wali. Kami tidak melihat kebaikan kecuali dari mereka. Kami tidak mengetahui ilmu kecuali di tempat-tempat mereka. Kami juga tidak mengenal keberkahan kecuali dengan mencintai mereka. Kami mencintai mereka karena mereka berhubungan dengan Allah. Kebaikan datang kepada kami dari orang-orang yang sangat kami yakini bahawa mereka berhubungan dengan Allah. Mereka tidak dikenal kecuali oleh orang-orang yang jiwanya menerima manhaj (syariat) Allah. ..... Bagaimana mungkin mereka membolehkan berziarah ke kuburan orang - orang muslim awam tetapi mengharamkan menziarahi mereka-mereka yang dikenal sebagai orang shalih. Ziarah kubur itu diperintahkan. Jika hal itu telah dilakukan untuk orang - orang muslim awam, apakah orang-orang yang telah dikenal atau orang yang baik dikecualikan dari hal itu, lalu diharamkan menziarahi kuburnya karena ia orang baik ? Pendapat ini sungguh tidak masuk akal ! Anggap sajalah itu seperti kubur - kubur yang lain dan berdzikirlah kepada Allah di tempatnya. Kita tidak menentang ziarah. Yang kita tentang adalah hal-hal yang tidak benar yang terjadi di dalamnya. Orang-orang yang meminta sesuatu dari mereka dapat kita katakan berbuat syirik. Tetapi jika ia meminta kepada Allah di makam-makam mereka, apa yang harus dilarang? Demi Allah, seandainya dalam berziarah itu tidak ada hal lain yang didapatkan selain sekadar pertemuan dengan orang-orang yang tunduk di hadapan Allah, itu sudah cukup bagi saya. Seandainya tidak ada yang saya dapatkan di sana selain bertemu orang-orang yang menggunakan dirinya kembali kepada Allah, itu sudah cukup. Saya akan pergi untuk bertemu orang-orang yang meninggalkan dunia dan makan sekali saja dalam sehari. Orang-orang yang menziarahi Imam Husain, Sayyidah Nafisah, Sayyid Ahmad al-Badawi atau Ibrahim ad-Dasuqi, akan malu melakukan maksiat setelah itu. Mungkin juga perasaan malu itu akan terus menyertainya sepanjang hayatnya. "


[Dipetik dari majalah alKisah No. 14/12 - 25 Juli 2010 ].

Selasa, 3 Ogos 2010

Nur Ramadhan - Memberi Makan Sebagai Salah Satu Cabang Ihsan
Oleh : Ustaz Ahmad Kamil

Pengertian Ihsan (Ringkas)

Ihsan adalah ruh kepada iman dan tanda kesempurnaannya. Ihsan ertinya merasakan bahawa Allah sentiasa bersama kita, memerhatikan tiap tingkah laku kita, mengetahui apa sahaja perbuatan kita baik dalam keadaan terang-terangan mahupun dalam sunyi dan penuh rahsia. Ihsan ini hadir dalam jiwa yang menyintai Allah dan takut pada-Nya. Juga dalam diri yang sentiasa mengharapkan redha Allah dan kurniaan-Nya, serta gerun akan azab perbuatan buruknya disisi Allah.

Oleh kerana itulah, seorang yang memiliki sifat ihsan, dia akan sentiasa berlumba-lumba untuk memelihara semua amalan wajibnya dan menggandakan amalan sunatnya. Dia akan menjauhkan diri daripada yang makruh, kerana ia dibenci Allah. Jika yang makruh sebolehnya dijauhi, maka yang terang-terang haram apatah lagi. Seorang yang muhsin (bersifat ihsan) adalah dia yang sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan amal kebaikan dan berkejar-kejaran mendamba redha Allah.

Ihsan juga membawa maksud berbuat baik kepada yang lain. Dari segi lughah arab, ihsan adalah kata akar daripada fe’el (kata kerja) ahsana. Ketika ini ia dipanggil kata kerja yang muta’addi (transitif), iaitu perlu kepada pihak atau perkara ketiga. Misalnya dalam bahasa arab kita kata AHSANA ZAIDUN, kemudian kita berhenti setakat itu sahaja. Terjemahnya adalah Zaid berbuat baik. Persoalannya, berbuat baik kepada siapa? Jadi ayatnya tergantung. Oleh itu, bila kita berbicara mengenai berbuat ihsan atau berbuat baik, mesti ia akan melibatkan pihak ketiga yang menerima kebaikan daripada yang membuat kebaikan itu tadi.


Pembahagian Ihsan

Ihsan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ihsan kepada diri sendiri dan ihsan kepada makhluk Allah yang lain baik manusia ataupun haiwan.

Ihsan kepada diri sendiri adalah dengan membawanya untuk mentaati perintah Allah, semampu mungkin berusaha untuk menjauhkan diri daripada melakukan maksiat, baik maksiat batin (hati) ataupun maksiat zahir.

Ihsan kepada makhluk Allah pula adalah dengan berlemah lembut dan kasih sayang kepada mereka.

Daripada Muaz r.a, Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya,

يَا مُعَاذُ ، أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

“Wahai Muaz, susulilah kejahatan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan tersebut. Dan berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang baik.”
Hadis riwayat imam Ahmad.


Memberi Makan Sebagai Salah Satu Cabang Ihsan

Tuan-tuan yang dikasihi,

Memberi makan kepada yang memerlukan juga adalah salah satu bentuk perbuatan ihsan. Bahkan ia mempunyai nilai yang sangat tinggi disisi Allah. Didalam surah Al-Mujadalah, Allah s.w.t telah menjadikan perbuatan memberi makan kepada orang miskin sebagai ganti kepada hukuman membebaskan hamba dan berpuasa dua bulan berturut-turut dalam masalah zihar.

Firman Allah,

ومَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Dan barangsiapa yang tidak mampu (untuk membebaskan hamba dan berpuasa dua bulan berturut-turut, maka wajib atasnya) untuk memberi makan kepada 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang kafir ada siksaan yang sangat pedih”
Surah Al-mujadalah ayat 4

Allah juga menjadikan perbuatan memberi makan kepada orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka sebagai salah satu pilihan kaffarah sumpah (aiman) selain daripada membebaskan hamba.

Firman Allah,

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarah sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin, iaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba. Barangsiapa yang tidak sanggup melakukan demikian, maka kaffarahnya adalah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hokum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”
Surah Al-Maidah ayat 89

Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As’ r.anhuma bahawasanya seseorang telah bertanya kepada Rasulullah s.a.w, (amalan) Islam manakah yang terbaik? Jawab Rasulullah s.a.w,


تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
“Kamu memberi makan, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tak kenal”
Muttafaqun Alaih


Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah s.a.w bersabda

اعبدوا الرحمن ، وأطعموا الطعام ، وأفشوا السلام ، تدخلوا الجنة بسلام
“Sembahlah Allah yang Maha Pemurah, berilah makan, dan sebarkanlah salam. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera”
Riwayat Imam Tarmizi dan katanya hadis ini hasan lagi sahih.

Contoh Terbaik Oleh Rasulullah s.a.w Di Bulan Ramadhan

Baginda Rasulullah s.a.w telah menunjukkan contoh yang terbaik kepada kita umatnya mengenai berbuat baik dan murah hati, lebih-lebih lagi bila hadirnya Ramadhan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Abbas r.anhuma berkata,

كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه ‏ ‏جبريل ‏ ‏وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أجود بالخير من الريح ‏ ‏المرسلة ‏


“Adalah Nabi s.a.w seorang yang sangat pemurah. Baginda akan lebih-lebih lagi pemurah apabila berada dalam bulan Ramadhan ketika Jibril bertemu dengannya. Jibril sering bertemu dengan Rasulullah s.a.w pada setiap malam Ramadhan, lalu keduanya saling bertadarus al-Quran. Maka benar-benarlah Baginda s.a.w itu lebih pemurah daripada angin yang bertiup.”


Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah,

Yang dimaksudkan dengan Ajwadu annas adalah Baginda merupakan manusia yang paling murah hati. Murah hati adalah satu kemuliaan. Ia adalah sebahagian daripada sifat-sifat yang mahmudah. Kata-kata ‘Baginda lebih pemurah daripada angin yang bertiup’ adalah kiasan kepada segeranya Baginda untuk membuat kebaikan. Lebih cepat daripada angin yang bertiup. Dalam matan hadis, digunakan perkataan ‘al-mursilah’. Ia menggambarkan berterusannya bayu kemurahan yang dibawa oleh Rasulullah dan ia dapat dirasai oleh siapa sahaja yang mengenainya
. –Fathul Bari

Berkata Imam Ibnu Rejab Al-Hanbali rahimahullah,

Adalah kemurahan hati Rasulullah s.a.w merangkumi semua disiplinnya, daripada mencurahkan ilmu dan memberikan harta, mengorbankan diri Baginda s.a.w sendiri di jalan Allah demi untuk menegakkan syiar agama dan agar umat mendapat hidayah. Baginda s.a.w juga sentiasa berusaha untuk memberi manfaat kepada manusia lain dengan apa jua cara. Dengan memberi makan kepada yang lapar, memberi nasihat kepada mereka yang tidak tahu, menunaikan hajat mereka yang memerlukannya, dan berkongsi bebanan dengan mereka.
– Lathoiful Maarif.Dalam sebuah hadis Baginda s.a.w bersabda

من فَطَر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً

“Barangsiapa yang memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan beroleh pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tidak kurang walau sedikitpun.”
Sohih riwayat Imam Tarmizi.

Antara Adat dan Ibadat

Khususnya di bulan Ramadhan, kita dapat melihat satu amalan yang sangat baik, yang menjadi kebiasaan masyarakat kita. Iaitu amalan bertukar-tukar juadah berbuka. Ia adalah adat yang pada saya menepati kehendak ihsan sesama manusia. Ia bukan sekadar adat, bahkan jika betul niat kita melakukan amalan tersebut ia akan dikira ibadah.

Bilakah ia hanya dianggap adat? Bila kita memberi juadah kepada orang lain, namun orang tersebut tidak pula membalas juadah kita, baik pada hari yang sama atau hari berikutnya. Ataupun dia hanya memulangkan semula bekas kosong kepada kita, lalu kita pun rasa kecil hati dan marah. Macam-macam prasangka buruk pun datang. Jiran aku ni kedekut. Bakhil. Tahi hidung masin, bak kata P Ramlee.

Apabila jadi begini, maka sia-sialah amalan kita. Sedangkan kita dituntut untuk ikhlas dalam setiap amalan, tanpa mengharap sebarang ganjaran dan balasan daripada makhluk.

Mungkin hati kecil kita sering tertanya-tanya mengenai amalan-amalan yang nak kita perbanyakkan dalam bulan Ramadhan yang mulia nanti. Memberi makan adalah salah satu daripadanya. Nah, Baginda s.a.w sendiri telah menjadi contoh tauladan yang amat baik untuk kita ikuti. Marilah kita sama-sama meniru keindahan budi pekerti Baginda s.a.w. Semoga saya dan tuan-tuan menjadi hamba Allah yang cemerlang di madrasah Ramadhan nanti. Amiiiiin Ya Rabbb..