CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Rabu, 8 April 2009

Hukum Pergerakan Semasa Zikir

PERGERAKAN SEMASA ZIKIR


Pergerakan di dalam berzikir adalah perkara baik kerana mencergaskan tubuh badan untuk melakukan ibadah zikir.

Hukumnya adalah harus di sisi syarak dengan berdalilkan apa yang dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga al-Hafiz al-Maqdisi dengan rijal sahih daripada hadis Anas R.A. katanya:

Adalah orang-orang Habsyah menari dihadapan Rasulullah S.A.W. Dan berkata mereka dengan bahasa mereka: Muhammad hamba soleh. Maka bersabda Rasulullah S.A.W.: Apa yang mereka katakan? Maka dikatakan: Mereka mengatakan: Muhammad hamba soleh. Maka tatkala baginda melihat mereka dalam keadaan begitu tidaklah baginda mengingkari mereka dan memperakui perbuatan tersebut.


Dan dimaklumi sesungguhnya hukum-hukum syarak diambil daripada kata-kata Rasulullah S.A.W. serta perbuatan dan pengakuan baginda. Maka apabila baginda memperakui perbuatan mereka serta tidak mengingkarinya jelaslah ini adalah harus.

Dan pada hadis (di atas) adalah dalil tentang boleh/sah menghimpunkan antara pergerakan yang harus dan (dalam masa yang sama) memuji Rasulullah S.A.W. Dan sesungguhnya perbuatan (menggoyangkan tubuh) ketika berzikir tidak dinamakan tarian yang haram bahkan ia harus kerana mencergaskan jasmani/tubuh untuk berzikir dan membantu untuk menghadirkan hati bersama Allah Taala apabila niat betul. Maka setiap perkara mengikut niat dan sesungguhnya setiap amalan dengan niat dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatkan.

Imam Junaid pernah ditanya:
Sesungguhnya kaum sufi bertawajuh dan bertamayul? Jawab beliau: Biarkanlah mereka bergembira bersama Allah Taala. Sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang jiwa mereka telah terputus dari segala-galanya, hati mereka telah letih dan lesu, maka tidak mengapa mereka melakukan dengan maksud mengubati keadaan yang dialami. Andainya kamu mengecapi apa yang mereka kecapi nescaya kamu menguzurkan mereka.

Kami juga ada membincangkan di sini : IluvIslam

Tiada ulasan: