CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Rabu, 8 April 2009

I'tikaf : Jalan Mencari Ketenangan Bab Akhir

I'TIKAF : JALAN MENCARI KETENANGAN

(BILANGAN 150 BAHAGIAN AKHIR)


Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu`Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah

'

Manakala isteri yang berniat i‘tikaf dengan nazar tanpa izin suami, maka suami boleh melarang isteri daripada melakukannya i‘tikaf itu. Jika isteri meneruskan i‘tikafnya itu, maka bagi suami berhak melarang atau menegah daripada meneruskan i‘tikaf tersebut. Sebaliknya jika isteri diizinkan oleh suami melakukan i‘tikaf tersebut sama ada dengan ditentukan masa i‘tikaf atau sebaliknya dan i‘tikaf itu disyaratkan dengan berturut-turut maka tidak harus bagi suami menegah isteri daripada berbuat demikian. Kerana penentuan masa tidak harus diakhirkan dan syarat berturut-turut itu tidak harus diselang-selikan. Demikian juga tidak harus membatalkan ibadah wajib ketika melakukan ibadah tanpa uzur.

Menurut pendapat al-ashah, jika isteri mendapat izin melakukan i‘tikaf tanpa menentukan masanya dan tidak disyaratkan berturut-turut, maka suami boleh menegah isterinya melakukan i‘tikaf tersebut.

Perkara Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Yang Beri‘tikaf

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmuk (6/514-517) telah menyebutkan perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang yang beri‘tikaf, iaitu:

1. Harus bagi orang yang beri‘tikaf itu bersuci, mandi dan menghias diri. Di samping itu dia mestilah menjaga kebersihan masjid. Sesungguhnya telah sabit bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tatkala sedang beri‘tikaf di masjid telah menghulurkan kepalanya kepada isterinya ‘Aisyah Radhiallahu ‘anha yang berada di dalam biliknya untuk disikatkan kepala Baginda pada hal isteri Baginda pada waktu itu sedang haid, sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan:

Maksudnya:
“Sesungguhnya ‘Aisyah Radhiallahu ‘anha isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menghulurkan kepala Baginda kepadaku tatkala Baginda dalam masjid untuk disikat dan Baginda tidak akan masuk ke rumah kecuali ada keperluan ketika Baginda beri‘tikaf”.


(Hadis riwayat Al-Bukhari)

Dalam hadis yang lain ‘Aisyah Radhiallahu ‘anha berkata:

Maksudnya:
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menghulurkan kepalanya sedang aku di dalam bilik ku dan menyikat rambut Baginda. Ketika itu aku dalam haid”.


(Hadis riwayat Muslim)

2. Harus bagi lelaki dan perempuan memakai bau-bauan dan memakai pakaian yang indah atau berharga. Imam As-Syafi‘e berkata dalam kitab Al-Mukhtasar (Al-Majmuk: 6/515):

Maksudnya:
“Tidak mengapa orang yang beri‘tikaf sama ada lelaki dan perempuan memakai pakaian (yang indah), makan dan memakai wangian”.

Walau bagaimanapun bagi perempuan tidak diharuskan berbuat demikian sekiranya di masjid tersebut ada lelaki yang kemungkinan akan tercium bau-bauan yang dipakai itu.

3. Harus bagi orang yang beri‘tikaf itu melakukan akad nikah di dalam masjid.

4. Harus membaca dan mempelajari Al-Qur’an dan sebarang ilmu pengetahuan. Menurut Imam As-Syafi‘e dan para pengikutnya bahawa perkara sedemikian itu lebih afdhal daripada melakukan sembahyang-sembahyang sunat (nafilah) kerana mempelajari ilmu itu fardhu kifayah.

5. Sekiranya yang beri‘tikaf itu berhajat kepada berjual beli, maka harus baginya berakad jual beli di masjid tanpa berlebihan seperti membawa bersama barang yang diakadkannya itu. Jika berlaku sedemikian hukumnya adalah makruh.

6. Tidak harus melakukan sesuatu pekerjaan di dalam masjid kecuali kerana hajat seperti menjahit atau menampal kain yang koyak ataupun memperbaiki sesuatu yang ditakuti rosak.

7. Harus bagi orang yang beri‘tikaf makan minum di dalam masjid dengan mengambil kira akan menjaga kebersihan masjid dan tidak mencemarkannya.

Perkara Yang Membatalkan I‘tikaf

Perkara-perkara yang membatalkan i‘tikaf itu ialah:

1. Bersetubuh sama ada keluar air mani atau sebaliknya, sekalipun ia dilakukan di luar masjid atau ketika keluar qadha hajat atau sebagainya yang mengharuskan dia keluar masjid. Kecuali bagi i‘tikaf sunat tidaklah membatalkan i‘tikaf dan ia di lakukan di luar masjid. Begitu juga tidak membatalkannya bagi orang yang lupa dan jahil mengenai haramnya bersetubuh ketika dalam i‘tikaf. (Mughni Al-Muhtaj: 1/452 dan Al-Majmuk: 6/512)

2. Keluar mani tanpa bersetubuh dengan cara berseronok-seronok hingga menaikkan syahwat dengan ikhtiarnya. Oleh itu haram bagi orang yang beri‘tikaf melakukan sesuatu yang boleh membangkitkan syahwat sehingga membawa kepada persetubuhan. Inilah juga pendapat Ar-Rafi‘e yang mengatakan bahawa pendapat al-ashah di sisi jumhur ulama ialah apabila perbuatan berseronok-seronok itu menyebabkan keluar air mani maka batallah i‘tikaf itu, jika sebaliknya maka tidaklah membatalkannya. (Al-Majmuk: 512-513 dan Mughni Al-Muhtaj: 1/452)

3. Gila dan pitam yang berpanjangan. (Al-Majmuk: 6/504-505)

4. Murtad dan mabuk. (Al-Majmuk: 6/506)

5. Keluar haid dan nifas. Jika seseorang wanita dating haid atau nifas maka batal i‘tikafnya. (Al-Majmuk: 6/507)

Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa ibadah i‘tikaf merupakan ibadah badaniyah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sepanjang hidup Baginda. Ini menandakan akan besarnya ganjaran dan pahala yang diberikan kepada orang yang melakukan.

Apatah lagi, i‘tikaf yang disertakan dengan puasa, seseorang itu akan bertambah hampir kepada Allah kerana tujuan i‘tikaf itu adalah pembersihan hati dan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala serta menjauhkan diri daripada kegiatan atau aktiviti-aktiviti keduniaan. Oleh kerana itu untuk mencapai matlamat itu dianjurkan orang yang beri‘tikaf memperbanyak sembahyang sunat, berzikir kepada Allah, berdoa meminta ampun (istighfar), mengucapkan selawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam atau membaca Al-Qur’an di samping bacaan-bacaan lain yang boleh mendekatkan diri kepada Allah.

Sumber : Mufti Brunei

Tiada ulasan: