CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Selasa, 28 April 2009

Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat) ? Bab 2

Hadith-hadith Tentang Perpecahan Ummat

Di antara hadith-hadith sahih yang menjelaskan tentang iftiroqul ummah adalah :

1. Tersebut dalam Mustadrak al Hakim I/44 yang bererti :

"Dari Abu Hurairah radiyaLlahu 'anhu dia berkata : Aku telah mendengar RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani berpecah seperti itu juga sedangkan ummatku berpecah menjadi 73 golongan".

Al Hakim berkata : Hadith ini sahih menurut pensyaratan Imam Muslim tetapi Muslim sendiri tidak mentakhrijnya.

2. Tersebut dalam Sunah Abu Daud IV/197 yang bererti :

"Dari Abu Hurairah radiyaLLahu 'anhu dia berkata: Bersabda RasuluLLah sallaLlahu 'alaihi wasallam: Orang-orang Yahudi berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani berpecah menjadi 71 atau 72 golongan . Dan ummatku berpecah menjadi 73 golongan".


3. Tersebut dalam Sahih Ibnu Hibban (Hadith no 6237) yang bererti :

"Dari Abu Hurairah radiyaLLahu 'anhu dia berkata: Bersabda RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam : Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan sementara ummatku akan berpecah menjadi 73 golongan".

Tiada ulasan: