CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Rabu, 29 April 2009

Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat) ? Bab 4

Anggapan Sebahagian Orang Bahawa Makna Al Jama'ah itu Bukan Jama'ah Muslim

Sebahagian mereka menolak pemahaman Al Jama'ah dengan Jama'ah Muslimin. Mereka tetap menganggap bahawa yang selamat itu hanyalah sekelompok kecil dari kaum Muslimin. Mereka berdalil dengan hadith yang ditakhrij oleh Imam Muslim di mana Nabi SallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda yang bererti :

"Sekelompok dari ummatku akan senantiasa mampu mempertahankan kebenaran (al-haq) sampai tiba hari kiamat".

Padahal hadith ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahawa hanya sekelompok kecil (tho'ifah) itu yang selamat sementara yang lain tidak. Bahkan dalam sahih Bukhari pada hadith no 2667 dijelaskan bahawa yang dimaksud tho'ifah dalam hadith itu ialah Ahlul Ilmi iaitu para ulama. Dengan demikian maka hadith di atas tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah ini. Adapun hadith-hadith yang terdahulu itu menjelaskan tentang mana yang selamat dari neraka dan mana yang tidak. (Sekiranya hadith ini dipakai untuk menentukan golongan yang selamat dan yang tidak maka kaum muslimin yang bukan ulama termasuk golongan yang sesat Pent.)

Tiada ulasan: