CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Khamis, 18 Disember 2008

Ibnu Yunus

Ibnu Yunus : (4H/10M) Pakar astronomi/Matematik

Nama sebenar : Abu Hassan bin Ali bin Abi said Abdul Rahman bin Ahmad al sadafi.
Lahir : di Kaherah Mesir dan meninggal juga di sana.

Latarbelakang : merupakan seorang yang teliti dalam pengkajiannya dan kajiannya dijadikan asas dalam menentukan tarikan graviti bulan.

Sumbangan: 1. Usaha-usaha beliau banyak membantu dalam pengiraan miring pusingan buruj dan menyelesaikan perbandingan trigonometri yang digunakan oleh ahli falak sebelum adanya logarizam.

2. Membina tempat kajian falaknya di bukit Muqattam, Kaherah. Beliau telah melahirkan sebuah taqwim dalam empat jilid.

Tiada ulasan: