CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Isnin, 22 Disember 2008

Bahaya Anti Hadith Bab 9

(i) Menolak Kemaksuman Para Nabi

Fahaman ini telah dicetuskan oleh Dr. Rashad Khalifa melalui buku "THE COMPUTER SPEAKS: GOD'S MESSAGE TO THE WORLD".

"And that Mohammad the man committed many mistakes". (hal: 507)

Idea yang menyeleweng ini diperkukuhkan lagi oleh Kassim Ahmad melalui buku "HADIS JAWAPAN KEPADA PENGKRITIK"

"Jika para nabi itu maksum, mereka bukan lagi manusia. Jika mereka bukan manusia, bolehkah mereka menjadi teladan kepada manusia"? (Hal: 4

ULASAN

Allah s.w.t. telah memilih pada masa-masa yang Ialu, Nabi dan Rasul untuk menyampaikan perintah-perintahnya, kepada manusia agar manusia memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita wajib mempercayai bahawa Allah s.w.t. mengutus para Nabi dan Rasul untuk memberi bimbingan kepada seluruh umat manusia, tetapi di dalam menyampaikan dakwah para Nabi dan Rasul selalu mendapat tentangan daripada kaumnya.

Nabi ialah seorang manusia lelaki yang merdeka yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. kepadanya, supaya dia melakukan perbuatan yang baik hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak pula disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain. Faedahnya mereka diutus supaya menjadi teladan kepada kaumnya. Sedangkan Rasul iaitu seorang manusia lelaki merdeka yang di wahyukan oleh Allah s.w.t. supaya dia beramal untuk dirinya sendiri kemudian menyampaikan wahyu Allah s.w.t. itu kepada kaumnya. Oleh sebab itu tidaklah Nabi itu Rasul, tetapi setiap Rasul adalah Nabi.

Segala yang disampaikan oleh Rasul bukanlah daripada emosi dan rekaanya semata-matanya bahkan daripada wahyu Allah s.w.t. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan ugama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu (sama ada Al-Quran dan Hadith) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. (An-Najm, ayat 3-4)

Para nabi dan Rasul adalah manusia biasa, Mereka makan, minum, tidur, berkahwin, bekerja dan sebagainya, tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah, kerana Para Rasul ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan segala suruhan dan perintah Allah serta larangan-Nya kepada makhluk Allah.

Nabi Muhammad s.a.w. adalah seorang Nabi dan Rasul terakhir. Baginda juga adalah manusia biasa. Tidak ada lagi Nabi-nabi dan Rasul selepas Baginda. Baginda adalah termasuk dalam kategori "Ulul Azmi" yang paling tinggi darjatnya di kalangan para Nabi kerana paling banyamenerima ujian Allah. Gelaran ini diberikan juga kepada Nabi Noh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Para Nabi dan Rasul dikurniakan Allah dengan sifat "maksum" terpelihara daripada melakukan sebarang kejahatan dan dosa. Ini dapat dibuktikan melalui Al-Quran mengenai keunggulan peribadi Nabi Muhammad, yang diutuskan oleh Allah ke dunia ini, yang menjadi contoh teladan kepada umat manusia, sepertimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)" (Al-Ahzaab: ayat 21)

Para Nabi dan Rasul mempunyai berbagAl-bagai keistimewaan dan mukjizat yang dikumiakan oleh Allah s.w.t. kepada mereka, berbanding dengan kita manusia sebagai hamba Allah yang tidak ada langsung mukjizat yang boleh mengatasi orang lain. Yang kita ada hanyalah akal fikiran yang diberikan oleh Allah supaya kita tunduk dan patuh kepada segala ajaran Al-Quran dan juga menghayati Sunnah Rasullah s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. diberikan tugas oleh Allah s.w.t untuk menyampaikan syariatnya seperti firman Allah yang bermaksud:

Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Allah (Muhammad s.a.w.) dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu, maka berimanlah kamu (kerana yang demikian itu) amatlah baiknya bagi kamu. Danjika kamu kufur ingkar (maka kekufuran kamu itu tidak mendatangkan kerugian apa-apa kepada Allah, kerana sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi; dan Allah sentiasa Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (An-Nisaa": 170)

Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada RasuINya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang Kami turunkan. Dan (ingatlah) Allah Amat Mendalam PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan. (At-Taghaabun:

"Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu" (Asy-Syuaraa': 107)

Tiada ulasan: