CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Khamis, 18 Disember 2008

Ibnu Nafis

Ibnu Nafis(607-687H/1210-1288M) Penemu Saluran Darah

Nama sebenar : Alauddin Abu al A’ala Ali bin Abi Al Hazam al Quraisy al Misri.

Tempat lahir : Damsyik, Syria dan meninggal dunia di Kaherah, Mesir.
Latarbelakang pendidikan : mempelajari kedoktoran dengan la Dakhwar dan Imam al Israili. Disamping itu mengkaji ilmu logik (mantiq), falsafah, bahasa, ilmu bayan, hadith dan ushul fiqh.

Sumbangan : beliau menganalisa perjalanan darah dalam tubuh dan menghuraian ubat-ubatan serta cara memakannya. Beliau telah menemui sistem peredaran darah ke paru-paru 300 tahun sebelum penemuan oleh sarjana barat Harvey.

Karya : mengarang buku menerangkan mengenai peredaran darah ke paru-paru. Mengakhiri penulisan kedoktorannya dengan sebuah ensiklopedia yang hanya dapat disiapkan 80 jilid dari 300 jilid yang dicadang olehnya. Beliau juga banyak mengarang dalam bidang falsafah, sirah nabawi, ulum hadith, bahasa dan perundangan Islam.

Tiada ulasan: