CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Rabu, 13 Mei 2009

Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat) ? Bab 9

Pemikiran-pemikiran Syeikh Khajandi Yang Menyimpang

*Sheikh Khajandi adalah seorang ulama wahhabi salafi dimana di Malaysia ini hujjahnya digunakan oleh mereka yang taksub dengan beliau kononnya kitab yang dikarang beliau sebenarnya adalah untuk mengajak umat Islam untuk tidak fanatik dan taksub mazhab. Sedangkan perkara sebenarnya adalah jauh dari hal tersebut. Marilah kita membuat penilaian sendiri adakah benar hal tersebut dari kitabnya sendiri.

Maktabah al 'Umarin al 'Ilmiyyah bi Syariqah pada tahun 1995 menerbitkan cetakan yang ketiga dari kitab yang berjudul: "Halil Muslim Mulzamun Bittibaa'i Mazhabin Mua'yyan Minal Mazahibil 'Arba'ah tulisan al Ma'shumi al Khajandi as Salafi. Pada kitab tersebut penulisnya melontarkan pernyataan-pernyataan berikut ini :

1. Pada halaman 73 disebutkan : "
Barangsiapa yang fanatik (ta'asub) kepada orang tertentu selain RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam dan berpendapat bahawa ucapan orang itu adalah benar serta wajib diikuti tanpa imam-imam lainnya maka dia sesat dan jahil. Bahkan boleh menjadi kafir yang perlu diminta untuk bertaubat. Jika bertaubat (maka dia selamat) namun jika tidak maka dia dibunuh.

Kerana bila sahaja seseorang beri'tiqad bahawa wajib atas semua orang utnuk mengikuti mazhab tertentu di antara mazhab imam-imam yang empat maka dia telah menempatkan orang itu pada kedudukan Nabi SallaLLahu 'alaihi wasallam dan yang demikian itu hukumnya kafir"


Saya (Dr Muhammad Adil Azizah al Kayali) berkata:
"Betapa ruginya para pengikut mazhab yang empat yang berpegang dengan hasil ijtihad para imam mereka kerana terkena hukuman yang keji yang menyebabkan leher mereka boleh dipenggal tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan.. Padahal kaum Muslimin yang mengikuti mazhab Syafie, Maliki, Hambali dan Hanafi serta berpegang dan mengikuti ijtihad-ijtihad mereka sebenarnya mereka itu berpegang dan mengikuti sunnah RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam dan sebenarnya mereka itu hanya fanatik terhadap sunnah itu.

Akan tetapi mereka berpegang dan mengikuti sunnah RasuluLLah itu melalui pemahaman para imam tersebut, bukan pemahaman mereka sendiri. Padahal kita melihat sendiri bahawa mereka yang menghukum dengan pelbagai hukuman zalim, keji dan batil terhadap para pengikut imam-imam yang besar adalah orang-orang yang jelas lebih banyak mengikut, taqlid dan fanatik terhadap pendapat-pendapat para ulama mereka yang terang-terang belum sampai ke taraf para imam mazhab yang empat baik dalam hal ilmu mahupun amal.


2. Pada halaman 55 penulis kitab itu berkata :
"Adapun mengikuti satu mazhab di antara mazhab-mazhab yang empat atau mazhab yang lain maka hukumnya tidak wajib dan tidak pula sunat dan tidak boleh seorang Muslim berpegang kepada salah satu mazhab sahaja bahkan siapa yang berpegang dengan satu mazhab sahaja dalam tiap-tiap mazalah maka dia termasuk orang yang fanatik dan keliru serta telah melakukan taqlid buta dan dialah yang dimaksudkan dengan "Orang-orang yang mencerai-beraikan agama dan menjadikan diri berkelompok-kelompok".
Kemudian beliau berdalil dengan firman ALlah ta'ala :

۞ مُنِيبِينَ إِلَيۡهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِڪِينَ (٣١) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَڪَانُواْ شِيَعً۬ا‌ۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡہِمۡ فَرِحُونَ (٣٢)


Hendaklah kamu (wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu) sentiasa rujuk kembali kepada Allah (dengan mengerjakan amal-amal bakti) serta bertakwalah kamu kepadaNya; dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang musyrik. (31) Iaitu orang-orang yang menjadikan fahaman agama mereka berselisihan mengikut kecenderungan masing-masing serta mereka pula menjadi berpuak-puak; tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya (dari fahaman dan amalan yang terpesong itu).
(Surah ar Rum : Ayat 31-32)

Perhatikanlah wahai pembaca yang budiman bagaimana penulis kitab itu menggolongkan para pengikut mazhab sebagai orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dan siapa yang mencerai-beraikan agama maka dia tergolong musyrik berdasarkan firman ALlah yang tersebut itu. Kesimpulan mereka adalah "Bahawa para pengikut mazhab yang empat adalah kafir dan musyrik". Kesimpulan seperti ini jelas dan terang serta sudah difahami oleh setiap Muslim.

Pada halaman 64 penulis (Sheikh Khajandi) tersebut berkata :

"Akan tetapi ketika mazhab-mazhab sudah bermaharajalela muncullah darinya perpecahan agama". Di halaman yang sama penulis tersebut berkata : "Jika mereka berkata bahawa para pengikut mazhab yang empat adalah Ahlussunnah akan tetapi amalan-amalan mereka mendustakan mereka dan bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan".


Perhatikanlah wahai pembaca yang budiman bagaimana sebenarnya pandangan para pengaku Firqah Najiah itu terhadap para pengikut mazhab yang empat yang merupakan as Sawadul A'zham dari kaum Muslimin ini, sebuah pandangan yang hitam kelam, yang tertutup debu dan kegelapan (nazratun 'alaiha gobaroh tarhaquha qotaroh). RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam menganggap bahawa Firqah Najiah itu adalah as Sawadhul A'zham dari kaum Muslimin ini tetapi para pengaku Firqah Najiah menganggap bahawa as Sawadhul A'zham (majoriti umat Islam) dari kaum Muslimin ini bukanlah termasuk Ahlussunnah. Sungguh sebuah pandangan yang sangat berani kerana bertentangan dengan hadith-hadith RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam.

Tiada ulasan: