CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Rabu, 13 Mei 2009

Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat) ? Bab 8

5. Penerbit Dar al 'Ashimah di Riyadh telah mencetak dan menyebarkan kitab ijma' Ahlis Sunnah an Nabawiyah 'ala takfir al Mu'atthilah al Jahamiyyah yang disusun oleh Sheikh Ibrahim Abdul Lathif Alus Syeikh, Syeikh AbduLlah Abdul Lathif Alus Syeikh dan Syeikh Sulaiman bin Sahman al Faza'i al Khats'ami. Dikumpulkan dan ditahqiq oleh Abdul Aziz Abdullah az Zair alu Ahmad pada tahun 1995 dan dijual di Ma'radh as Syariqah lil kitab pada tahun 2000.

Pada beberapa tempat di kitab tersebut penulisnya mengatakan bahawa penduduk Dubai dan Abu Dabi adalah kafir dan imam yang tidak mengkafirkan mereka atau meragukan kekafiran mereka adalah juga kafir dan tidak boleh disolatkan (jenazahnya).

Perhatikan halaman-halaman : 31, 32, 33, 51, 101, 113, 124, 126, 136, 145 dan 162. Mungkin sahaja mereka yang tidak faham akan berkata : "Fitnah itu laksana orang yang tidur, ALlah melaknat orang-orang yang membangunkannya."

Saya berkata bahawa pernyataan ini tidak diragukan lagi kebenarannya, akan tetapi siapa sebenarnya yang menyebarkan dan membangunkan fitnah itu? Apakah orang yang menerbitkan kitab ini dan menyebarluaskannya atau orang yang memberi peringatan dan menjelaskan tentang kekeliruan dan bahayanya kitab itu? Saya menyerahkan sepenuhnya kepada kaum Muslimin untuk melakukan penilaian.

Ada juga kitab lain yang berjudul "Ihkam ad Din al Hanif minat tahrif" Tulisan Abdul Karim al Haj. Disampul kitab tersebut tertulis alamat untuk surat- menyurat "Al Imaroh al Arabiyyah al Muttahidah as Syariqah" kotak post 19661.

Pada halaman 104 penulisnya berkata:
"Orang-orang yang menyeru untuk berpegang (iltizam) dengan satu mazhab tertentu adalah menyerupai orang-orang Yahudi yang menganggap suci rahib-rahib mereka". Dia juga berkata : "Tidak boleh iltizam dengan satu mazhab tertentu kerana tiadk ada dalil untuk yang demikian itu baik dari al Quran mahupun Sunnah. Siapa yang berpendapat wajib mengikuti satu mazhab tertentu maka dia harus diminta bertaubat. Jika dia bertaubat (maka bebas dari hukuman) namun jika tidak, maka dipenggal lehernya".
Rupanya penulis kitab itu lupa atau berpura-pura lupa bahawa majoriti penguasa di negara-negara Islam mewajibkan pada peradilan-peradilan agama agar menggunakan satu mazhab tertentu dari mazhab-mazhab Islam (yang sudah dikenali dan muktabar). Lalu apakah mereka semua harus diminta untuk bertaubat (istitabah)? Dan apakah jama'ah yang selalu mengaku dirinya sebagai Firqah Najiah itu yang akan melaksanakan istitabah tersebut, kemudian (jika mereka tidak istitabah) leher-leher mereka akan dipenggal?
Tiada ulasan: