CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Selasa, 5 Mei 2009

Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat) ? Bab 7

*UNTUK KEFAHAMAN, ANDA PERLU MEMBACA ARTIKEL INI MENGIKUT BAB YANG TELAH DIHANTAR.

Contoh-contoh Pengkafiran Yang Dilakukan Oleh Para Pengaku Firqah Najiah


Kelompok yang selalu mengaku bahawa hanya diri mereka yang termasuk Firqah Najiah selalu menegaskan bahawa mereka sama sekali tidak mengkafirkan siapapun di antara kaum Muslimin lantaran dosa yang dilakukan. Akan tetapi buku-buku mereka terbuka lebar dan jelas menyalahi apa yang mereka katakan. Berikut ini adalah contoh-contoh pengkafiran mereka terhadap ummat dan para imam :

1. Dalam Mukhtashar Muslim lil Hafiz al Munziri ketika berkomentar hadith no 2060 tentang turunnya al Masih alaihis salam di akhir zaman. Sheikh Albani berkata :
"Ini jelas menunjukkan bahawa Isa 'alaihissalam akan berhukum dengan syari'at kita dan memberi keputusan dengan al Quran dan Sunnah, bukan dengan selain keduanya iaitu Injil atau Fiqh Hanafi atau yang seumpamanya".


Pernyataan Albani ini telah dibidas oleh Dekan Fakulti Usuluddin Universiti al Imam Muhammad bin Su'ud al Islamiyah Riyadh iaitu Dr Ibrahim al Manshuri di Akhbar Harian 'Ukkaz dalam tiga makalah yang ditampilkan bersiri. Beliau berkata :
"Bagaimana anda menyamakan mazhab-mazhab dengan Injil yang sudah tidak asli dalam hal kebatilan? Dan bagaimana pula anda menggolongkan para pengikut mazhab yang empat berada dalam kesesatan seperti Yahudi dan Nasrani dan bahawa semua itu adalah pengikut kebatilan sebagaimana sangkaan anda?
*Sheikh Albani menyamakan Fiqh Hanafi yang dalil dan hujjahnya adalah dari Al Quran dan Sunnah dengan Injil yang terang jelas sudah terpesong.

2. Di dalam Akhbar al Muslimin ad Dauliyah : apabila ditanya tentang 2 imam besar iaitu Imam An Nawawi dan Ibnu Hajar (semoga keduanya dirahmati ALlah) :
"Sesungguhnya kedua Imam itu memiliki aqidah yang rosak dan melakukan penyimpangan (tahrif) dalam beberapa masalah I'tiqad".


3. Safar al Hawali dalam risalahnya bertajuk Minhaj al Asya'iroh fil Aqidah hal 28 :
"Seandainya dikatakan bahawa al Hafizh Ibnu Hajar adalah orang yang tidak menentu aqidahnya nescaya ia lebih mendekati kebenaran".


Perhatikanlah wahai pembaca yang budiman bagaimana sebenarnya adab mereka - orang-orang yang mengaku dirinya Firqah Najiah terhadap para ulama yang menjadi panutan ummat.

4. Penerbit Dar Romadi di Dammam telah mencetak ulang kitab as Sunnah tulisan dari AbduLlah bin Al Imam Ahmad bin Hambal 3 kali berturut-turut dalam tahun 1994, 1995 dan 1996 dengan ditahqiq oleh Muhammad Said al Qahthani. Tetapi telah ditegaskan oleh Fadhilatus Syeikh Mahmud Sa'id Mamduh bahawa karangan ini bukanlah dari AbduLlah bin Al Imam Ahmad Bin Hambal melalui kajian beliau (al Asanid Ansabul Kutub) serta telah diterbitkan dalam Majalah ad Dhiya' terbitan Da'iratul Awqaf was Syu'un al Islamiyah Dubai tahun 1994.

Kitab yang dikatakan karangan AbduLlah itu penuh dengan takfir (pengkafiran) terhadap ummat Islam dan para Imam. Di dalamnya terdapat hampir 100 ungkapan mencela Imam Abu Hanifah yang di antaranya ialah :

1. Kafir Zindiq
2. Mati sebagai pengikut Jahmiyah
3. Melepaskan (jalinan) Islam helai demi helai.
4. Tidak pernah dilahirkan dalam Islam orang yang lebih membawa sial dan lebih berbahaya terhadap ummat ini dibanding dengan Abu Hanifah.
5. Dia adalah sumber segala kesalahan
6. Dia telah memperdaya agama ini.
7. Dia adalah rakyat jelata yang bukan Arab.
8. Para penjual khamar lebih baik dibanding pengikut Imam Abu Hanifah
9. Pengikut Abu Hanifah lebih berbahaya terhadap kaum Muslimin dibanding para pencuri.
10. Sahabat-sahabat Abu Hanifah adalah seperti orang yang membuka auratnya di masjid-masjid.
11. Abu Hanifah akan dimasukkan oleh ALlah ke dalam neraka.
12. Imam Abu hanifah adalah Abu Jifah (bapa bangkai)
13. Seorang Muslim akan diberi pahala lantaran benci kepad Abu Hanifah dan para sahabatnya.
14. Tidak akan tenang negeri yang disebutkan padanya nama Imam Abu Hanifah
15. Mengangkat pengikut Abu Hanifah sebagai hakim disuatu negeri lebih berbahaya terhadap ummat ini dibanding keluarnya Dajjal
16. Abu Hanifah penganut fahaman Murji'ah
17. Dia adalah orang pertama yang mengatakan al Quran itu makhluk.
18. Dia telah menyia-nyiakan semua perkara yang prinsipal
19. Andai kesalahnya dibahagi kepada ummat ini nescaya akan mencukupi semuanya.
20. Dia telah meninggalkan hadith kepada ar ra'yu
21. Wajib mengasingkannya seperti mengasingkan orang berpenyakit kudis yang menular.
22. Dia telah meninggalkan agama
23. Abu Hanifah dan para sahabatnya adalah seburuk-buruk golongan.
24. Dia tidak pernah dianugerahi keyakinan dalam agamanya.
25. Dia tidak pernah belajar sama sekali
26. Dia sudah dua atau tiga kali diminta bertaubat dari kekafirannya.
27. Sebahagian fatwanya menyerupai fatwa Yahudi.
28. Tidak pernah terlahir dalam Islam orang yang lebih berbahaya dibanding Abu Hanifah
29. Allah telah memukulkan palu neraka di atas kubur Abu Hanifah.
30. Sebahagian ulama mengucap hamdaLlah ketika mereka mendengar wafatnya Imam Abu Hanifah
31. Dia termasuk penyakit yang sangat kronik.
32. Mazhab Abu Hanifah menolak hadith-hadith RasuluLlah
33. Abu Hanifah membolehkan minum khamar dan memakan daging babi.
34. Dia orang yang rosak.
35. Majoriti ulamak berpendapat tentang bolehnya melaknat Abu Hanifah
36. Dia adalah orang yang paling berani terhadap agama ALlah.
37. Abu Hanifah berpendapat bahawa iman Iblis dan Abu Bakar adalah satu.
38. Kononnya Abu Hammad bin Salamah pernah berkata : "Sesungguhnya aku berharap sekiranya ALlah memasukkan Abu Hanifah ke dalam neraka Jahannam."

Ini adalah di antara kandungan Kitab as Sunnah yang secara dusta dan penuh kebohongan dinisbahkan kepada AbduLLah bin al Imam Ahmad pada Jilid I hal 180-228

Jika memang benar bahawa para pendakwa Firqah Najiah itu tidak pernah mengkafirkan seorangpun di antara kaum Muslimin, sesuai pengakuan mereka. Mengapakah mereka menyebarluaskan kitab-kitab seperti ini, kitab-kitab yang laksana racun bagi ummat ini? Lalu setelah menyerang para imam besar dengan pelbagai tuduhan yang keji dan ngeri mereka meminta ummat ini untuk percaya bahawa mereka sama sekali tidak pernah mengkafirkan siapapun di antara kaum Muslimin dan siapa yang mengatakan demikian mereka anggap sebagai orang bodoh dan dungu.

Akan tetapi saya serahkan kepada ummat Islam untuk menilai penerbitan mereka terhadap kitab-kitab seperti itu. Apakah para pendakwa Firqah Najiah itu suka mengkafirkan ummat ini atau tidak.

Mungkin sahaja ada orang yang berkata bahawa kitab tersebut tidaklah melambangkan aqidah salaf. Sayapun sebenarnya berharap demikian, akan tetapi pentahqiq kitab tersebut iaitu al Qahtani memperakuinya (sebagai bahagian dari aqidah salaf) pada jilid I hal 65:
"Kitab ini memiliki rujukan utama dari kitab-kitab salaf".
Dia juga berkata "Dari sisi ini maka kitab tersebut memiliki kedudukan yang besar kerana bersumberkan banyak kitab yang membahas tentang aqidah salaf".

Tiada ulasan: