CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Ahad, 3 Mei 2009

Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat) ? Bab 5

Dalil-dalil Yang Menguatkan Bahawa Firqah An najiah Itu Adalah Seluruh Kaum Muslimin

Selanjutnya akan saya perkuatkan lagi keterangan bahawa Firqah Najiah itu seluruh kaum Muslimin dan dialah yang diibaratkan dengan As Sawadul A'zham sebagaimana pada hadith-hadith berikut ini :

1. Hadith dalam mushannaf Ibnu Abi Syaibah jilid 7 halaman 544 pada no 7389 dari Abi Umamah radiyaLLahu 'anhu dimana Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam bersabda yang bererti :

"Kaum Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan dan umat ini berpecah melebihi Bani Israel satu golongan, semuanya dalam neraka kecuali As Sawadul A'zham (majoriti umat Islam), apa yang dibebankan kepada mereka adalah tanggungjawab mereka dan apa yang dibebankan kepadamu adalah tanggungjawabmu. Jika kamu patuh maka kamu semua akan mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul itu hanyalah menyampaikan. Mendengar dan mematuhi lebih baik dari bercerai berai dan melakukan maksiat. Mendengar tersebut seorang lelaki berkata : "Wahai Abu Umamah apakah ini pendapatmu atau sesuatu yang telah engkau dengar dari RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam? Ia menjawab : "Kalau itu pendapatku maka alangkah beraninya aku ini, akan tetapi aku telah mendengarnya dari RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam tidak hanya sekali atau dua kali bahkan sampai tujuh kali ".


2. Abu Ya'la mengeluarkan dalam musnadnya jilid 32 halaman 7 hadith no 3938 dari Anas bin Malik RadiyaLLahu 'anhu dimana Nabi sallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda yang bererti :

"Sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan dan ummatku akan berpecah menjadi 72 golongan, semuanya dalam neraka kecuali As Sawadul A'zham".


Dalam riwayat Abu Ya'la yang lain pad ahadith no 3944 terdapat sedikit perbezaan sebagai berikut yang bererti :

"sesungguhnya ummatku akan berpecah menjadi 72 golongan, semuanya dalam neraka kecuali As Sawadhul A'zham".


Muhammad bin Bahr yang merupakan guru dari Abu Ya'la menafsirkan As Sawadhul A'zham itu dengan Al Jama'ah iaitu seluruh umat Islam kecuali mereka yang menganggap dirinya Islam padahal bukan Islam seperti mereka yang mengingkari salah satu daripada rukun Islam atau mempertuhankan sesuatu benda dan juga seperti golongan-golongan lain yang sudah disepakati keluar dari Islam.

Tiada ulasan: