CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Jumaat, 11 Disember 2009

Anggapan Mereka Bahawa Kebenaran Itu Hanya Ada Pada Golongan Minoriti (Yang Sedikit)

Perhatian : Artikel ini perlu dibaca keseluruhan untuk mendapatkan kefahaman yang lebih jelas di bawah label : Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Selamat)

Dengan berdasarkan pemahaman yang keliru terhadap hadith iftiroqul ummah mereka pun mengatakan bahawa kaum Muslimin yang sebenarnya itu hanyalah mereka sahaja dan populasi mereka itu lebih kurang 1.3 % dari jumlah seluruh kaum Muslimin. Mereka seolah-olah bangga dengan jumlah minoriti kerana memang hasil dari pemahaman mereka terhadap hadith iftiroqul ummah padahal pemahaman yang sebenarnya dari hadith itu tidaklah menatijahkan yang sedemikian. Terhadap pengakuan mereka sebagai kelompok minoriti dan bahawa kebenaran itu selalu bersama yang minoriti merekapun berdalil dengan firman ALlah :

1.
و قليل ما هم = "Dan mereka itu adalah minoriti (golongan yang sedikit)"
(Surah As Shad : 24)

2.
وقليل من عبادي الشكور = "Dan sedikitlah di antara hamba-hambaKu orang yang bersyukur"
(Surah As Saba' : 13)

3. Sementara firman ALlah tentang kelompok majoriti berbunyi :
وما يؤمن أكثرهم با الله إلا وهم مشركون
= "Dan tidaklah kebanyakan (majoriti) di antara mereka itu beriman kepada ALlah kecuali mereka berbuat syirik"
(Surah Yusuf : 106)

Ketahuilah para pembaca yang budiman bahawa sesungguhnya pengertian minoriti (golongan yang sedikit) pada ayat tersebut boleh bermakna umum dan boleh pula bermakna khusus. Apabila bermakna umum maka maksudnya adalah bahawa kaum Msulimin itu memang selalu minoriti dibandingkan dengan orang-orang kafir yang banyak (majoriti).

Sedangkan apabila bermakna khusus maka maksudnya adalah bahawa kaum Muslimin yang betul-betul istiqomah memang minoriti berbanding dengan kaum Muslimin yang tidak istiqomah dan tidak teguh pendirian. Akan tetapi semua mereka adalah Muslim dan bertauhid serta termasuk penghuni syurga dengan izin ALlah subahanahu wa ta'ala. Adapun mengatakan bahawa ayat وما يؤمن أكثرهم با الله إلا وهم مشركون ditujukan kepada umat Islam maka ini jelas telah menyalahi jumhur mufassirin yang berpendapat bahawa ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan para penyembah bintang dan berhala serta orang-orang Yahudi dan Nasrani. Membawa ayat tersebut untuk Kaum Muslimin merupakan satu malapetaka yang besar dan pengkafiran terhadap ummat Islam. Benarlah kiranya Ibnu Umar radiyaLlahu 'anhu ketika
berbicara tentang orang-orang yang merobek agama, beliau menyebut mereka sebagai berikut :

إنهم إنطلقوا إلى ايات نزلت فى الكفر فجعلوها على المؤمنين

Ertinya : "Sesungguhnya mereka suka membelokkan ayat-ayat yang sebenarnya turun pada orang-orang kafir lalu mereka menjadikannya untuk orang-orang Mukmin"


Ibnu Umar memandang mereka itu sebagai makhluk ALlah yang buruk (Lihat Sahih Bukhari hadith no 6531)

Al Ustaz Jamil zainu dalam bukunya Manhaj Firqah an Najiah menyebutkan pertanyaan (yang disampaikan kepada dirinya): "Apakah ummat ini terdapat kesyirikan?". Lalu dia menjawab : "Ya". Beliau berdalil dengan firman ALlah : وما يؤمن أكثرهم با الله إلا وهم مشركون . SubhanaLlah ini adalah satu kedustaan yang besar dan penggunaan dalil yang batil serta fasid.

Tiada ulasan: