CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Rabu, 23 Disember 2009

GOLONGAN AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH (Membetulkan Pernyataan Dr Asri)

Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim

Saya membaca tulisan mengenai makna atau definisi Ahlu al-sunnah wal Jamaah (ASWJ) oleh Dr MAZA pada pertengahan November 2009 lepas dalam Utusan Malaysia. Penulis mengutip definisi Ahlussunnah yang ditulis oleh Imam al-Baghdadi (wafat429H) dalam kitabnya al-Farq Baina al-Firaq. Namun malangnya perkataan 'al-turuq al-sifatiah' atau 'jalan-jalan sifat' dalam definisi tersebut diabaikan. Walhal itulah antara perkara yang penting bagi menentukan samada tauhid yang mensyarahkan sifat-sifat adalah sesuatu yang baru atau sememangnya sudah lama. Pada saya, ada sedikit masalah 'amanah ilmu' bila dia tidak menerangkan secukupnya maksud al-Baghdadi bila mensyarahkan pengertian ASWJ (atau mungkin dia tidak sengaja). Penulis juga tidak memperjelaskan penerangan Imam al-Baghdadi (selepas memetik definisi Imam itu) berkaitan dengan definisi tersebut.

Demikian juga, ada sebuah lagi penulisan yang menceritakan aliran pemikiran tauhid di Nusantara yang merujuk bahawa aliran yang mensyarahkan Sifat 20 hanyalah muncul selepas tahun seribu Hijrah melalui Imam Sanusi dengan kitabnya Umm al-Barahin. Penulis tidak merujuk kemunculan metode tersebut kepada penyusunnya yang sebenar iaitu Abu Hassan al-Asy'ari (wafat324H) yang muncul pada akhir kurun ke 3 Hijrah (atau mungkin dia juga tidak sengaja).


Dalam kesempatan ini, saya hanya mahu menjelaskan siapakan Ahlussunnah menurut penulisan Imam al-Baghdadi yang telah menjadi rujukan definisi ASWJ supaya pembaca dapat memahaminya secara jelas. Bagi pembaca-pembaca yang berupaya membaca bahasa Arab, boleh merujuk terus kepada kitab Imam ini. Imam al-Baghdadi Rahimahullah menyatakan (hal.19):"Maka golongan yang ke 73 ialah Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu golongan ahl al-ra'y (Abu Hanifah dan murid-muridnya) dan ahlu al-hadis; bukan mereka yang mempermain-mainkan hadis; dan ulama fekah mereka, penghafal al-Quran mereka, perawi hadis dari mereka, dan ulama hadis di kalangan mereka, semuanya sepakat atas keesaan pencipta, keesaan sifat-sifatNya, keadilanNya, hikmahNya, dan nama-namaNya dan pada bab kenabian dan kepimpinan, hukum hudud, dan pada perkara usuluddin."Seterusnya, Imam al-Baghdadi Rahimahullah memperincikan LAPAN (8) golongan yang termasuk dalam Ahlusunnah wal Jamaah (lihat bukunya dari halaman 240-243):

Golongan pertama, mereka yang menguasai ilmu khususnya dalam bab Tauhid (meng-esa-kan Allah) dan kenabian, hukum-hukum wa'ad (khabar gembira) dan wa'id (ancaman siksa), pahala dan balasan, syarat-syarat ijtihad, pemerintahan dan kepimpinan. Mereka yang melalui jalan ini ialah ulama Kalam (Tauhid) yang bebas dari fahaman tasybih (menyerupakan sifat Allah dengan makhluk) dan bebas dari fahaman ta'til (yang menafikan sifat-sifat yang Azali bagi Allah SWT)), dan bebas dari bidaah al-Rafidhah, Khawarij, Jahmiah, Najariah dan seluruh pengikut bidaah dan hawa nafsu.

Golongan kedua ialah imam-imam fiqh samada kumpulan yang cenderung pada rakyun (dalil aqal) atau hadith. Iaitu mereka yang beriktikad (berkeyakinan) pada perkara usuluddin dengan mazhab-mazhab sifat pada Allah dan pada sifat-sifatnya yang azali (membicarakan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana sifat 20), dan mereka bebas dari fahaman Qadariah dan Muktazilah; mereka menetapkan melihat Allah Taala dengan mata (di akhirat kelak) dengan mata tanpa tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk), tanpa ta'til' (menafikan sifat-sifat Allah).

Termasuk dalam golongan ini ialah murid-murid kepada Malik, al-Shafie, al-Auza'i, al-Thauri, Abu hanifah, Ibn Abu Laila (wafat148H), sahabat-sahabat Abu Thaur (wafat240H), sahabat-sahabat Ahmad bin Hanbal (wafat241H), ahli al-Zahir, keseluruhan ulama fiqh yang beriktikad dalam bab-bab akal ini dengan prinsip-prinsip Sifat (tauhid yang membahaskan Sifat-sifat Allah). Dan mereka tidak mencampurkannya dengan apa-apa dari ahli bidaah dan hawa nafsu.

Golongan ketiga ialah mereka yang menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan periwayatan hadith dan sunnnah yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka berupaya membezakan antara sahih dan cacat antaranya, mengetahui sebab-sebab 'al-jarh wa al-ta'dil' (kredibiliti seorang rawi), dan mereka tidak memasukkan ilmu mereka dengan apa-apa dari ahli bidaah dan nafsu yang menyesatkan.

Golongan ke empat ialah kaum yang menguasai kebanyakan topik-topik sastera Arab, nahu dan saraf. Mereka berada atas jalan pakar bahasa seperti al-Khalil (wafat175H), Abu 'Amr bin al-'Ala` (wafat 145), Sibawaih (wafat 180H), al-Farra' (wafat 207H), al-Akhfash (wafat 215H), al-Asma'i, al-Mazini (wafat 236H), Abu Ubaid (wafat 224H) dan seluruh imam-imam Nahu samada ulama-ulama Kufah atau Basrah, yang mana mereka tidak mencampurkan ilmu mereka dengan sesuatu dari bidaah al-Qadariah, atau Rafidhah atau Khawarij. Maka sekiranya seseorang itu cenderung ke arah nafsu yang menyesatkan, maka bukanlah ia dari golongan Ahlussunnah walaupun kata-katanya adalah 'hujah' dalam ilmu bahasa dan Nahu.

Golongan ke lima, antaranya ialah mereka yang menguasai ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis qiraat untuk al-Quran, dan jenis-jenis tafsiran al-Quran, penakwilannya berdasarkan mazhab-mazhab Ahlussunnah, tanpa berpegang dengan takwilan ahli nafsu yang sesat.

Golongan ke enam ialah, antaranya ialah para ahli zuhud sufi yang mempunyai ilmu maka jauh pandangan, yang telah dinilai maka ia diiktibarkan, mereka redha dengan hidup yang ringkas, mereka mengatahui bahawa penglihatan, pendengaran dan hati dipertanggungjawabkan terhadap kebaikan dan kejahatan; menghisab dengan neraca zarah-zarah, justeru menyediakan diri mereka dengan sebaik-baik perisapan untuk hari Kiamat. Perkataan mereka berjalan di atas dua jalan iaitu secara jelas dan isyarat di atas jalan ahli hadis, tanpa mereka 'membeli' pandangan yang mempermainkan hadis. Mereka tidak melakukan kebaikan kerana riak, tidak pula meninggalkan kebaikan kerana malu kepada orang lain. Agama mereka hanya satu dan menafikan 'pentasybihan' (menyerupakan Allah dengan makhluk), mazhab mereka ialah tafwidh (menyerahkannya) kepada Allah SWT, bertawakkal kepadanya, penyerahan kepada-Nya, tenang dengan apa yang direzekikan-Nya.

Golongan ke tujuh ialah, antaranya kaum yang terikat dengan barisan hadapan peperangan dengan orang-orang kafir, berjihad melawan musuh-musuh Islam, mereka menjadi benteng melindungi umat Islam, meninggalkan isteri-isteri mereka dan negara mereka, dan menzahirkan pada barisan hadapan mereka Mazhab ASWJ.

Golongan ke lapan ialah, antaranya kebanyakan negara-negara yang secara kebiasaannya terdapat syiar ASWJ, bukannya negara yang menzahirkan syiar ahli hawa-nafsu yang sesat.

Itulah huraian sebenar al-Imam Abdul Qahir bin Tohir bin Muhammad al-Baghdadi (wafat429H). Rupanya ramai sebenarnya yang diiktiraf sebagai Ahlussunnah. Ia berbeza dengan pandangan yang meminoritikan dan mengekslusifkan ASWJ hanya untuk golongannya sahaja dengan tuduhan sesat dan bidaah pada perkara remeh-temeh seperti qunut, talqin, zikir selepas solat, berdoa beramai-ramai dan sebagainya. Lihat kata Imam al-Baghdadi tentang perkara-perkara cabang (hal. 19):

"Mereka (ASWJ) hanya khilaf mengenai halal dan haram pada cabang hukum, bukanlah khilaf tersebut mengundang kepada sesat dan fasik; mereka adalah puak yang terselamat, kerana mereka bersatu pada keesaan pencipta dan qidamNya, qidam segala sifatnya sejak azali, dan harus melihatNya tanpa sebarang perumpamaan dan gangguan, serta yakin terhadap isi kandungan kitabNya dan rasulNya, dan mengikut segala syariat islam, dan menghalalkan segala yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan mengharamkan segala yang diharam oleh Al-Quran, serta menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan beriman pada hari kebangkitan dan perhitungan, dan soal dua Malaikat dalam kubur, beriman dengan telaga Kauthar dan Timbangan".


Semoga masyarakat Islam tidak terbelenggu dengan perpecahan yang lebih parah lantaran perkara-perkara tersebut. Banyak masa yang perlu digunakan untuk memperbetulkan generasi muda yang menyongsang arus dengan pelbagai gejala sosial. Wallahu a'lam.

2 ulasan:

Yayasan Ilmu berkata...

Assalamualaikum,
Nampaknya saudara adalah contoh ilmuwan yg berpegang kuat kepada fahaman kemazhaban.
kalau saudara benar-benar nak tau siapakah golongan 'ahlus sunnah wal-jama'ah' yg haq itu - ciri-ciri dan criterianya, mungkin boleh buka: yayasan-ilmu.blogspot.com. dan rujuklah nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah mengenainya. Saudara tersilap kira. Kerana yg mendapat syurga daripada 73 golongan yg berpegangkan al-Quran dan as-Sunnah itu hanya satu bukan 72 golongan. Mereka itu berpegang kpd al-Quran dan as-Sunnah tanpa memandai-mandai dan mereka berada dlm jema'ah yg khusus menepati jema'ah zaman Rasulallah (s.a.w) dulu. Sila rujuk kata-kata-Omar (r.a0: 'Tidak dikatakan Islam tanpa berjema'ah, dan tidak dikatakan berjema'ah tanpa imarah (i.e. imam), tidak dikatakan ada keimaman jika tidak ditaati, dan tidak dikatakan ada keta'atan tanpa bai'at ... Itulah penterjemahan jema'ah oleh Omar ibni Khattab yg mengulangi ketetapan as-Sunnah Rasulallah (s.a.w) dan ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran: Berpegang teguhlah kamu dengan Islam dengan berjema'ah ...[al-Quran]
Saya dah komen tulisan saudara yg disiarkan dlm Utusan Malaysia itu.
Mudah-mudahan kita semua boleh dan sempat kembali ke pangkal jalan, amin.

Admin berkata...

Assalamu'alaikum tuan yayasan ilmu,

Tak mengapalah, kami sudah ada jawapannya di bawah label Siapakah Golongan Yang Selamat (Firqotun Najiyah) dan ada juga yang sudah dibahaskan oleh Ustaz Mukhlis.

Artikel di atas ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai siapakah ahlu sunnah wal jama'ah menurut Imam Al Baghdadi yang nampaknya hanya beberapa petikan sahaja ditulis oleh Dr Asri.

Oleh itu Dr Asmadi telah memnjawabnya dengan mmberikan penjelasan penuh dari Imam Al Bahgdadi sendiri. Saya berharap anda patut membaca sehingga habis artikel yang diberikan untuk difahami dan kemudian baharulah buat kesimpulan.

Yang mengikut mazhab apa salahnya ? Ulamak yang bertaraf mujtahid pun ramai mengikut mazhab, takkan anda tak belajar mengenai perkara ini ?

Bahkan pada zaman sahabat pun sudah ada mazhab iaitu mazhab ahlu hadith dan ahlu ra'yu. Jadi mengikut mazhab ini sudah menjadi satu kesepakatan umat Islam dari zaman salafussoleh sehinggalah sekarang. Kecualilah mereka yang bertaraf mujtahid mutlaq.

saya berikan contoh :

Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi (270 H)

Al Buwaithi (231 h)

Al Muzany (264 H)

Az Za'farany (260 H)

Al Karabisi (260 H)

Dan banyak lagi termasuklah Imam An Nawawi, Ibnu hajar al Asqolani, Imam al Ghazali, antara ulamak terkini seperti Sheikh Ali Jum'ah, Dr Said Ramadhan al Bouti, Sheikh Siddiq al Ghumari (mereka ini semua mengikut mazhab).

Jadi takkanlah dengan ilmu kita yang sedikit ini boleh mengatakan para salafussoleh dan ulamak besar di atas sebagai memandai-mandai. Sedangkan mereka yang mengikut mazhab (sebenarnya mengikut ulamak yang mengikut mazhab yang memahami al quran dan hadith).

Kami sudah membincangkan perkara ini dalam blog ini. Dan silalah terlebih dahulu selusuri. Bukan hanya lihat satu artikel dan terus buat kesimpulan semata-mata. Terima kasih

p/s : Ingat tuan, bukan semua orang termasuk anda dapat memahami sunnah dan terus mengeluarkan hukum. Eloklah belajar mengikut disiplin ilmu dan bukan tebuk-tebuk lalu menobatkan diri sebagai aku sudah boleh mengeluarkan hukum hanya dengan hadith. Amat jahil perkataan ini nampaknya.