CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Isnin, 7 Oktober 2019

Siapakah Yang Layak Digelar Pakar Hadith?

Untuk mengetahui seseorang itu pakar atau tidak dalam ilmu hadith kita boleh semak sama ada seseorang itu menepati ciri-ciri pakar yg telah digariskan oleh ulama. Berikut ialah peringkat-peringkat dalam Ahli Hadith, diperingkat mana letaknya kita?

2. Peringkat Pertama: Al-Hakim:

هو من أحاط بالسنة ولم يفته الا يسير

"Seorang yang menghafal/mengetahui sunnah dan tidak ada yang tidak diketahui kecuali sedikit"

3. Peringkat kedua: Al-Hujjah:

هو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث

"Orang yang menghafal/mengetahui 300,000 hadits (sanad dan matannya)".

4. Peringkat Ketiga: Al-Hafizh:

هو من حفظ مائة  ألف حديث متنا واسنادا

"Seorang yang menghafal 100,000 ribu hadits, matan beserta sanadnya".

(Ibanah al Ahkam, syarah Bulugh al Maram juz 1 hal. 9).

5. Ketiga-tiga peringkat ini hampir sudah tidak ada atau sudah hampir pupus.

6. Peringkat Keempat: Al Muhaddits

هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها

"Seseorang yang bergelut (sibuk) dengan ilmu hadits, sama ada riwayat atau dirayah dan mengetahui banyak riwayat-riwayat hadits beserta keadaan perawi-perawinya (jarh wa ta'dil)".

(Taisir Mustholah hadits hal. 17)

Istilah muhaddith lebih tepat dan jelas lagi jika kita lihat pernyataan Imam al Hafizh Sakhawi.

Al Hafizh Sakhawi dalam kitab Fathul Mughits 1/40.

الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين ان يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل الى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المساند والعلل والتوارخ التي تقرب من ألف تصنيف

"Yang boleh disebut Muhaddits menurut tradisi ulama hadits adalah jika ia menulis, membaca, mendengar, dan memahami hadith, dia pergi ke kota-kota dan desa-desa dan telah menghasilkan ushul (agama), mampu menta'liq furu' fikih dalam kitab-kitab musnad, kitab ilal hadits, kitab sejarah, yang semuanya hampir mendekati 1000 karangan"

7. ANDAIKAN jika anda ada phd hadith yg hanya kaji satu tajuk kecil dari puluhan cabang ilmu hadith (sekitar 70 cabang) dan anda rajin membaca dan mengkaji, anda akan masuk diperingkat mana antara pertama hingga keempat?

8. Apatah lagi jika yg sering menaqal dari perisian maktabah syamilah, forum wahabi ahlalhadeeth, laman web wahabi islamweb dan lain-lain.

9. Sudah tibanya untuk beli baju yg diukur di badan sendiri. Ya !! Kamu yg sedang baca tulisan ini ! Kamu lah.

Disediakan oleh:

Pertubuhan Penyelidikan Ahlussunnah Wal Jamaah Johor Bahru, Johor

Tiada ulasan: