CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Rabu, 17 Julai 2019

Aqidah Imam Ibnu Hazm
Oleh : Ustaz Abdul Rahman arRaniri

Golongan wahhabi selalu berhujah dengan kalam Ibn Hazm sedangkan mereka tak tahu Ibn Hazm beri'tiqad bahawa Allah tidak bertempat. Beliau menjelaskan perkara ini dalam kitab 'Ilm al-Kalam 'ala Mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, halaman 65 dengan berkata:
"Dan bahawasanya Allah taala tidak berada di suatu tempat atau di suatu masa, bahkan Dialah pencipta masa-masa dan tempat-tempat. Allah berfirman (mafhumnya) : Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu dia menetapkan taqdirnya dengan sempurna [al-Furqan : 2] dan Dia berfirman (mafhumnya) : Dia menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya [al-Furqan : 59]. Masa dan tempat kedua-duanya adalah dua makhluk. Dan Allah telah ada (sedia kala) tanpa keduanya. Dan tempat hanyasanya untuk jisim-jisim, manakala masa hanyasanya ia adalah tempoh untuk setiap yang diam atau bergerak"..Sumber : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2415628468674226&id=100006812895601&ref=content_filter

Tiada ulasan: