CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Jumaat, 12 Julai 2019

Aqidah Imam Hassan al Banna


Aqidah Imam Hasan al Banna

Imam Hasan Al-Banna juga menyebut:


"Maka tiada makna ‘yad’ (tangan) secara hakikat (secara zahir atau secara makna dari sudut bahasa) kecuali anggota badan dan begitu juga selainnya. [Risalah Al-Aqa'id oleh Hasan Al-Banna]


Imam Hasan Al-Banna berkata sebagai kesimpulan


"Manakala mazhab As-Salaf tidak berpegang secara zahir pada ayat dan hadith tersebut tetapi tidak langsung menyentuh dan berbahas mengenainya sama sekali”

Beliau berkata lagi: "Salaf dan khalaf  bersepakat bahawasanya apa yang dimaksudkan oleh Allah s.w.t. melalui nas-nas mutasyabihat bukanlah dengan makna zahirnya…"


[Ditulis dalam Majmuk Rasa'il Imam As-Syahid Hasan Al-Banna pada kitab Al-Aqoid m/s 408-418 yang dinukilkan dalam fusulun fi Al-Aqidah oleh Dr. Al-Qaradhawi m/s: 34.]

Tiada ulasan: