CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

KONGSIKAN

Ahad, 12 April 2015

ANTARA ALIM ULAMAK AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH YANG MEMBENARKAN ZIKIR BERGERAK/MENARIAntara para Alim Ulamak Ahlus Sunah Wal Jama’ah yang membenarkan zikir menari/bergerak kerana tawajjud (penghayatan).

1. Imam Ahmad bin Hanbal (Al-Hadaiq : 165)

2. Imam Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Imam Fudhail bin 'Iyadh bahawasanya para sahabat r.a. ketika berzikir kepada Allah, maka mereka akan bergerak-gerak (tamayul) sebagaimana geraknya pohon ditiup angin kedepan dan ke belakang". [Tartib Al-Idariyyah: 2/143]

3. Imam al-Baihaqi (Al-Adaab lil Baihaqi : 422)

4. Imam ar-Ramli (Nihayah al-Muhtaj, ar-Ramli : 8/298)

5. Imam as Suyuthi,

6. Syaikh Islam Sirajuddin al-Balqini,

7. Al-‘Allamah Burhanuddin al-Abnasi,

8. Syaikh Islam Izzuddin bin Abdissalam (Al-Hawi lil Fatawi, as-Suyuthi : 3/349)

9. Imam Abdul Hayy al-Kattan ( At-Taratib al-Idariyyah, al-Kattani : 2/143 )

10. imam al-Ghazali (Ihya Ulumuddin, al-Ghazali : 2/266)

11. Dr Malik Abd Malik Abd Rahman As Sa’adi (al-Bid'ah fil Mafhum al-Islami ad-Daqiiq)

*Info diperolehi daripada asatizah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang membahaskannya.

Sumber :

HUKUM AR RAQSH TARIAN MENURUT ULAMA 4 MAZHAB

1. http://www.aswj-rg.com/2014/02/hukum-ar-raqsh-tarian-menurut-ulama-empat-madzhab-dan-jawapan-buat-asrie-sobrie.html

IMAM AHMAD BIN HANBAL

2. http://jomfaham.blogspot.com/2010/01/sebahagian-perkataan-imam-ahmad-bin.html

ZIKIR BERJOGET

3. http://al-amindaud.blogspot.com/2009/05/zikir-berjoget.html

HUKUM ZIKIR MENARI - PROF DR HARON DIN 

4, http://jomfaham.blogspot.com/2014/01/hukum-zikir-sambil-menari.html

Tiada ulasan: