CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Sabtu, 21 Februari 2015

Hukum Membuat Binaan Di Kubur - Mufti Brunei

Hukum Membuat Binaan Di Tanah Kubur

Oleh : Mufti Brunei 

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Islam memuliakan umatnya bukan sahaja ketika hidupnya, bahkan selepas mati pun ia tetap dimuliakan dan dipelihara akan haknya. Salah satu contoh terdekat ialah pendirian syariat Islam
terhadap kubur.

Walaupun kubur merupakan tempat persemadian jasad orang yang sudah meninggal dunia, ia
bukanlah satu tempat sembarangan yang boleh diperlakukan sesuka hati. Dalam syariat Islam, perkara kubur mempunyai hukum-hakam, adab-adab yang mesti dipatuhi serta kehormatannya yang tersendiri.

Apabila orang yang dikasihi pergi menyahut seruan Ilahi, perasaan kasih sayang serta ingatan yang ada semasa hidup terhadap simati tidak akan lenyap begitu sahaja, apatah lagi bagi mereka yang paling rapat dengan simati seperti ahli kerabat, keluarga atau waris. Justeru itu, tidak menghairankan adanya kesungguhan serta keprihatinan ahli kerabat, keluarga atau waris dalam menjaga dan memperelokkan lagi kubur-kubur ahli keluarga masing-masing dengan cara menambak kubur-kubur
mereka dengan batu atau simen, membina atap, kubah dan seumpamanya. Bahkan ada juga yang membina pelbagai bentuk binaan di sekeliling kubur bagi kemudahan mereka melakukan ziarah seperti binaan yang berbentuk bangku dan yang seumpamanya.

Yang menjadi persoalan di sini ialah jika binaan itu dibuat di tanah perkuburan musabbalah, atau lebih dikenali sebagai tanah perkuburan awam. Kalau kita perhatikan sebahagian binaan yang dibuat itu, ada yang seolah-olah memperlakukan tanah perkuburan musabbalah itu umpama milik persendirian mereka sehingga menjejaskan kawasan kubur-kubur lain yang berdekatan. Ini satu realiti yang dapat kita lihat dengan jelas kerana terdapat sebahagian binaan yang dibuat itu terlalu besar
serta merangkumi ruang yang luas hingga mempersempitkan kawasan tanah perkuburan musabbalah tersebut.

Ini dengan sendirinya membataskan atau menyempitkan serta mengurangkan jenazah yang dapat dikebumikan di sana pada masa akan datang. Perkara ini mendatangkan persoalan kerana tanah perkuburan musabbalah merupakan hak milik orang awam dan setiap orang memiliki hak untuk dikebumikan di sana. Apakan syara‘ membenarkan perlakuan atau tindakan seumpama ini?

Hukum Binaan Yang Dibuat Di Tanah Kubur

Maksud binaan di sini ialah apa sahaja yang dibina di dalam tanah kubur mahupun di atas tanahnya seperti atap, kubah, rumah, masjid, bangku, lantai simen, tambak (dibentengi atau dilingkungi sekeliling kubur itu dengan batu atau simen) dan sebagainya. Tidak kira sama ada binaan tersebut terletak pada ruang liang lahad sahaja, ataupun merangkumi ruang lebih luas daripada itu.

Hukum binaan di tanah kubur berbeza di antara tanah kubur di tanah milik persendirian dengan tanah kubur yang terletak di tanah perkuburan musabbalah dan wakaf.

1. Binaan Di Tanah Kubur Yang Terletak Di Tanah Milik Persendirian

Sekiranya tanah perkuburan itu adalah tanah milik khas persendirian, maka apa sahaja binaan yang dibuat sama ada di atasnya, di sekelilingnya mahupun di dalam kubur berkenaan adalah makruh hukumnya.

2. Binaan Di Tanah Kubur Yang Terletak Di Tanah Perkuburan Musabbalah Dan Wakaf

Adapun hukum membuat binaan di tanah perkuburan musabbalah pula, iaitu tanah yang biasa digunakan untuk mengebumikan mayat di tempat tersebut oleh penduduk kawasan itu, seperti tanah-tanah perkuburan Islam yang disediakan oleh pihak Kerajaan di Negara Brunei
Darussalam, menurut ulama mazhab asy-Syafi‘e, hukumnya adalah haram, sekalipun tidak diketahui asal puncanya dan tiada diketahui orang yang mewakafkan atau mensabilkannya.

Manakala tanah perkuburan yang diwakafkan bagi perkuburan orang Islam pula, hukumnya adalah sama seperti tanah perkuburan musabbalah iaitu haram, tidak kira sama ada diketahui orang yang mewakafkannya ataupun tidak.

Perkara ini ada disebutkan dalam kitab-kitab ulama mazhab asySyafi‘e, antaranya sepertimana yang dikatakan oleh Imam anNawawi Rahimahullah dalam kitabnya al-Majmu‘:

Ertinya: “Sahabat-sahabat kami Rahimahumullah berkata: “Tidak ada beza dalam membina binaan itu di antara membina kubah atau rumah atau selain keduanya. Kemudian hendaklah diperhatikan, jika tanah perkuburan itu adalah perkuburan musabbalah (tanah perkuburan orang awam) adalah haram ke atasnya berbuat sedemikian; Sahabat-Sahabat kami berkata (lagi): “Dan hendaklah dirobohkan binaan tersebut tanpa ada pertikaian (para sahabat-sahabat kami)… (Tetapi) jika sekiranya tanah perkuburan itu miliknya sendiri (maka) adalah harus dia membina apa-apa binaan dengan dihukumkan makruh dan tidak dirobohkan (binaan itu).”

Al-‘Allamah al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri Rahimahullah pula berkata:

Ertinya: “Maka adalah dimakruhkan (membina) binaan di atas kubur jika (binaan itu) bukan di tanah perkuburan orang awam mengkebumikan mayat. Jika tidak, (jika binaan itu di tanah perkuburan orang awam) adalah haram (hukumnya) sama ada (binaan itu) di atas tanah atau di dalam tanah. (Oleh itu) adalah wajib ke atas pemerintah meroboh segala binaan-binaan yang terdapat di tanah perkuburan musabbalah bagi tujuan pengkebumian mayat iaitu tanah perkuburan yang telah
menjadi kebiasaan penduduk suatu negeri mengkebumikan mayat, kerana ianya menyempitkan ke atas manusia (yang lain); dan (pengharaman itu) tidak ada beza di antara binaan yang berbentuk kubah atau rumah atau masjid atau selainnya yang di antaranya ialah susunan batu-batu yang biasa diketahui (tambak daripada batu atau simen yang membentengi atau yang melingkungi kubur); (kecuali) apa yang dikecualikan oleh sebahagian ulama seperti kubur para nabi, syuhada, orang-orang
salih dan seumpama mereka.”

Binaan Di Tanah Kubur Boleh Dirobohkan Jika Ia Menyalahi Syara‘

Menurut ulama mazhab asy-Syafie, sekiranya binaan dibuat di atas tanah milik khas persendirian, walaupun hukumnya makruh, binaan itu tidaklah perlu dirobohkan.Bagaimanapun, jika binaan itu dibuat di tanah perkuburan musabbalah dan wakaf, maka menurut pendapat muktamad dalam mazhab asy-Syafi‘e, pihak berkuasa atau pemerintah memiliki hak serta autoriti, bahkan wajib merobohkan sebarang binaan di tanah perkuburan musabbalah dan wakaf jika ia bertentangan dengan keizinan syara‘.

Sayyidina Umar bin al-Khatthab Radhiallahu ‘anhu pada suatu ketika terlihat satu kubur yang dibina kubah di atasnya. Lalu beliau pun merobohkannya lalu berkata:

Ertinya: “Kamu biarkanlah mayat itu dilindungi oleh amal ibadatnya sendiri.”

Adapun sebab kenapa membuat binaan di tanah perkuburan musabbalah ini ditegah oleh syara‘ dan wajib dirobohkan adalah kerana ia menyempitkan tanah perkuburan orang Islam tanpa sebarang maslahat dan keperluan yang diiktiraf oleh syara‘. Hakikatnya, setelah mayat itu hancur luluh anggota badan serta tulang-tulangnya, binaan itu tetap sahaja kekal, dan ini sekaligus menyukarkan atau menghalang mayat yang lain untuk dikebumikan di kawasan tersebut. Ini jelas satu perbuatan
menghalang dan mengambil hak orang Islam yang lain yang juga memiliki hak menggunakan tanah perkuburan berkenaan.

Mengenai binaan-binaan yang dibuat di tanah perkuburan musabbalah dan wakaf ini, segala tindakan ke atasnya hendaklah diserahkan kepada kebijaksanaan pihak berkuasa atau pemerintah yang memiliki hak serta autoriti sahaja. Jangan pula orang ramai bertindak sesuka hati meroboh atau membuka binaan tersebut kerana dikhuatiri ini boleh menimbulkan
pertelingkahan, perseteruan dan sebagainya.

Bila Binaan Di Tanah Kubur Diharuskan?

Tegahan daripada membuat binaan di tanah kubur ini tidak bersifat mutlak. Ada beberapa keadaan yang diizinkan syara‘ untuk membuat binaan yang munasabah jika terdapat sesuatu hajat keperluan yang diiktiraf oleh syara‘, antaranya:

1. Takut digali oleh pencuri atau binatang.

2. Ditakuti runtuh kerana banjir atau tanah susur dan seumpamanya.

Ini sepertimana tanah perkuburan yang terletak di kaki bukit atau tanah curam yang dikhuatiri tanah-tanahnya itu runtuh. Maka boleh didirikan binaan seperti sekatan tembok umpamanya bagi menghalang dari terjadinya tanah susur atau runtuh.

Dalam keadaan-keadaan seumpama ini, syara‘ memberikan keizinan untuk membuat binaan yang
munasabah dan bersesuaian bagi menjaga maslahat tanah-tanah kubur berkenaan. Bahkan ia boleh menjadi wajib sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar alHaitami
Rahimahullah dalam kitabnya Tuhfah al-Muhtaj.

3. Sebahagian ulama juga memberikan pengecualian daripada tegahan ini jika kubur tersebut adalah kubur para nabi, para sahabat, para syuhada, para wali, orang-orang salih serta yang seumpama mereka. Sebab, perkara inidapat membantu memakmurkan kubur mereka dengan amalan ziarah serta tabarruk (mengambil berkat) serta menghalang kubur-kubur mereka daripada dibongkar.

Adakah Meletakkan Nisan Di Atas Kubur Juga Ditegah?

Sepertimana yang telah dijelaskan tadi, segala bentuk binaan yang didirikan di tanah kubur yang tidak ada keperluan atau hajat untuk didirikan padanya adalah ditegah.

Berbeza halnya dengan batu nisan. Memandangkan kubur terutamanya kubur-kubur di tanah perkuburan awam biasanya diletakkan berhampiran antara satu sama yang lain, ini akan  menyukarkan penziarah mengenal kubur ahli keluarga yang ingin diziarahi. Kerana itu, menurut syara‘, sunat hukumnya meletakkan nisan di atas kubur kerana ia merupakan hak yang
berhubung dengan simati yang berada di dalam kubur.

Demikianlah beberapa penjelasan mengenai hukum binaan yang didirikan di tanah kubur. Orang awam mestilah menyedari dan mengambil perhatian akan hal ini. Sikap tolak ansur dan menghormati hak sesama orang Islam hendaklah diamalkan kerana itu adalah sikap sebenar seorang muslim.

Mayat dalam kubur tidak memerlukan segala binaan tersebut kerana ia tidak mendatangkan apa-apa manfaat ataupun perlindungan bagi mereka. Jadi, sebagai curahan kasih sayang serta bakti untuk simati, adalah lebih baik simati didoakan, disedekahkan pahala serta dipanjangkan amal jariahnya. Yang demikian itu adalah lebih utama dan lebih bermanfaat untuk simati.

Sumber : http://www.mufti.gov.bn/irsyad/pelita/2014/30%20Julai%202014.pdf

Tiada ulasan: