CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Khamis, 25 Julai 2013

Fadhilat Sahih Membaca Surah YaasinAlhamdulillah, Umat Islam di Malaysia sudah lama menghidupkan sunnah dengan membaca Surah Yaasin samada dalam program tahlil atau bacaan Yaasin dan melazimkan bacaannya pada malam Jumaat.

Antara dalil dari hadith sahih fadhilat membaca Surah Yaasin ditulis dalam Tafsir Ibnu Kathir dan al Fawaid al Majmu'ah fi al Ahadiths al Maudhu'ah :

1. Sabda Rasulullah sallaLlahu 'alaihi wasallam (yang bererti) :

 "Barangsiapa yang membaca Surah Yaasin pada malam hari, maka pagi harinya ia diampuni oleh Allah. Barangsiapa yang membaca surah ad Dukhan, maka ia diampuni Allah (Hadith Riwayat Abu Ya'la)


Menurut al Hafiz Ibnu Kathir, hadith ini sanadnya jayyid (sahih). Komentar Ibnu Kathir ini juga diakui oleh Imam asy Syaukani dalam tafsirnya Fath al Qadir bahawa sanad hadith tersebut jayyid (Sahih).

2. Rasulullah sallaLlahu 'alaihi wasallam bersabda (yang bererti) :

Barangsiapa yang membaca Surah Yaasin pada malam hari kerana mencari redha Allah, maka Allah akan mengampuninya (Hadith Riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya)


Hadith ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan diakui oleh al Hafiz Ibn Kathir dalam tafsirnya. Al Hafiz Jalaluddin al Suyuthi dalam Tadrib Rawi, dan Imam Asy Syaukani dalam tafsir Fath al Qadir dan al Fawaid al Majmu'ah. Asy Syaukani berkata dalam al Fawaid al Majmu'ah sebagai berikut :

Hadith "Barangsiapa membaca surah Yaasin kerana mencari redha Allah, maka allah akan mengampuninya". Diriwayatkan oleh al Baihaqi dari Abu Hurairah secara marfu' dan sanadnya sesuai dengan kriteria hadith sahih. Hadith tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan al Khatib. Sehingga tidak ada alasan menyebut hadith tersebut dalam kitab-kitab al Maudhu'at (tidak benar menganggapnya sebagai hadith maudhu')". (asy Syaukani, al Fawaid al Majmu'ah fi al Ahadith al Maudhu'ah, hal 302-303)


3. Ibn Hibban dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadith Jundab bin AbdiLLah, RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda yang bererti :

"Surah al Baqarah adalah tulang belakang al Quran, ia diturunkan oleh lapan puluh malaikat dengan membawa satu persatu ayat. Sedangkan ayat kursi diturunkan dari bawah Arsy'. kemudian ia dikumpulkan dengan ayat-ayat surah al Baqarah. Surah Yasin pula adalah hati al Quran, tidak ada orang yang membacanya dengan mengharap redha ALlah dan pahala akhirat melainkan dia akan mendapat ampunan dari-Nya. Bacalah surah Yasin untuk saudara-saudara kamu yang telah meninggal dunia."


(Ditakhrij oleh Ibn Hibban di dalam Kitab Sahihnya pada bab Fadhilat Surah al Baqarah. Demikian juga al Haithami meriwayatkannya di dalam kitab Mawarid al Dzam'an, (jilid V, h 397). Imam Ahmad juga meriwayatkannya di dalam al Musnad dari Ma'qal bin Yasar (jilid v h 26). Al Haithami mengulas hadith tersebut di dalam kitab Majma' al Zawaid, "Hadith tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalamnya ada salah seorang perawi yang tidak disebut namanya, bagaimanapun perawi perawi lainnya adalah sahih (jilid VI h 311)

Bacaan tambahan :

1. Hukum Membaca Surah Yaasin Pada Malam Jumaat 


Tiada ulasan: