CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Khamis, 9 Julai 2009

FAHAMI SEBENAR-BENARNYA MENGAPA KITA BERDOA! Bab Akhir

FAHAMI SEBENAR-BENARNYA
MENGAPA KITA BERDOA!

( Bilangan 276 Bahagian Akhir)

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Berdoa Pada Ketika Kebiasaannya Dimakbulkan Doa

Doa yang mudah dan cepat dikabulkan itu mempunyai waktu atau saat-saat atau keadaan-keadaan yang tertentu. Di antara waktu dan keadaan tersebut adalah seperti berikut:

1. Lailatulqadar.

2. Satu pertiga akhir waktu malam.

3. Selepas menunaikan sembahyang fardhu.

4. Ketika azan dan iqamah.

5. Ketika turun hujan.

6. Ketika berhadapan dengan musuh dalam peperangan.

7. Hari dan malam Jumat.

8. Ketika minum air zam zam.

9. Ketika sujud.

10. Hari Arafah dan setelah melaksanakan manasik haji yang lain seperti selepas melontar jamrah, berdoa dalam Kaabah, berdoa di bukit Shafa dan Marwah.

11. Pada bulan Ramadhan.

12. Doa orang yang dizalimi.

13. Ketika dalam pelayaran.

14. Doa orang yang berbuka puasa.

15. Doa orang yang sakit.

16. Doa imam yang adil.

17. Doa selepas wudhu.

Adab-adab dan etika berdoa perlulah dijaga dan dipelihara oleh setiap orang yang berdoa. Di antara adab-adab tersebut adalah seperti berikut:

1. Ikhlas kerana Allah Ta‘ala.

2. Memulakan serta mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji-muji nama Allah serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

3. Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merasa penuh yakin akan diperkenankan.

4. Berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk, merendahkan suara di antara berbisik dan nyaring dan diiringi dengan perasaan takut azab Allah dan penuh harapan dengan limpah kurniaNya.

5. Menghadap kiblat dan menadah dua tangan.

6. Berwudhu.

7. Berdoa dengan jalan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta‘ala.

8. Bertawassul dengan amal salih yang dikerjakan oleh orang yang berdoa.

9. Menjauhi segala maksiat.

Demikian juga, berterusanlah berdoa dan mengulang-ulang doa sebanyak tiga kali. Ini kerana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam suka mengulang-ulang doa itu sebanyak tiga kali.

Daripada ‘Abdullah bin Mas‘ud Radhiallahu ‘anhu berkata:

َأنَّ رَسُو َ ل اللهِ صَلَّى اللهُ عََليْهِ وَسَلَّمَ كَا َ ن يُعْ ِ جبُهُ َأ ْ ن يَدْعُوَ َث َ لاًثا وَيَسْتَغْفِرَ َث َ لاًثا
(رواه أبو داود)
Maksudnya: “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyenangi supaya seseorang itu berdoa tiga-tiga kali dan beristighfâr tiga-tiga kali.”

(Hadits riwayat Abu Daud)

Jenis Doa Yang Disukai Nabi

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menyukai jenis doa yang mencakupi semua kebaikan dunia dan akhirat. Jenis doa seperti ini bentuk lafaznya pendek atau sedikit tetapi mempunyai makna yang
luas. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah Radhiallahu ‘anha:

كَا َ ن رَسُو ُ ل اللهِ صَلَّى اللهُ عََليْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا
سِوَى َذلِكَ
(رواه أبو داود)
Maksudnya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyukai doa yang mencakupi (kebaikan dunia dan akhirat) dan meninggalkan selain itu (yang tidak mencakupi).”

(Hadits riwayat Abu Daud)

Contoh doa-doa yang mencakupi itu, di antaranya seperti berikut:

1. Memohon kebaikan di dunia dan akhirat:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًَة وَفِي الآخِرَةِ حَسَنًَة وَقِنَا عَذَابَ النَّا ِ ر

Maksudnya: “Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka.”


2. Memohon keampunan dan afiat di dunia dan akhirat:

اللَّهُمَّ ِإنِّي َأسَْألُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيََة فِي الدِّي ِ ن وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

Maksudnya: “Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadaMu keampunan dan keafiatan (selamat daripada bala) pada agama, di dunia dan akhirat.”


3. Memohon hidayat, ketaqwaan, kesucian dan kecukupan:

اللَّهُمَّ ِإنِّي َأسَْألُكَ اْلهُدَى وَالتَُّقى وَالْعَفَافَ وَاْلغِنَى

Maksudnya: “Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadaMu hidayat, ketaqwaan, kesucian (jauh dari perkara yang haram) dan kecukupan.”


4. Memohon keselesaan di dunia dan akhirat:

اللَّهُمَّ ارْزُْقِني الرَّاحََة فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

Maksudnya: “Ya Allah, limpahkanlah kepadaku keselesaan di dunia dan akhirat.”


5. Memohon kebaikan dan berlindung daripada kejahatan:


اللَّهُمَّ ِإنِّي َأسَْألُكَ مِنَ الْخَيِْر كُلِّهِ عَا ِ جلِهِ وَآ ِ جلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا َلمْ َأعَْلمْ
وََأعُوُذ ِبكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَا ِ جلِهِ وَآ ِ جلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا َلمْ َأعَْلمْ

Maksudnya: “Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadaMu kebaikan kesemuanya, (kebaikan) yang segera (di dunia) dan yang tidak segera (di akhirat), (kebaikan) yang aku tahu dan yang aku tidak tahu, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan kesemuanya, (kejahatan) yang segera (di dunia) dan yang tidak segera (di akhirat), (kejahatan) yang aku tahu dan yang aku tidak tahu.”


6. Memohon kebaikan dan berlindung daripada kejahatan sebagaimana yang dipohonkan oleh hamba dan Nabi:

اللَّهُمَّ ِإنِّي َأسَْألُكَ مِنْ خَيِْر مَا سََأَلكَ عَبْدُكَ وَنَِبيُّكَ وََأعُوُذ ِبكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاَذ
ِبهِ عَبْدُكَ وَنَِبيُّكَ

Maksudnya: “Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadaMu kebaikan yang dipohon oleh hamba dan NabiMu, dan aku berlindung kepadaMu daripada keburukan yang hamba dan
NabiMu berlindung daripadanya.


7. Memohon kebaikan dan berlindung daripada kejahatan yang mana khazanahnya di tangan Allah:

اللَّهُمَّ ِإنِّي َأسَْألُكَ مِنْ ُ كلِّ خَيٍْر خَزَائِنُهُ ِبيَدِكَ، وََأعُوُذ ِبكَ مِنْ ُ كلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ
ِبيَدِكَ

Maksudnya: “Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadaMu segala kebaikan yang khazanahnya di tanganMu, dan aku berlindung kepadaMu daripada keburukan yang khazanahnya di tanganMu.”

Hindari Perkara Yang Menolak Doa

Perlu diingat juga, selain berdoa dengan niat yang tulus ikhlas dan yakin, kita hendaklah juga menghindari dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang boleh menyebabkan doa ditolak.
Perkara-perkara yang boleh menyebabkan doa ditolak di antaranya seperti tiga perkara yang disebutkan sebelum ini iaitu memohon perkara dosa, memutuskan silaturrahim dan tergesa-gesa menganggap doa tidak dimakbulkan.

Demikian juga, doa tidak dimakbulkan jika makanan, minuman dan pakaiannya datang dari yang haram. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

َأيُّهَا النَّاسُ ِإنَّ اللهَ طَيِّبٌ َ لا يَقْبَلُ ِإلاَّ َ طيِّبًا وَِإنَّ اللهَ َأمَرَ الْمُؤْمِِنينَ ِبمَا َأمَرَ ِبهِ
الْمُرْسَلِينَ فَقَا َ ل: ( يَا َأيُّهَا الرُّسُ ُ ل ُ كُلوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَُلوا صَالِحًا ِإنِّي ِبمَا
تَعْمَُلو َ ن عَلِيمٌ ) وَقَا َ ل: ( يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ُ كُلوا مِنْ َ طيِّبَاتِ مَا رَزَْقنَا ُ كمْ ) ُثمَّ
َذ َ كرَ الرَّجُ َ ل يُطِي ُ ل السََّفرَ َأشْعَ َ ث َأغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ ِإَلى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ ِبالْحَرَاِم َفَأنَّى يُسْتَجَابُ
لِ َ ذلِكَ
(رواه مسلم)

Maksudnya: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu bagus (Maha Suci dari segala kekurangan), tidak menerima sesuatu melainkan yang bagus. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana yang telah diperintahkan para Rasul. Lalu Baginda membaca (ayat al-Qur’an, surah al- Mukminun: 51): (Wahai Rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal salih; sesungguhnya Aku Maha Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan). Baginda membaca lagi (surah al-Baqarah: 172): (Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu). Kemudian Baginda menyebutkan tentang seorang lelaki yang jauh pelayarannya (pada mentaati Allah seperti haji, berziarah dan
sebagainya) yang kusut dan berdebu rambutnya, menadah kedua tangannya ke langit (dan berkata): wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sedangkan makanannya haram, dan minumannya haram, dan pakaiannya haram dan dipelihara (disuap) dengan yang haram, maka bagaimana dimakbulkan (doanya) dengan sifatnya yang sedemikian.”

(Hadits riwayat Muslim)

Hadits di atas menyarankan supaya berbelanja di jalan yang halal dan melarang dari berbelanja di jalan yang haram. Maka makanan, minuman, pakaian dan sebagainya hendaklah yang halal dan tiada perkara syubhah padanya. Begitu juga, doa tidak akan dimakbulkan jika makanan, minuman dan pakaian datangnya dari yang haram.

Ibrahim bin Adham pernah ditanya:
“Apa hal bila kami berdoa tidak dimakbulkan?” Beliau menjawab: “Kerana kamu tahu akan Allah tapi kamu tidak mentaatinya dan kamu tahu akan Rasul tapi kamu tidak mengikut sunnahnya dan kamu tahu akan al-Qur’an tapi kamu tidak mengamalkannya dan kamu menikmati nikmat anugerah Allah tapi kamu tidak mensyukurinya dan kamu tahu akan syurga tapi kamu tidak menuntutnya dan kamu tahu akan neraka tapi kamu tidak lari daripadanya malah kamu bersetuju dengannya dan kamu tahu akan mati tapi kamu tidak bersedia untuknya dan kamu mengebumikan mayat tapi kamu tidak mengambil iktibar dan kamu meninggalkan keaiban kamu tapi sibuk dengan keaiban orang lain.”

Akhirnya, perbanyakkanlah doa, kerana doa itu dapat mendekatkan diri dan mengingati Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Mengingati Allah hendaklah dilakukan pada setiap masa sama ada pada waktu senang atau susah. Begitulah juga dengan amalan dalam berdoa hendaklah dilakukan pada setiap masa lebih-lebih lagi pada waktu senang dan mewah, kerana dengan cara itu apabila
berdoa pada waktu susah, doa akan mudah diperkenankan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu:

مَنْ سَرَّهُ َأ ْ ن يَسْتَ ِ جيْبَ اللهُ َلهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَ ِ ب َفلْيُكْثِِر الدُّعَاءَ فِى الرَّخَاءِ
(رواه الترمذي)
Maksudnya: “Sesiapa suka supaya dikabulkan doanya oleh Allah pada waktu kesulitan dan kesusahan, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa pada waktu senang.”

(Hadits riwayat at-Tirmidzi)

Sesungguhnya doa itu adalah untuk memohon keredhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta‘ala di dunia dan akhirat, selamat dari kemurkaan dan seksaNya yang pedih, dan memohon
bantuanNya agar dapat beribadah dan bersyukur kepadaNya. Doa itu juga adalah komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya kerana itu hayatilah doa itu dan dilakukan dengan
menjaga adab-adabnya. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh, disertai dengan hati yang tulus ikhlas, khusyuk dan merasa penuh yakin akan diperkenankan. Janganlah berputus asa dan cepat bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala, apatah lagi langsung tidak berdoa, kerana perbuatan ini boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta‘ala.

Sumber: Mufti Brunei

Tiada ulasan: