CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Ahad, 21 Jun 2009

Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat) ? Bab 11

*Sila memulakan pembacaan dari Bab 1 hingga bab yang terkini, klik : Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat)?

Pada halaman 120, penulis kitab (Sheikh Khajandi) itu berkata dengan maksud untuk menasihati para ulama dan ahli nahu dan ilmu-ilmu alat lainnya :
“saya berkata kepada para penuntut ilmu: “Wahai orang-orang yang bodoh yang menamakan diri dengan ulama! Kalian telah menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu orang Yunani (ilmu mantiq), ilmu saraf, nahu dan ma’ani. Kamu menyangka bahawa ini adalah ilmu padahal ilmu yang sesungguhnya itu adalah ayat muhkamah yang ada dalam al Quran atau Sunnah yang betul-betul dari RasuluLlah sallaLlahu ‘alaihi wasallam.

Perhatikanlah wahai saudaraku, bagaimana sebenarnya etika yang dimiliki oleh para pengaku firqah najiyah itu. Sungguh mereka sama sekali tidak menyedari bahawa al Quran dan Sunnah tidak akan dapat difahami kecuali dengan ilmu-ilmu alat seperti itu. Saya memohon maaf kepada pembaca yang budiman kerana telah menampilkan contoh-contoh seperti ini, contoh-contoh yang sebenarnya merupakan sebahagian kecil dari sekian banyak ucapan dan lontaran yang telah disebarluaskan oleh para pengaku Firqah Najiah itu dalam rangka pengkafiran terhadap kaum Muslimin baik secara kolektif (kelompok) mahupun individu.

Latar Belakang Pengkafiran Mereka Terhadap Penduduk Dubai dan Abu Dhabi

Pengkafiran mereka terhadap penduduk Dubai dan Abu Dabi – tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh kerana mereka itu bermazhab Maliki dan Asya’ari yang melakukan takwil terhadap beberapa ayat sifat. Maka mereka pun menggelarkan mereka dengan al Jahmiyah al Mu’atthillah serta mengeluarkan mereka dari millah iaitu Agama Islam.

Saya (Dr Muhammad Adil Azizah Al Kayali) berkata :

Jika ta’wil terhadap sebahagian ayat-ayat sifat itu merupakan ta’thil, kafir, tahrif dan kerosakan dalam i’tiqad maka beranikah mereka menegaskan bahawa hukum seperti ini juga mengenai Ibnu Taimiyyah ?

Beranikah mereka menghukumkan bahawa Ibnu Taimiyyah itu adalah Jahmi Mua’thill seperti pengikut Mazhab Maliki serta mengeluarkan Ibnu taimiyah itu dari millah kerana sesungguhnya dia juga telah melakukan ta’wil terhadap beberapa ayat sifat. Dan pada akhirnya beranikah mereka berkata bahawa Ibnu Taimiyyah itu kafir dan para imam yang tidak mengkafirkannya juga termasuk kafir dan tidak disolatkkan jenazahnya?

Semua ini adalah kerana mencontohi penghukuman mereka terhadap penduduk Dubai dan Abu Dhabi kerana Ibnu Taimiyyah sama sahaja dengan mereka dalam hal pena’wilan terhadap beberapa ayat sifat. Ataukah mereka akan menerapkan hukum yang bercanggah serta mempertahankan Ibnu Taimiyyah untuk menyelamatkan beliau dari tuduhan kafir kerana sebenarnya beliau (Ibnu Taimiyyah) juga termasuk ulamak yang melakukan ta’wil?

Jika mereka mempertahankan Ibnu Taimiyyah berhubung dengan langkah beliau yang melakukan ta’wil, lalu mengapakah mereka tidak mempertahankan penduduk Dubai dan Abu Dhabi yang merupakan pengikut Mazhab Maliki serta kepada kaum Muslimin lainnya yang juga melakukan takwil terhadap beberapa ayat sifat?

Ketika menjelaskan firman Allah ta’ala –
كُلُّ شَىۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُ
Ertinya : Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahNya
(Surah al Qasas : 88).

Ibnu Taimiyyah berkata :
“Maksudnya adalah segala sesuatu itu binasa kecuali amal-amal dan selainnya yang dimaksudkan kerana Allah. Diriwayatkan dari Abil ‘Aliyah bahawa dia berkata: “kecuali sesuatu yang dimaksudkan kerana Allah. Dari Ja’far As Sadiq : “Kecuali agamaNya”. Makna dari 2 penafsiran ini sama.”
- Majmu’ al Fatawa II/427

Ibnu Taimiyyah juga berkata :
Maksud dari (وَجۡهَهُ) pada (– كُلُّ شَىۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُ ) adalah al Haq. Dari Mujtahid: “Kecuali Dia”. Dari adh Dhahhaq “Segala sesuatu itu binasa kecuali Allah, syurga, neraka dan al Arsy”. Dari Ibnu Kisan : “Kecuali kerajaanNya”.
– Majmu’ Al Fatawa II/428.

Dalam jilid II/428 dan 429 Ibnu Taimiyyah berkata :
Firman Allah – كُلُّ شَىۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُ maksudnya adalah : (kecuali) agamaNya, iradahNya dan peribadatan kepadaNya.


Di dalam jilid II/434 ketika menjelaskan firman Allah :

كُلُّ مَنۡ عَلَيۡہَا فَانٍ۬ (٢٦) وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَـٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ (٢٧)

Ertinya : Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Dan akan kekallah Zat Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.
(Surah ar Rahman : 26-27)

Ibnu Taimiyyah berkata :
"Sesungguhnya kekekalan wajah ALlah yang disifatkan dengan keagungan dan kemuliaan itu adalah "kekekalan zatNya".
Di dalam jilid VI/394 ketika menjelaskan firman ALlah :


يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَن سَاقٍ۬ (٤٢)

ertinya : Pada hari ketika betis disingkapkan
(surah al Qalam:42). Ibnu Taimiyyah berkata :
"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sekelompok lainnya bahawa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah as syiddah (ketakutan). Kemudian dia berkata : "Dan tidak diragukan lagi bahawa zahir al Quran itu tidak menunjukkan bahawa dia itu sebagai bahagian ayat-ayat sifat kerana Allah berfirman : يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَن سَاقٍ۬ (٤٢) iaitu berbentuk nakirah dalam ithbat (bukan nafi) dan tidak diidhafahkan kepada ALlah sehingga tidak dikatakan عَن سَاقٍ۬ (betisnya). Kerana tidak dima'rifahkan dengan idhafah itulah maka ia tidak boleh dikategorikan sebahagian dari ayat-ayat sifat.


Maka jika terhadap Ibnu Taimiyyah dipertahankan kerana takwilnya, lalu mengapa penduduk Dubai dan Abu Dhabi serta seluruh kaum Muslimin mesti dicerca kerana takwil mereka? Dan kenapa pula mereka dikafirkan dan menganggap imam yang ragu-ragu dengan kekafiran mereka atau imam yang tidak mengkafirkan mereka adalah juga orang-orang yang kafir yang jenazahnya tidak boleh disolatkan?

Lalu setelah mereka melakukan semua serangan yang keji terhadap umat ini, mereka pun tidak segan mengaku bahawa sebenarnya mereka itu bersih dari sikap yang mengkafirkan. (Sesungguhnya pengakuan ini bertentangan dengan realiti!. Penterjemah).

Tiada ulasan: