CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Selasa, 23 Mac 2021

POLEMIK UMUR SAIDATINA KHADIJAH SEMASA BERKAHWIN DGN NABI SAW

 POLEMIK UMUR SAIDATINA KHADIJAH SEMASA BERKAHWIN DGN NABI SAW

تحقيق القول في عمر جديجة عندما تزوجها الرسول 


Oleh : PU Salman 


Baru2 ni saya ditanya oleh sahabat saya us Halim Din tentang satu video (dibawah) seorang pengacara menukilkan pendapat mengatakan umur Khadijah 28 tahun semasa berkahwin dgn Nabi saw dan umur 40 itu dari syiah. Malahan pengacara itu mengatakan umur 40 tidak sahih. Ini seolah2 tidak meraikan khilaf, malahan ramai ulama yg berpegang kata 40.


PENDAPAT ULAMA YANG KATA 40


Ibnu Saad dalam kitab Tobaqat meriwayatkan:


أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا المنذر بن عبد الله الحزامي، عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة، مولى الزبير قال: سمعت حكيم بن حزام يقول: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وهي ابنة أربعين سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خمس وعشرين سنة،


Hakim bin hizam berkata:

Rasulullah saw berkahwin dengan Khadijah semasa Khadijah berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun.


Perawi Muhammad bin Umar al-waqidi ini ulama bersilisih pendapat . ada yang mengatakannya thiqah dan ada yang mengatakannya lemah malahan ada menuduhnya berdusta (matruk). Kata ulama mungkin ia diterima dalam periwayatan sirah dan bercampur aduk dalam periwayatan hadis.


Imam Ibnu Abdul Barr berkata:


كانت إذ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أربعين سنة، فأقامت معه صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين سنة، وتوفيت وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهر


Khadijah berumur 40 tahun semasa dikahwini Nabi saw, hidup bersama Nabi saw 24 tahun dan meninggal Ketika umur 64 tahun. (isti’ab mi makriftil ashab)


Ibnu Imad :


وتزوج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة وهي بنت أربعين على الصحيح فيهما 


Nabi saw berkahwin dgn khadijah saw umur Ketika umur 25 dan Khadijah umur 40 ituk pendapat yg sahih.(syazaratus zahab)


Ibnu Burhan al-halabi berkata:


وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ بنت أربعين سنة. قال: وقيل خمس وأربعين سنة، وقيل ثلاثين، وقيل ثمان وعشرين


Rasulullah saw mengahwini Khadijah semasa Khadijah umur 40 tahun. Pendapat lemah kata 45tahun, 30 tahun dan 28 tahun.(Isanul Uyun  fi sirati amin makmun)


Syeikh Musa Rasyid al-Azami (ahli sirah masa kini) berkata:


Adalah umur khadijah semasa berkahwin dengan Nabi saw adalah 40 tahun.(Lu’lu’ maknun fi Sirah Ma’mun)


Imam Muhammad bin Yusuf as-Solehi seorang ahli sejarah Islam yg ulung berkata:


“Pendapat umur Khadijah 40 tahun masa berkahwin dengan Nabi saw adalah pendapat sahih yg masyhur.”(subulul huda war rasyad – sebuah ensiklopedi sirah yang hebat )

Ibnul Athir berkata:


 كان عمرها حينئذ أربعين سنة


Umur Khadijah Ketika itu 40 tahun.(asadul ghabah)


Imam Mulla Ali al-Qari berkata:


تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة ولها يومئذ أربعون سنة


Rasulullah saw berkahwin dgn khadijah Ketika baginda berumur 25 dan Khadijah 40 tahun.(Jam’ul wasail)


Ibnu hajar al-Asqalani berkata:


وعن حكيم بن حزام أنها كانت أسنَّ من النبي صلى اللَّه عليه وسلّم بخمس عشرة سنة


Dari hakim bin hizam berkata : Khadijah lebih berusia dari Nabi saw 15 tahun.


Abu Hasan Ali an-Nadawi berkata:


Umur Khadijah berumur 40 tahun . beliau merujuk kepada sirah ibnu hisyam dan sirah ibnu kathir.(Sirah Nabawiyyah)


ULAMA YANG MENGATAKAN SAIDATINA KHADIJAH BERKAHWIN DGN NABI DGN UMUR LEBIH MUDA DARI 40


Ibnu saad meriwayatkan:


أخبرنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه، عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كانت خديجة يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ثمان وعشرين سنة


Ibnu Abbas berkata: adalah Khadijah semasa berkahwin dengan Nabi berumur 28 tahun.

Perawi hadis ini hisyam al-kalbi adalah sangan doif iaitu berstatus matruk.


Ibnu asakir meriwayatkan Khadijah beumur 30 tahun (Tarikh dimasyq)


KHULASAH


Ulama sirah tidak sepakat tetapi lebih ramai yang mengatakan 40 , mengapa pengacara itu kata ini pendapat tidak sahih dan menuduh ia dari syiah. kita boleh berpegang umur 28 ka , 30 ka malahan ada pendapat sebut 45 tahun tetapi bila masuk TV dan bagitau 40 tu pendapat tidak sahih dan syiah sehingga boleh mengelirukan masyarakat , ini yang tak bagus.


Sumber :


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3716345408484716&id=100003278813911&ref=content_filter
Tiada ulasan: