CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Ahad, 12 Mei 2013

Di Bahagian Manakah Imam Asy Syafie Mengucapkan Pembahagian Bid'ah ?

Ramai ulamak yang memberikan pembahagian bid'ah antaranya :

1. Imam asy Syafie
2. Abu Nu'aim
3. Al Baihaqi
4. Ibnu Hajar al Haithami
5. Ibnu Hazm
6. Ibnu Al Amir al Sun'ani
7. Imam an Nawawi
8. Ibnu Hajar al Asqolani
9. Imam Izzuddin Abdis Salam.
10. Ibnu al Jauzi
11. Imam al Ghazali
12. Ibnu al Athir
13. Ibnu Taimiyyah
14. Al Ubbi (Pensyarah Kitab Sohih Muslim)
15. Imam Suyuthi
16. Ibnu Rejab al Hanbali
17. Al Syaukani

Dan ramai lagi ulamak lain

Soalan :
Dibahagian mana Imam Asy Syafie mengucapkan pembahagian bid'ah ?

Jawapannya :

Kita juga perlu merujuk kepada ulamak di dalam mazhab Asy Syafie yang lebih arif mengenai methodologi Imam Asy Syafie dalam mengistinbath hukum, dan juga mendalami mazhab beliau.

Imam Asy Syafie menyebutkan : 

Bid'ah itu dua jenis: "Bid'ah yang dipuji dan bid'ah yang dikeji. Apa yang selari dengan Sunnah itu maka ia dipuji dan apa yang bertentangan dengannya maka ia dikeji (Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Lihat Fath al Bari 17/10)

Dalam riwayat lain, Imam Asy Syafie mengatakan :

"Perkara-perkara baharu yang diada-adakan itu dua jenis: (pertama) perkara baharu yang bercanggah dengan al Quran atau Sunnah atau athar sahabat atau ijma', maka inilah Bid'ah Dholalah (sesat). Dan (kedua), perkara baharu yang diadakan dari segala kebaikan yang tidak bertentangan dengan mana-mana daripada empat perkara itu, maka ia adalah bid'ah yang bukan keji" (Muhaddathah ghairu mazmumah) (Riwayat al Baihaqi dengan sanad yang sahih di dalam kitabnya Manaqib Syafi'e (lihat Fath Al Bari 17/10)

Rujuk : Muhadir bin Hj Joll, Persoalan Khilafiyyah dan Penjelasan Ulama, Inilah Jawapannya, m/s 9-10, Cet Pertama 2011, Mawleed Publishing, Selangor

Tiada ulasan: