CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

KONGSIKAN

Khamis, 26 Julai 2012

Pesanan Para Ulamak Mengenai Adab Berbanding Hadith
Oleh Ustaz Umar Muhammad Noor 

Pesanan Para Ulama :

Betapa pentingnya aspek adab dan akhlak dalam kehidupan Muslim yang mana para ulama selalu menekankan perkara ini di dalam nasihat dan pesanan mereka. 

Ibrahim bin Habib bin Asy Syahid (w. 203H) bercerita : 


"Ayahku berpesan : Wahai anakku ! Datanglah kepada para fuqaha dan ulama. Belajarlah daripada mereka. Ambillah adab-adab, akhlak-akhlak dan tingkah laku mereka. Sesungguhnya itu semua lebih aku sukai daripada banyak menulis hadis !" 


(Al Hafiz Abu Bakar al Khatib al Baghdadi, al Jami' li Akhlaq al Rawi wa Adab al Sami', hal. 9)

Makhlad bin Husein (w.191H) berkata : "Kita lebih memerlukan banyak adab daripada banyak hadis !" 


(Ibid)

Imam Abu Hanifah (w.150H) berkata : "Kisah-kisah yang menceritakan tentang kisah ulama dan keindahan akhlak mereka lebih aku sukai daripada memperbanyak fiqah. Ini adalah kerana kisah-kisah ini mengandungi (pengajaran) adab-adab mereka." 


(Al Hafiz al Sakhawi, Al I'lan bi at Taubikh liman Zam at Tarikh, hal 61)

Al Hasan bin Ismail berkata : "Aku mendengar ayahku bercerita, Majlis Imam Ahmad bin Hanbal dihadiri lebih daripada 5,000 orang. Kurang daripada 500 orang, datang untuk mencatat hadis-hadisnya, manakala yang lain pula datang untuk mempelajari adab-adab dan akhlak-akhlaknya." 


(Al Hafiz ibnu al Jawzi, Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, hal.210)

Sumber : Umar Muhammad Noor, Koleksi Kisah Ulama Silam Yang Kaya Dengan Pendidikan Akhlak, Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia, Telaga Biru, Cetakan Pertama 2011, Kuala LUmpur.

Tiada ulasan: