CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Selasa, 24 November 2009

Prof Dr Ali Jum'ah : Hukum Bertawassul Dan Dalil-dalil Sahih Bab Akhir

6. Kisah meminta hujan di sisi Maqam Nabi Muhammad sallaLlahu 'alaihi wasallam pada zaman Khalifah Saidina Umar bin Khattab radiyaLlahu 'anhu. Diriwayatkan dari Malik al Dar radiyaLLahu 'anhu, dia adalah bendahara Saidina Umar radiyLlahu 'anhu, dia berkata : ........... kekeringan (kemarau) teruk telah melanda kehidupan manusia di zaman Saidina Umar radiyaLlahu 'anhu. Lalu ada seorang lelaki datang ke maqam Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam dan berkata :

"Wahai RasuluLlah (sallaLLahu 'alaihi wasallam), mintakan hujan untuk umatmu kerana mereka sungguh telah binasa (menderita)." Rupa-rupanya RasuluLLah sallaLlahu 'alaihi wasallam telah menjumpainya di dalam mimpi dan bersabda, "Datanglah kepada Saidina Umar radiyaLlahu 'anhu dan sampaikan salamku kepadanya dan beritahukan bahawa mereka akan dilimpahkan hujan. Katakan kepadanya : Maka hendaklah kamu bijaksana, bijaksana (cerdas dan tepat dalam membuat keputusan)". Lelaki itu datang kepada Saidina Umar radiyaLlahu 'anhu dan menyampaikan kepadanya perihal itu. Saidina Umar radiyaLlahu 'anhu berkata : "Ya Tuhanku, aku tidak lalai (iaitu selalu bersungguh-sungguh) kecuali apa yang aku tidak mampu."


Hadith riwayat Ibnu Abi Syaibah Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, vol 6 hlm 356; dan Ibnu Abdil Barr, Al Isti'ab, vol 3, hlm 1149.

Hadith ini sohih; dinyatakan sohih oleh al Hafiz Ibnu Hajar al Asqolani dengan tegas dalam perkataannya. "Dan Ibnu Abi Syaibah radiyaLlahu 'anhu meriwayatkan dengan sanad sohih dari riwayat Saleh al Samman dari Malik al Dar radiyaLlahu 'anhu, dia berkata :

أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا.فأتى الرجل فى المنام فقيل له : ائت عمر .... الحديث رواه أبى شيبه

"Kekeringan (kemarau) teruk telah melanda kehidupan manusia di zaman Saidina Umar radiyaLlahu 'anhu. Lalu ada seorang lelaki datang ke maqam Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam dan berkata : "Wahai RasuluLlah, mintakan hujan untuk umatmu kerana mereka sungguh telah binasa (menderita). Rupa-rupanya RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam telah menjumpainya di dalam mimpi dan bersabda, "Datanglah kepada Saidina Umar radiyaLlahu 'anhu....," Hadith selengkapnya.."

Daripada Said radiyaLlahu 'anhu di dalam kitab "Al-Futuh" meriwayatkan bahawa orang yang bermimpi tersebut adalah Bilal bin Harits Al Muzani radiyaLlahu 'anhu, salah seorang sahabat Nabi sallLlahu 'alaihi wasallam. (Al Hafiz Ibnu Hajar, Fathul Bari. vol 2 hlm 495 dan 496)

Riwayat tersebut juga dikemukakan oleh Al Hafizh Ibnu Katsir dan dia berkata, "Hadith ini sanadnya sohih." (Ibnu Katsir, Al Bidayah wa An Nihayah vol 7, hlm 90). Hadith ini telah dinyatakan sohih oleh para tokoh penghafal hadith terkemuka (hafizh), sehingga layak menjadi dalil atas bolehnya meminta kepada Nabi Muhammad sallaLlahu 'alaihi wasallam untuk memohonkan hujan dan berdoa setelah perpindahan Baginda sallaLlahu 'alaihi wasallam yang mulia dari kehidupan dunia.

7. Kisah Khalifah Al Mansur dengan Imam Malik radiyaLlahu 'anhu ceritanya begini, suatu hari Abu Ja'far Al Manshur Al Abbasi, Khalifah kedua kekuasaan Abbasiyah bertanya kepada Imam Malik radiyaLlahu 'anhu, "Wahai Abu AbdiLlah, apakah aku menghadap RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam dan berdoa atau aku menghadap kiblat dan berdoa ?" Imam Malik radiyaLlahu 'anhu menjawab, "Kenapa kamu harus memalingkan wajahmu daripadanya, sedangkan dia adalah wasilahmu dan wasilah ayahmu, Nabi Adam alaihissalam., kepada Allah subahanahu wa ta'ala pada hari kiamat ? Oleh itu, menghadaplah kepadanya dan mohonlah syafaat darinya, memang jelas ALlah subahanhu wa ta'ala memberikan (kelebihan) syafaat kepadanya."

(Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hassan Ali bin Fihr di dalam kitabnya "Fadhail Malik" dengan sanad yang tidak mengapa (tidak cacat); diriwayatkan oleh Qadhi 'Iyadh di dalam kitab As Syifa' dari jalur riwayatnya dari beberapa guru di antara guru-guru yang thiqah; demikian juga disampaikan oleh Imam As Subki di dalam kitab Syifa As Siqam, Al Samhudi di dalam kitab Wafa Al Wafa, dan Qasthalani di dalam Kitab Al Mawahib Al Ladunniyah. Dalam kitab Al Jauhar Al Munazzham, Ibnu Hajar berkata, " Ini diriwayatkan dengan sanad Sohih." Al Allamah Al Zarqani, di dalam kitab Syarh Al Mawahib berkata, " Sesungguhnya Ali bin Fihr menyampaikan dengan sanad yang hasan dan Qadhi 'Iyadh menyampaikan dengan sanad yang Sohih".

Di dalam cerita ini terdapat isyarat bahawa Imam Malik radiyaLlahu 'anhu mempunyai pandangan (iaitu cenderung menerima) hadith bertawassulnya kepada maqam Nabi Adam 'alaihissalam dan bahawa ia memandang sikap menghadap kepada maqam Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam dan meminta syafaat darinya itu termasuk di dalam suatu kebaikan.

Dan berdasarkan kepada dalil-dalil yang tegas dan sohih dari KitabuLlah dan Sunnah Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam ini. Para ulama umat ini dari golongan empat mazhab dan lain-lain mencapai kesepakatan atas boleh dan dianjurkannya bertawassul dengan Nabi sallaLLahu 'alaihi wasallam pada masa hidup Baginda sallaLlahu 'alaihi wasallam dan setelah Baginda sallaLlahu 'alaihi wasallam wafat. Mereka sepakat bahawa hal itu tidak diharamkan sama sekali. Inilah pendapat yang kami pegang bahawa bertawassul dengan Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam adalah sunnah dan merupakan salah satu bentuk ungkapan doa kepada ALlah subahanahu wa ta'ala yang digalakkan untuk menggunakannya.

Tidak dipandang pendapat yang menyendiri (ganjil) dari kesepakatan ulama seperti Ibnu Taimiyyah dan orang-orang setelahnya yang mengulang-ngulang pendapatnya. Dan ALLah subahanahu wa ta'ala Maha Tinggi dan lagi Maha Mengetahui.

Sumber Rujukan : Prof Dr Ali Jum’ah, Penjelasan Terhadap Masalah-masalah KhilafiahAl Bayan – Al Qawin li Tashbih Ba’dhi al Mafahim, .2008, Penerbitan Dar Hakamah, Selangor

Tiada ulasan: