CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

KONGSIKAN

Khamis, 12 Mac 2009

Hukum Pengklonan Terapeutik Dan Penyelidikan Sel Stem (Stem Cell)

Kategori : Sosial/Syariah

Tajuk :

HUKUM PENGKLONAN TERAPEUTIK DAN PENYELIDIKAN SEL STEM (STEM CELL)

Isu :

Fatwa :


1. Pengklonan terapeutik untuk tujuan rawatan perubatan seperti mencipta sel-sel tertentu atau menggantikan organ yang telah rosak dengan mengambil kira langkah-langkah sempadan yang dibenarkan oleh syara’ adalah diharuskan.

2. Harus menggunakan embrio yang disimpan beku atau lebihan embrio
dari proses persenyawaan di luar rahim (IVF) untuk tujuan penyelidikan dengan syarat mendapat persetujuan pasangan suami isteri yang menerima rawatan dan kajian tersebut dilakukan sebelum mencapai tahap ‘alaqah’(blastocyst).

3. Penyelidikan ke atas pra-embrio selain dari untuk tujuan terapeutik hendaklah mendapat kebenaran daripada pasangan suami isteri. Praembrio hasil penyelidikan ini, tidak boleh sama sekali ditanam dalam rahim isteri atau mana-mana wanita yang lain.

4. Harus melakukan penyelidikan ke atas pra-embrio untuk mengetahui
penyakit genetik bagi pasangan suami isteri yang berisiko tinggi dan hanya embrio yang dikenalpasti bebas dari penyakit sahaja boleh ditanam dalam rahim ibunya dalam tempoh perkahwinan yang sah. Sebarang penyelidikan yang berunsurkan komersial atau yang tiada kaitan dengan kesihatan ibu atau janin adalah tidak dibenarkan.

5. Rawatan kejuruteraan genetik ke atas pra-embrio yang melibatkan
pengubahsuaian sifat semulajadi seperti rambut, warna rambut,
kebijaksanaan, ketinggian dan sebagainya termasuk memilih jantina
adalah haram. Bagaimanapun, pemilihan jantina diharuskan sekiranya
faktor jantina menatijahkan suatu penyakit genetik yang serius yang
boleh membawa kematian.

6. Penyelidikan hendaklah dijalankan secara sah dan proposal penyelidikan mestilah jelas, saintifik dan dikendalikan oleh penyelidik yang benar-benar mempunyai kemahiran, amanah serta bertanggungjawab.

7. Sel stem daripada sumber-sumber berikut adalah harus digunakan untuk tujuan rawatan perubatan dan kaji selidik:

a. Daripada seorang dewasa (sel stem dewasa) dengan izin dan
prosedurnya tidak mengakibatkan mudarat;

b. Daripada seorang kanak-kanak dengan keizinan ibu bapanya dan
prosedurnya tidak mengakibatkan mudarat;

c. Daripada uri dan darah tali pusat bayi dengan keizinan ibu bapanya;

d. Daripada janin yang gugur secara spontan atau keguguran akibat
daripada rawatan perubatan yang dibenarkan syara’ dengan syarat
mendapat keizinan ibu bapanya, bukan janin yang digugurkan secara
sengaja atau digugurkan tanpa sebab-sebab perubatan yang dibenarkan
oleh syara’;

e. Daripada lebihan embrio (excess embryos) yang disimpan beku daripada teknologi bantuan kesuburan IVF dengan syarat mendapat keizinan daripada ibu bapanya. Sel stem daripada embrio yang dihasilkan secara sengaja (created embryo) dengan teknologi Somatic Cell Nuclear Transfer ( SCNT ) adalah tidak dibenarkan berdasarkan kaedah saddul zaraie’ iaitu menutup pintu keburukan.

Rujukan Pewartaan : Sel. P.U. 13.

Tarikh Pewartaan :
25 Mei 2006

Sumber : Fatwa Negeri Selangor Darul Ehsan

Tiada ulasan: