CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

KONGSIKAN

Selasa, 13 Mei 2014

Pandangan Ahli Hadith Mengenai Hadith Dhoief Yang Berkaitan Kata Nasihat, Kisah Tauladan, Amalan Sunat dan yang termasuk dalam Targhib dan Tarhib
Dalam kitab Muqaddimah fi 'Ulum al Hadith , Ibnu salah berkata :

Menurut ulama' hadith dan ulama lain, harus tidak terlalu teliti mengenai sanad hadith dhoief selain daripada hadith palsu dan meriwayatkannya tanpa menjelaskan statusnya kecuali dalam perkara yang melibatkan sifat-sifat Allah dan hukum-hukum syariat. Contohnya hadith yang berkisar mengenai kata nasihat, kisah-kisah tauladan, amalan-amalan sunat dan semua hadith dalam kategori targhib dan tarhib. Begitu juga dengan semua hadith yang tidak mempunyai kaitan dengan sesuatu hukum atau akidah. Antara ulama yang merekodkan pendapat sebegini ialah, 'Abd al rahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi. 

(Lihat Ibn as Salah : Muqaddimah fi 'ulum al hadith, hlm. 49)

Dalam kitab al Taqrib, Imam an Nawawi berkata :

Adalah harus mengambil mudah mengenai sanad hadith, meriwayatkannya dan beramal dengannya tanpa menjelaskan status hadith kecuali hadith palsu dalam permasalahan selain sifat-sifat Allah atau hukum-hakam, seperti halal haram menurut ulama hadith dan ulama lain. 

(Lihat al Suyuthi : Tadrib al Rawi 'ala al Taqrib j. 1, hl 298)

Imam Ahmad bin Hanbal mengulas tentang kedudukan al-Kalbi (seorang dari perawi hadith) dengan berkata :

Hadith-hadith ini sahaja yang dicatat daripadanya iaitu hadith tentang peperangan dan seumpamanya. Dalam perkara halal dan haram kami mahukan perawi sebegini iaitu perawi yang lebih hebat. Al Baihaqy mengulas, apabila riwayatnya sudah tidak diterima dalam perkara halal dan haram, maka lebih-lebih lagi tidak harus diterima dalam perkara yang berkait dengan sifat-sifat Allah. Ulama hadith mengkritik al Kalbi disebabkan beliau banyak meriwayatkan hadith daripada ahl al-kitab dan perawi-perawi dhoief serta menyembunyikan nama-nama mereka. 

(Lihat al Baihaqi : Kitab al Asma' wa As Sifat, h. 418)

Sumber : Al Syeikh al Muhaddith Prof Dr, al Sayyid Muhammad bin 'Alawi Al Maliki al Hasani, Dialah Allah (Huwa Allah), Cet pertama, Pelima Media Sdn Bhd, Selangor, 2014. - via Tahu, Faham Dan Amal

Tiada ulasan: